ติวเตอร์ตัวต่อตัวที่บ้าน

ติวเตอร์คุณภาพตัวต่อตัวที่บ้าน

เนื้อหาครอบคลุม 12 วิชา
สอนตามหลักจิตวิทยา
จัดลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
เลือกวันเวลาเรียนได้

บริการจัดส่งติวเตอร์ตัวต่อตัวถึงบ้านด้วยติวเตอร์พรีเมียม์กว่า 3400 คนทั่วประเทศไทยและวิธีการสอนตามหลักจิตวิทยาผ่านเทคนิคพิเศษ Active Learning+ ที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ

ว่างตอนไหน
ก็เรียน ตอนนั้น

หมดปัญหาเรื่องวัน เวลาเรียนเพราะไม่ต้องลงเป็นคอร์สและยังสามารถระบุวันเวลาที่ต้องการเรียนได้ด้วยตนเอง สัปดาห์ไหนไม่ว่างก็สามารถแจ้งหยุดเรียนได้แล้วรอติวเตอร์ไปหาถึงบ้าน*

จัดวันเวลาที่สะดวกเรียนได้ตามสบาย จะเรียนสัปดาห์ละกี่วันกี่เวลาก็ได้หมด

ติวเตอร์ของเราพร้อมให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่ 9 โมงเช้า

*ผู้เรียนจะต้องแจ้งติวเตอร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สะดวกเรียนในสัปดาห์นั้นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเก็บค่าบริการ

วิชาไหนก็
เลือกได้

วิชานั้นก็อยากเรียน วิชานี้ก็อยากศึกษา เราเข้าใจถึงความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอันแรงกล้า เราจึงมีวิชาที่เปิดสอนมากและหลากหลายถึง 50 แขนงวิชาให้คุณได้เลือกสรรวิชาที่ต้องการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

ภาษาจีน

ภาษาเกาหลี

ภาษาญี่ปุ่น

ดาราศาสตร์

หลักสูตรตาม
หลัก จิตวิทยา

สอนอย่างมีหลักการตามวิถีจิตวิทยาการเรียนรู้ ผ่านการอบรมและใส่ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่การเลือกสรรติวเตอร์ การออกแบบหลักสูตรการเรียน การอบรมวิธีการสอน ประเมินผลอย่างตรงไปตรงมาจนได้หลักสูตร Active Learning+ ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะตัวของเรา

ติวเตอร์ทั้งหมด 100% ที่ต้องผ่านการทดสอบจิตวิทยาตามเกณฑ์ที่เรากำหนด

Active Learning+ ออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

Active Learning+ ยังเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับทักษะการใช้ชีวิตและประสบการ์ณมากพอๆกันกับเรื่องวิชาการ

เราไม่ได้สอนเพียงแต่วิชาการแต่วิชาการใช้ชีวิตเราก็สอน

หลักสูตรย่อย
เพื่อ ทุกคน

ทุกหลักสูตรย่อยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับพื้นฐานที่แตกต่างและหลากหลายของแต่ละบุคคล ทีมวิชาการที่เราสรรหามาเป็นอย่างดีได้ลงแรงลงใจกัับการออกแบบหฃักสูตรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนที่ดีที่สุดกับทุกคน และจะยังพัฒนาต่อไปอีกเรื่อยๆ

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หลักสูตรปูพื้นฐาน

เน้นการเรียนเนื้อหาวิชาตามระดับชั้นของผู้เรียน โดยจะเป็นการเรียนเนื้อหาล่วงหน้า หรือ ทวนเนื้อหาเดิมของผู้เรียนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและเข้าใจมายิ่งขึ้น ผสมกับการทำโจทย์แบบฝึกหัดต่างๆ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนเนื้อหาล่วงหน้าหรือมีพื้นฐานในระดับน้อยถึงปานกลาง

หลักสูตรตะลุยโจทย์

เน้นการสอนผ่านการทำโจทย์ตามระดับชั้นของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนได้เจอกับโจทย์หลากหลายแนวมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานดีมาอยู่แล้ว

หลักสูตรสอบแข่งขัน

เน้นการเรียนเพื่อใช้ในการอสบแข่งขันตามระดับชั้นผู้เรียนโดยเฉพาะ ทั้งการสอบเข้า ม.1 ม.4 หรือ สอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นหลัก ติวเตอร์จะเน้นสอนสรุปเนื้อหาที่สำคัญที่ต้องใช้ในการสอบเข้าโดยเฉพาะ

หลักสูตรสอวน.

หลักสูตรที่สร้างมาเพื่อการเตรียมตัวสำหรับการสอบแข่งขัน สอวน สสวท ทีเด็ด IJSO โดยเฉพาะ เน้นการเรียนผ่านการทำข้อสอบย้อนหลัง 5-10 ปี

หมวดวิชาด้านภาษา

หลักสูตรหลักภาษา

เน้นการเรียนในส่วนของหลักภาษาการใช้ไวยากรณ์รูปแบบประโยคต่างๆที่เป็นพื้นฐานของภาษาต่างๆ โดยสามารถเรียนได้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูง

หลักสูตร Speaking & Listening (ฟัง-พูด)

เน้นการฟังและพูดเป็นหลักซึ่งจะช่วยเสริมทักษะในเรื่องของคำศัพท์ต่างๆที่ต้องใช้ในการเรียนในชีวิตประจำวันต่างๆซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนภาษาในระดับสูงและการเรียนหลักภาษาครับ เหมาะสำหรับน้องที่ยังมีพื้นฐานภาษาที่ไม่ดีเท่าไหร่และต้องการเริ่มต้นเรียนภาษาให้ดี

หลักสูตร Reading & Writing (อ่าน-เขียน)

เน้นสอนการอ่านวิเคราะห์บทความ สอนแปลบทความให้ได้ภาษาที่สมบูรณ์แบบและเป็นธรรมชาติ รวมทั้งสอนทักษะด้านคำศัพท์ที่ต้องใช้ในการเขียนบทความ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษามาเป็นอย่างดีทั้งด้านคำศัพท์และด้านหลักภาษา

ไม่ว่ารุ่นไหนก็
เรียนได้

ไม่มีใครแก่เกินเรียน ไม่ว่าจะรุ่นไหน วัยไหน ขอแค่มีใจที่ใฝ่เรียนเราก็พร้อมยินดีต้อนรับเสมอด้วยติวเตอร์ตัวต่อตัวกว่า 3400 คนที่พร้อมสอนให้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกวิชา

น้องมะนาว ม.2

สมัครเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ปกติหนูชอบวิชาภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่การได้เรียนเสริมกับพี่ติวเตอร์ช่วยให้หนูมีความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นไปอีก

น้องบีม ม.3

สมัครเรียนวิชาคณิตศาสตร์

แม้ว่าคณิตศาสตร์จะเป็นเรื่องยากแต่หากตั้งใจทบทวนก็สามารถเก่งขึ้นได้ เรียนกับพี่ติวเตอร์ที่ HIGHSKILL มาสอนถึงบ้านสะดวกสบายมากครับ

น้องแม็ค ป.2

สมัครเรียนวิชาภาษาไทย

น้องกาย ม.1

สมัครเรียนวิชาภาษาไทย

น้องเอแคลร์ ป.6

สมัครเรียนวิชาคณิตศาสตร์

เอกสารประกอบ
การเรียนให้ ฟรี

เอกสารประกอบการเรียนคือส่วนสำคัญของการเรียนรู้ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาออกแบบเอกสารประกอบการเรียนใหม่ให้เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้เรียนแต่ละคน เราจึงให้ความสำคัญกับเอกสารประกอบการเรียนเป็นอย่างมาก เอกสารประกอบการเรียนทุกหน้าต้องผ่านการพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนได้รูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับผู้เรียนทุกคน เพื่อดึงศักยภาพการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

ดียังไงตัดสินที่
ความสำเร็จ

ไม่ต้องพูดเยอะว่าเรียนพิเศษตัวต่อตัวกับติวเตอร์ดีหรือไม่ ตัดสินกันที่ผลงานที่เราช่วยให้น้องๆและผู้เรียนกว่า 5000 คนทั่วประเทศประสบความสำเร็จในการเรียนและมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อเพิ่มเกรด เพื่อสอบเข้าโรงเรียนดัง หรือเพื่อเอาชนะใจตนเอง เราศรัทธาในความพยายามเหล่านั้นมาโดยตลอด

ติวเตอร์คุณภาพกว่า 3400 คน
พร้อมให้บริการทันที

เริ่มต้นเรียน
ตัวต่อตัว

ไม่มีข้อผูกมัดในการเรียนและยกเลิกการเรียนได้ทุกเมื่อ เริ่มต้นเรียนได้ไม่ยากเพียงพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลและอัตราค่าเรียนโดยละเอียด หลังจากนั้นก็เพียงนั่งรอติวเตอร์ไปสอนได้เลย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

– ขอความร่วมมือจากติวเตอร์ ผู้เรียน และผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการนัดเรียนตามสถานที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ห้องสมุด โดยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ชั่วคราว
– ขอความร่วมมือจากติวเตอร์ ผู้เรียน และผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงและในพื้นที่ที่แออัดทุกกรณี
– กรณีที่มีการนัดเรียนแบบตัวต่อตัวที่บ้านขอความร่วมมือจากติวเตอร์ ผู้เรียน และผู้ปกครองสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเรียนและการสนทนา และติวเตอร์จะต้องมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเพื่อใช้สำหรับการล้างมือก่อนทำการสอนและหลักเสร็จสิ้นการสอนทุกครั้ง
– หากติวเตอร์ ผู้เรียน หรือผู้ปกครอง มีอาการไอ คัดจมูก มีไข้เกินกว่า 37.5 องศา สูญเสียการรับรสหรือการได้กลิ่นต้องระงับการเรียนโดยทันที
– หากติวเตอร์ ผู้เรียน หรือผู้ปกครองมีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของรัฐบาลให้ระงับการเรียนทันทีและกรุณาสังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการรุนแรงกรุณาติดต่อแพทย์โดยด่วน

เรียนสด
ออนไลน์

เรียนผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Skype


฿180*

ชม./คน

  • เรียนขั้นต่ำครั้งละ 1 ชม.
  • ฟรีเอกสารประกอบการเรียน
  • เลือกวัน/เวลาได้
  • จ่ายค่าเรียนเป็นครั้ง
  • ยกเลิกได้ทุกเมื่อ


เรียนสด
ตัวต่อตัว

เรียนที่บ้านหรือตามสถานที่สาธารณะ


฿220*

ชม./คน

  • เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.
  • ฟรีเอกสารประกอบการเรียน
  • เลือกวัน/เวลา/สถานที่ได้
  • จ่ายค่าเรียนเป็นครั้ง
  • ยกเลิกได้ทุกเมื่อ


*ราคาที่แสดงเป็นเพียงราคาเริ่มต้น อัตราค่าเรียนจริงอาจแตกต่างกันไปตามระดับชั้น จำนวนผู้เรียน และหลักสูตรวิชาที่ต้องการเรียน สามารถสอบถามราคาโดยละเอียดกับเจ้าหน้าที่

เลือกเวลาได้เอง
เลือกเวลาได้เอง

สะดวก รวดเร็ว จัดสรรเวลาเรียนได้ด้วยตัวเอง.

ตรงจุด ตรงประเด็น
ตรงจุด ตรงประเด็น

กำหนดเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ด้วยตนเอง

เรียนสด ถามได้
เรียนสด ถามได้

เรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์ สงสัยอะไรถามได้ทันที

บทความ
น่าสนใจ

ลองดูบทความที่เราได้เขียนขึ้นมาด้วยความตั้งใจเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทุกๆคน

ลดเวลาอ่านหนังสือให้น้อยลงแต่จำได้มากกว่าเดิม : Pomodoro เทคนิคขอเวลาแค่ 25 นาที Focus แล้วจบ!

หลายๆคนคงเคยรู้สึกว่าทำไมเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกิน หรือ รู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักที ทั…

เลิกเกรียนกันเถิด เราเกิดร่วมแดนไทย : ทรงผมนักเรียนไทยเลิกเกรียน-เลิกติ่งจริงหรือ?

แม้จะยังไม่ใช่การเปิดอิสระอย่างเต็มที่ให้กับนักเรียนในเรื่องการไว้ทรงผม แต่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่ดีไม่ใ…

TOEIC TOEFL IELTS มันต่างกันยังไง แล้วควรสอบอันไหนคะแนนเท่าไหร่ดีนะ?

การสอบวัดระดับด้านภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่มหาวิทยาลัยและองค์กรทั่วโลกต่างก็ใช้เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนหรือเข้าทำงานซึ่งแต่ละที่ก็ใช้ข้อสอบที่ต่างกันออกไป บางที่ใช้ TOEIC แต่บางที่ใช้ TOEFL แล้วอย่างงี้เราควรสอบอะไรดีละ ถ้ายังงงๆและสับสนอยู่ตามน้องสกิลมา เดี่ยวช่วยเคลียร์ข้อสงสัยให้นะ

จะลาออกดีไหม? : 5 เช็คลิสต์ที่ต้องถามตัวเองก่อนตัดสินใจลาออก

ยุคสมัยที่ของแพง เศรษฐกิจซบเซาแบบนี้ การตัดสินใจลาออกหรือเปลี่ยนงานใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน เพราะไม่ใช่ว่าบริษัทใหม่ที่อยากทำเค้าจะอยากรับเราเข้าทำงานนะ เพราะงั้นวันนี้น้องสกิลมีเช็คลิสต์ 5 ข้อที่ใช้สำรวจตัวเองว่าพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะยื่นใบลาออก!