ติวเตอร์ตัวต่อตัวเพื่อทุกความสำเร็จ

เราคือบริการติวเตอร์ตัวต่อตัวด้วยติวเตอร์คุณภาพสูงกว่า 10000 คนทั่วประเทศและคัดสรรอย่างพิถีพิถัน สอนตามหลักจิตวิทยาผ่านเทคนิคพิเศษ Active Learning+ ที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ​

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

หรือเริ่มต้นรับคำแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะผ่านทางโทรศัพท์ฟรีกับทีมวิชาการจาก Highskill

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

การันตีคุณภาพการสอน โดยความร่วมมือติวเตอร์ตัวต่อตัวกว่า 1 หมื่นคนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ติวเตอร์ตัวต่อตัวจากเกษตร
ติวเตอร์ตัวต่อตัวจากธรรมศาสตร์
ติวเตอร์ตัวต่อตัวจากมหิดล
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์
ติวเตอร์จุฬา
ติวเตอร์ตัวต่อตัวจาก ม.เชียงใหม่
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่จูน

จบการศึกษาปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพอลิเมอร์

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่โฟน

จบการศึกษาปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่เอย

จบการศึกษาปริญญาตรี ม.ศิลปากร วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (เอกภาษาอังกฤษ)

Edit Template
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่ไวท์

กำลังศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ)

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่วุฒิ

จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่แป้ง

จบการศึกษาปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Edit Template
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่กานต์

กำลังศึกษาปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่นก

จบการศึกษาปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่ไข่มุก

กำลังศึกษาปริญญาตรี ม.รังสิต คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

Edit Template
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่กานต์

กำลังศึกษาปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

Edit Template
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่นก

จบการศึกษาปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

Edit Template
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่ไข่มุก

กำลังศึกษาปริญญาตรี ม.รังสิต คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

Edit Template
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่ไวท์​

กำลังศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ)

Edit Template
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่วุฒิ

จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

Edit Template
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่แป้ง

จบการศึกษาปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Edit Template

ทุกแผนการเรียนมาพร้อมกับฟีเจอร์เหล่านี้

เรียนพิเศษตัวต่อตัว กับติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษตัวต่อตัว การันตีผลการเรียน ติวเตอร์จุฬา
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

คุณแม่น้องใจโร ป.4

ลูกชอบมากค่ะ ติวเตอร์สอนสนุก เข้าใจง่าย ลูกเรียนคณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ จัดเต็มค่ะ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

คุณแม่น้องหนิง ป.5

ติวเตอร์อดทนต่อคำถามที่น้องถาม น้องอาจใจร้อนอยากได้คำตอบ แต่ติวเตอร์ใจเย็นมาก

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

คุณแม่น้องตังค์ ป.4

น้องชอบและก็สนุกกับการเรียนค่ะ กล้าตอบติวเตอร์แครอทได้ดีคะ ขอบคุณสถาบันมากนะคะ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

คุณแม่น้องบีม ม.2

ติวเตอร์ช่วยน้องบีมให้ทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้ด้วยตัวเองจากเมื่อก่อนทำไม่ค่อยได้เลยค่ะ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

คุณแม่น้องมะนาว ม.1

น้องมีความสุขมากค่ะ เห็นบอกว่าติวเตอร์สอนแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้นเยอะเลยค่ะ เรียนต่ออีกยาวๆค่ะ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

คุณแม่น้องแคลร์ ม.1

น้องบอกว่าเข้าใจมากขึ้นนะคะ เพราะพี่ติวเตอร์สอนแบบพาทำโจทย์ทีละข้อไม่ข้ามเลย

รีวิวจากผู้เรียนจริง

ติวเตอร์ตัวต่อตัวที่ไหนดี? เราว่าที่นี่นะ

ผู้เรียนส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัวกับติวเตอร์เป็นการเรียนที่สร้างสมาธิในการเรียนและจดจ่อกับเนื้อหาการเรียนได้ดีที่สุด เพราะติวเตอร์เองสามารถสังเกตพฤติกรรม ความสามารถในการทำโจทย์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติวเตอร์ตัวต่อตัวจึงกลายเป็นการเรียนที่กำลังได้รับความนิยมจากนักเรียนในระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาเพื่อการเพิ่มเกรดในชั้นเรียนและการเตรียมสอบเข้า ม.1 ม.4 และมหาวิทยาลัย​

เริ่มเรียนกับเรา

ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้หรือถ้าเก่งแล้วก็เก่งขึ้นไปอีก

เราเริ่มปูพื้นฐานให้ใหม่

ความฝันในการพูดภาษาจีน แคลคูลัส การเขียนโค้ด หรือวิชาอื่นๆ ไม่ไกลเกินฝัน เพราะติวเตอร์ตัวต่อตัวของเราพร้อมเริ่มต้นสอนตั้งแต่เบสิคให้กับคุณ

พื้นฐานพอมีมาแล้วก็ต่อยอด

คุณพอรู้และมีพื้นฐานมาพอสมควรแต่อยากต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น เราก็ช่วยคุณต่อยอดด้วยทีมติวเตอร์ตัวต่อตัวที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ

เทพอยู่แล้วก็ยังเทพได้อีก

ถ้าพื้นฐานทั่วๆไปนั้นง่ายเกินไปสำหรับคุณ เราขอแนะนำให้ไปต่อกับติวเตอร์ตัวต่อตัวระดับอาจารย์ผู้ชำนาญการที่จะช่วยให้ความเทพของคุณให้เทพขึ้นไปอีก

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง

รร.สวนกุหลาบ รร.บดินทรเดชา รร.สามเสน รร.สตรีวิทย์ รร.หอวัง รร. เตรียมน้อมฯ รร.ฤทธิยะ รร.บางบัว และ รร.ประจำจังหวัด

รร.เตรียมอุดม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ รร.สามเสน รร.จุฬาภรณ์ รร.หอวัง รร.บดินทรเดชา และ รร.การแข่งขันสูง

ติวสอบ TGAT TPAT

ติวสอบ TGAT TPAT 9 วิชาสามัญ (A-level) O-NET วิชาเฉพาะ ความถนัดทางแพทย์ ความถนัดด้านวิศวะ และอื่นๆ

ติวสอบราชการ ก.พ.

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

เรียนภาษาที่ 3

ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี, ภาษาญี่ปุ่น

ติวสอบวัดระดับต่างๆ

IGCSE, SAT, BMAT, GMAT, A-Level, TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-AAT, CU-ATS

วิชาที่เราเปิดสอน

กว่า 20 รายวิชาที่เรามีติวเตอร์ตัวต่อตัวพร้อมให้บริการ

ไม่ว่าจะเป็นวิชาทั่วไปอย่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาเราก็มีติวเตอร์ตัวต่อตัวพร้อมให้บริการ นอกจากนี้วิชาด้านกลุ่มภาษาเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี การเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัวจะช่วยให้คุณเรียนได้เร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดด

เริ่มต้นเรียน

คุยกับทีมวิชาการที่จะช่วยวางแผนการเรียนไปกับคุณ

ทุกเป้าหมายทางการเรียนถูกวิเคราะห์และวางแผนให้เป็นรายบุคคลโดยพิจารณาจากข้อมูลแรกเริ่มที่คุณมอบให้กับเราแล้วเราจะคัดกรองติวเตอร์ตัวต่อตัวที่ดีที่สุดให้กับคุณ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์
เลือกติวเตอร์ตัวต่อตัวของคุณได้ด้วยตนเอง

ติวเตอร์ตัวต่อตัว

เลือกติวเตอร์ตัวต่อตัวที่อยากเรียนได้เอง

ก่อนการตกลงเริ่มเรียนจริงคุณจะได้อ่านประวัติของติวเตอร์ที่ผ่านคัดสรรมาอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับคุณแล้วโดยหากไม่มีการตกลงเริ่มเรียนคุณก็ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สถานที่เรียน

เรียนตัวต่อตัวที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้

เรียนสดตัวต่อตัวแบบนัดเจอ

สามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่บ้าน ที่ทำงานของผู้ปกครองหรือผู้เรียน ที่ห้างสรรพสินค้า ที่ร้านกาแฟ ที่ห้องสมุด หรือสถานที่สาธารณะต่างๆที่อนุญาตให้สามารถเรียนได้

เรียนสดตัวต่อตัวแบบออนไลน์

สามารถเรียนผ่านหลากหลายอุปกรณ์ทั้งมือถือ แท็ปเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ เรียนได้ทุกที่ทีมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ติวเตอร์และผู้เรียนสามารถสนทนาและสื่อสารกันได้แบบเห็นหน้ากัน ไม่ใช่การเรียนโดยการนั่งดูวีดีโอ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ผมเลือกเรียนกับตัวต่อตัวที่บ้านสบายมากครับ ไม่ต้องเดินทางไปเรียนเหมือนเมื่อก่อน พี่ติวเตอร์เดินทางมาหาเลย

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

การเรียนสดตัวต่อตัวช่วยให้หนูเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นมากๆเลยค่ะ เพราะพี่ติวเตอร์ใจเย็นและสอนเนื้อหาละเอียดมาก

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเรียนกับติวเตอร์เก่งๆได้ ด้วยการเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว ช่วยให้มั่นใจในการสอบขึ้นค่ะ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

เวลาเรียนออนไลน์พี่ติวเตอร์ก็จะมีกิจกรรมให้เล่น ทำให้ไม่รู้สึกเบื่อในการเรียนเลยค่ะ สามารถพิมพ์ เขียนผ่านหน้าจอได้เลย

ติวเตอร์ตัวต่อตัว พร้อมให้บริการทันที

การสมัครเรียน

สมัครเรียนเสร็จภายใน 3 นาที

คุยผ่านแชทหรือผ่านทางโทรศัพท์ได้ตามสะดวก

ทีมวิชาการวางแผนและแนะนำการเรียนที่เหมาะกับคุณ

เราคัดสรรติวเตอร์ที่เหมาะสมให้กับคุณโดยเฉพาะ

เรียนเรียนกับติวเตอร์ได้ตามวันเวลาที่นัดหมายได้เลย

วันและเวลาเรียน

ว่างตอนไหนก็เรียนตอนนั้น ไม่ว่างก็หยุดได้

ไม่ว่าคุณจะเรียนแน่น หรือทำงานจนยุ่งก็สามารถจัดสรรวันและเวลาที่ต้องการเรียนได้ด้วยตนเอง เพราะเราจะไม่ใช้ผู้กำหนดวันและเวลาเรียนแต่คุณจะเป็นผู้กำหนดได้ รวมทั้งหากสัปดาห์ไหนที่คุณอาจติดภารกิจพิเศษจนทำให้ไม่สามารถเรียนได้ก็สามารถหยุดเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง

อัตราค่าเรียน

ค่าเรียนที่ไม่มีอย่างอื่นแอบแฝงและสามารถชำระเป็นรายครั้ง

เราขอยืนยันว่าทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามอัตราที่คุณรับทราบในครั้งแรกก่อนสมัครเรียนและจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าหากเราไม่ได้แจ้งคุณตั้งแต่ครั้งแรก เรายินดีให้คุณชำระค่าเรียนเป็นคอร์สหรือจะชำระเป็นรายครั้งก็ได้เช่นกัน

อนุบาล

อัตราค่าเรียนเริ่มต้นเพียง

155.-

ประถมศึกษา

อัตราค่าเรียนเริ่มต้นเพียง

165.-

มัธยมศึกษา

อัตราค่าเรียนเริ่มต้นเพียง

185.-

บุคคลทั่วไป

อัตราค่าเรียนเริ่มต้นเพียง

220.-

อัตราค่าเรียนมีความแตกต่างกันไปตามวิชาและหลักสูตร กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

บทความ

เราเชี่ยวชาญในเรื่องการเรียน

เริ่มเรียนกับติวเตอร์ได้เลยฟรี!

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template

โปรโมชั่นพิเศษลด 63% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดวิชา พร้อมเอกสารการเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที