เปิดหลักสูตร 8 วิชาแนวใหม่ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการเรียนรู้ในชีวิตจริง

“เรามีคำตอบในการอธิบายสิ่งเหล่านี้ว่าเราจะใช้อะไรมาเป็นกติกาในการสร้างความเป็นระเบียบวินัยของเด็ก” คำสัมภาษณ์จาก รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี ประธานบริหาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ถึงแม้จะเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงในช่วงนี้เกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนว่าอาจมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์และสถาบัน

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี ประธานบริหาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แต่จากแถลงการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมาบนเฟสบุ๊คของทางโรงเรียนได้แถลงการณ์ต่อสาธารณชน มีเนื้อหาโดยสรุป ชี้แจงประเด็นต่างๆ ยืนยันว่าทางโรงเรียนสอนให้รู้จักคิด เคารพความหลากหลาย

นอกจากนี้แล้วยังมีการเปิดเผยรายชื่อวิชาที่โรงเรียนได้มีการเปิดสอนเพิ่มเติมที่อยู่นอดเหนือจากรายวิชาที่เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนฐานความรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับพัฒนาการ เช่น
– วิชาอยู่รอดปลอดภัย
– วิชาว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
– วิชาวัยรุ่นศาสตร์
– วิชารู้ทันการเงิน
– วิชาวิถีศรัทธา
– วิชารู้เท่าทันสื่อ
– วิชาเสพศิลป์และกลิ่นเสียง
– วิชาผู้ประกอบการ

ซึ่งเมื่อดูจากรายชื่อวิชาดังกล่าวแล้วก็ดูน่าสนใจไม่น้อย เนื่องจากเป็นวิชาที่ไม่เคยมีการเรียนการสอนเกิดดขึ้นมาก่อนและปรับให้เท่าทันกับยุคสมัยปัจจุบัน

แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามแนวทางและวิธีการสอนรวมทั้งผลลัพธ์ต่อตัวนักเรียนเองต่อไปในอนาคตด้วย

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น