คอร์สเรียนที่เปิด

คุณอยากเรียนรู้อะไร?

HighSkill พร้อมเสริฟ์ความรู้ทุกแขนงวิชาถึงคุณผ่านติวเตอร์มืออาชีพของเรา

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นตั้งระดับอนุบาลจนถึงวัยทำงาน

ดูรายละเอียด >

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาเรื่องราวรอบตัวมากมายที่ควรเรียนรู้

ดูรายละเอียด >

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในชีวิต การทำงาน รวมทั้งสอบ JLPT

ดูรายละเอียด >

ภาษาไทย

เรียนภาษาเพื่อการสื่อสารตั้งแต่วัยเด็กจนทำงาน

ดูรายละเอียด >

ดนตรี/ศิลปะ

ศาสตร์แห่งความสุนทรีย์ของชีวิต

ดูรายละเอียด >

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ดูรายละเอียด >

ภาษาจีน

ภาษาจีนเพื่อใช้ในการเรียนต่อ ทำงาน หรือสอบ HSK

ดูรายละเอียด >

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำหรับทุกระดับชั้น เพื่อโอกาสที่ดีในชีวิต

ดูรายละเอียด >

ภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลีสำหรับการเรียนหรือสอบ TOPIK

ดูรายละเอียด >

สนใจวิชาอื่นๆ?

นั่นไม่ใช่ปัญหา ติดต่อกับเราโดยตรงได้ทันที!

ดูรายละเอียด >

สมัครเรียนกับเราตอนนี้

รับส่วนลดค่าเรียนสูงสุดถึง 50% เฉพาะ 20 ท่านแรกเท่านั้น