Edit Template

เริ่มเรียนกับเราง่ายกว่าปลอกกล้วย

เพียงไม่กี่ขั้นตอนคุณเองก็สามารถเริ่มต้นเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือจ่ายเงินใดๆก่อนทั้งสิ้น

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

หรือเริ่มต้นรับคำแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะผ่านทางโทรศัพท์ฟรีกับทีมวิชาการจาก Highskill

ติวเตอร์ตัวต่อตัว พร้อมให้บริการทันที

เลือกสิ่งที่คุณอยากรู้...

ขั้นตอนและวิธีการเริ่มต้นเรียนกับเรา

ช่องทางในการเริ่มต้นพูดคุยกับเรา

การจัดสรรและวางแผนตารางเรียน

การรายงานผลหลังเรียนเสร็จ

วิธีการชำระเงินค่าเรียน

ทักแชทคุยกับเราตอนนี้

ขั้นตอนและวิธีการเริ่มต้นเรียนกับเรา

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

1. พูดคุยกับทีมวิชาการก่อนตัดสินใจสมัครเรียน

ทุกเป้าหมายทางการเรียนถูกวิเคราะห์และวางแผนให้เป็นรายบุคคลโดยพิจารณาจากข้อมูลแรกเริ่มที่คุณมอบให้กับเรา โดยทีมวิชการจะทำการพูดคุยกับคุณผ่านช่องทางการสมัครที่คุณได้ติดต่อเราเข้ามา ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการพิจารณาคัดสรรติวเตอร์ให้กับท่านในขั้นตอนถัดไป

2. วางแผนวันและเวลาที่คุณอยากเรียน

เมื่อเราเข้าใจในพื้นฐานและความต้องการของคุณแล้ว ทีมวิชาการจะทำการแนะนำแผนการเรียนที่เหมาะสมให้กับคุณ โดยคุณสามารถเจราจาและตัดสินใจเลือกเรียนในวันเวลาที่คุณพร้อมได้ทันที สำหรับวันและเวลาที่คุณเลือกเรียนนั้นจะยึดเป็นวันและเวลาเดิมในทุกสัปดาห์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการเรียนและมีการเรียนอย่างต่อเนื่อง

เลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

3. เลือกติวเตอร์ที่คุณอยากเรียนด้วย

เมื่อเรารับทราบข้อมูลพื้นฐาน จุดประสงค์ และวันเวลาเรียนจากคุณแล้ว เราจะนำข้อมูลของคุณเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาและคัดกรองติวเตอร์ที่เหมาะสมมากที่สุดให้กับคุณเป็นจำนวนหนึ่ง เพื่อให้คุณสามารถพิจารณาคัดเลือกด้วยตนเองอีกครั้ง โดยคุณจะได้เห็นรูปถ่ายของติวเตอร์พร้อมประวัติส่วนตัว

4. ติวเตอร์จะติดต่อคุณเพื่อนัดหมายการเรียนในครั้งแรก

เมื่อคุณเลือกติวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 24 ชม. ติวเตอร์ที่คุณได้ทำการเลือกจะทำการโทรติดต่อคุณไปเพื่อนัดหมายและทำความรู้จักกับคุณผ่านทางโทรศัพท์เป็นระยะเวลาสั้นๆ และหลังจากนั้นติวเตอร์อาจมีการเพิ่มเป็นเพื่อนบน LINE ของคุณเพื่อทำการส่งนัดหมายการเรียนอีกครั้ง

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ทุกแผนการเรียนมาพร้อมกับฟีเจอร์เหล่านี้

เลือกวิธีที่คุณสะดวกที่สุดในการเริ่มต้นเรียนกับเรา

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

1.
สมัครผ่าน Facebook Messenger

พูดคุยกับทีมวิชาการของเราเพื่อช่วยเหลือและทำการสมัครเรียนให้กับคุณ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

2.
สมัครผ่าน LINE Official Account

พูดคุยกับทีมวิชาการของเราเพื่อช่วยเหลือและทำการสมัครเรียนให้กับคุณ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

3.
สมัครผ่านแบบฟอร์มอัตโนมัติ
บนเว็บไซค์

สมัครเรียนผ่านระบบอัตโนมัติและให้ทีมวิชาการโทรติดต่อคุณเพื่อให้คำแนะนำ

การจัดสรรและวางแผนตารางเรียน

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

คุณจะต้องจัดสรรตารางเรียนของคุณให้มี วันและเวลาตรงกันในทุกสัปดาห์ เพื่อให้ติวเตอร์และคุณสามารถเริ่มต้นการเรียนได้อย่างต่อเนื่อง โดยติวเตอร์จะดำเนินการสอนต่อเนื่องในทุกสัปดาห์โดยอัตโนมัติเว้นแต่คุณมีการแจ้งขอหยุดเรียนชั่วคราวในครั้งนั้นๆ คุณสามารถเลือกเรียนได้ทั้งวันธรรมดาหรือวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ตัวอย่างกการจัดตารางเรียน

คุณสามารถหยุดเรียนในบางสัปดาห์ได้หากคุณติดภาระกิจพิเศษจนไม่สามารถเรียนในสัปดาห์นั้นๆได้ โดยคุณจะต้องแจ้งให้ติวเตอร์ของท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการหยุดเรียน

การชำระเงินค่าเรียน

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

เรามีการกำหนดการชำระค่าเรียนออกเป็น 2 ส่วน คือ การชำระค่ามัดจำการเรียนและการชำระค่าเรียนรายครั้ง ซึ่งผู้เรียนจะต้องชำระตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

การชำระค่ามัดจำการเรียน

คุณจะต้องชำระค่ามัดจำการเรียนเป็นจำนวนเท่ากับอัตราค่าเรียน 2 ครั้ง ก่อนการเริ่มเรียนในครั้งแรก เช่น หากอัตราค่าเรียนของคุณเท่ากับ 100 บาทต่อครั้ง คุณจะต้องชำระค่ามัดจำการเรียนเป็นจำนวน 200 บาท

การชำระค่ามัดจำการเรียนนี้จะถูกใช้เป็นค่าเรียนใน 2 ครั้งสุดท้ายของการเรียนตามจำนวนครั้งที่คุณมีการสมัครเรียนกับเรา

การชำระค่าเรียนรายครั้ง

คุณจะเป็นผู้ชำระค่าเรียนให้กับติวเตอร์โดยตรงภายหลังหรือก่อนเรียนในแต่ละครั้ง โดยเราไม่อนุญาตให้ติวเตอร์มีการเรียนชำระเงินกับคุณล่วงหน้าเกินกว่าค่าเรียนในแต่ละครั้งที่เรียน

การชำระค่าเรียนเป็นครั้งเพื่อให้คุณปลอดภัยต่อการถูกติวเตอร์เรียกเก็บเงินล่วงหน้าเป็นคอร์สอนและไม่ทำการสอนให้กับคุณตามจำนวนครั้งที่คุณมีการตกลงเรียน

การรายงานผลการเรียนหลังเรียนเสร็จเป็นรายครั้ง

เมื่อเรียนเสร็จในแต่ละครั้ง ติวเตอร์จะมีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการเรียนในครั้งถัดไป รวมถึงแจ้งความพัฒนาการทางการเรียนของผู้เรียน โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

เริ่มเรียนกับติวเตอร์ได้เลยฟรี!

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template