เรียนวิชาที่คุณอยากเรียนในหลักสูตรที่ใช่

เรามีหลากหลายวิชาที่พร้อมให้บริการกับคุณพร้อมกันกับหลักสูตรที่ ปรับแต่ง ให้เข้ากับจุดประสงค์ ความต้องการ พื้นฐานที่คุณมีอยู่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียน

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

เตรียมอนุบาล-อนุบาล

เรามีติวเตอร์พร้อมให้บริการในรายวิชาดังนี้

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

เรามีติวเตอร์พร้อมให้บริการในรายวิชาดังนี้

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

มหาวิทยาลัย-บุคคลทั่วไป

เรามีติวเตอร์พร้อมให้บริการในรายวิชาดังนี้

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

สำหรับผู้เรียนทั่วไป

ใครๆก็เริ่มต้นได้ด้วยหลักสูตรเหล่านี้

หลักสูตรปูพื้นฐาน

เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานในรายวิชานั้นๆ หรือมีพื้นฐานมาบ้างแล้วเล็กน้อยและต้องการปรับพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 0 บาท/ชม./คน

หลักสูตรเพิ่มเกรดในชั้น

เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีพื้นฐานมาแล้วและต้องการทบทวนบทเรียนเพื่อผลลัพธ์การเรียนที่ดีขึ้น

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 0 บาท/ชม./คน

หลักสูตร Inter | EP

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรภาษาต่างประเทศและเรียนเนื้อหาวิชาการในรูปแบบภาษาอังกฤษ

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 50 บาท/ชม./คน

หลักสูตร Inter | EP. (Advance)

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรภาษาต่างประเทศและเรียนเนื้อหาวิชาการในรูปแบบภาษาอังกฤษ

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 100 บาท/ชม./คน

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

สำหรับเตรียมสอบและการสอบเข้าโรงเรียน มหาวิทยาลัย

เตรียมความพร้อมเพื่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในฝัน

หลักสูตรเตรียมสอบเข้า ม.1

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.5-6 ที่มีความต้องการเตรียมตัวเพื่อติวเข้มสำหรับการสอบเข้า ม.1 โดยเฉพาะ

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 20 บาท/ชม./คน

หลักสูตรเตรียมสอบเข้า ม.4

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.2-3 ที่มีความต้องการเตรียมตัวเพื่อติวเข้มสำหรับการสอบเข้า ม.4 โดยเฉพาะ

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 20 บาท/ชม./คน

หลักสูตรสอบ TGAT/TPAT

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.4-6 ที่มีความต้องการเตรียมตัวเพื่อติวเข้มสำหรับการสอบ TGAT/TPAT

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 50 บาท/ชม./คน

หลักสูตรสอบ A-level

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.4-6 ที่มีความต้องการเตรียมตัวเพื่อติวเข้มสำหรับการสอบ A-level (วิชาสามัญ)

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 50 บาท/ชม./คน

หลักสูตรเตรียมสอบทีเด็ด

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.2-ม.3 ที่มีความต้องการเตรียมตัวเพื่อติวเข้มสำหรับการสอบทีเด็ด (TEDET)

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 50 บาท/ชม./คน

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

สำหรับการสนทนาสื่อสาร

การเรียนเฉพาะทางที่เน้นการสนทนาเป็นภาษาต่างประเทศตลอดการเรียน

หลักสูตรเน้นการสนทนา

เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในภาษาต่างๆมาบ้างแล้ว และต้องการเพิ่มทักษะการสนทนาสื่อสารในภาษานั้นให้ดียิ่งขึ้น

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 50 บาท/ชม./คน

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

สำหรับการเตรียมสอบวัดระดับภาษา

ให้คุณได้เตรียมความพร้อมในการวัดระดับภาษากับติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรสอบ TOEFL

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการสอบ TOEFL เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อใช้คะแนนในการเข้าทำงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศ

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 100 บาท/ชม./คน

หลักสูตรสอบ IELTS

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการสอบ IELTS เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อใช้คะแนนในการเข้าทำงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศ

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 100 บาท/ชม./คน

หลักสูตรสอบ TOEIC

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการสอบ TOEIC เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อใช้คะแนนในการเข้าทำงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศ

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 100 บาท/ชม./คน

หลักสูตรสอบ HSK I-III

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการสอบ HSK ในระดับ 1-3 เพื่อวัดระดับภาษาจีนเพื่อใช้คะแนนในการเข้าทำงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศ

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 100 บาท/ชม./คน

หลักสูตรสอบ HSK IV-VI

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการสอบ HSK ในระดับ 4-6 เพื่อวัดระดับภาษาจีนเพื่อใช้คะแนนในการเข้าทำงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศ​

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 150 บาท/ชม./คน

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

สำหรับผู้มีความต้องการเฉพาะทาง

ในบางรายวิชาจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการถ่ายทอดความรู้

หลักสูตรสอบแข่งขัน สอวน.

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.3-5 ที่มีความต้องการเตรียมตัวเพื่อติวเข้มสำหรับการสอบ สอวน. โดยเฉพาะ

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 50 บาท/ชม./คน

หลักสูตรสอบแข่งขัน สสวท.

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.3-5 ที่มีความต้องการเตรียมตัวเพื่อติวเข้มสำหรับการสอบ สสวท. โดยเฉพาะ

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 50 บาท/ชม./คน

หลักสูตรสอบแข่งขัน IJSO

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.1-2 ที่มีความต้องการเตรียมตัวเพื่อติวเข้มสำหรับการสอบ IJSO โดยเฉพาะ

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 50 บาท/ชม./คน

หลักสูตรการเขียนโค้ด

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการเรียนการเจียนโค้ดในระดับเริ่มต้นและปูพื้นฐานเพื่อการเขียนโค้ดในขั้นสูง

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 100 บาท/ชม./คน

หลักสูตรศิลปะ

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนด้านศิลปะต่างๆ เช่น การวาดรูป การใช้สีน้ำ การวาดรูปด้วย iPAD หรือ โปรแกรมวาดภาพ

เลือกเรียนในหลักสูตรนี้

+ 50 บาท/ชม./คน

ทุกแผนการเรียนมาพร้อมกับฟีเจอร์เหล่านี้

ไม่มีหลักสูตรที่คุณมองหา?

คุยกับทีมวิชาการเพื่อให้คำแนะนำและวางแผนหลักสูตรพิเศษเฉพาะคุณได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

แล้วค่าเรียนจริงๆเท่าไหร่?

อัตราค่าเรียนของเรามีความแตกต่างกันไปตามเป้าหมายและระดับการศึกษาของผู้เรียนเพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายในการเรียนกับความต้องการของคุณ

เริ่มเรียนกับติวเตอร์ได้เลยฟรี!

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template

โปรโมชั่นพิเศษลด 63% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดวิชา พร้อมเอกสารการเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที