สรุปให้แล้ว! อัพเดตทุนรัฐบาลเกาหลี GKS ประจำปี 2021

ทุนรัฐบาลเกาหลีหรือทุน GKS (Global Korea Scholarship program) เป็นทุนการศึกษาที่รัฐบาลเกาหลีมอบให้ชาวต่างชาติทั่วโลกที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกต่อในประเทศเกาหลี โดยในปีนี้ 2021 รัฐบาลเกาหลีมอบทุนทั้งสิ้นกว่า 1278 ทุน และโชคดีของคนไทยคือ ปีนี้คนไทยมีโค้วต้ามาถึง 41 ทุนเลยทีเดียว!

ประเภทของทุน

1. Embassy Track ทุนสมัครผ่านสถานทูต จำนวน 13 ทุน
2. Universities Track ทุนสมัครผ่านมหาวิทยาลัย จำนวน 28 ทุน (ทุนปกติ 16 ทุน และทุนมหาวิทยาลัยภูมิภาค 12 ทุน

มูลค่าทุน

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าตั้งถิ่นฐาน 200,000 วอน (ประมาณ 5,500 บาท)
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน
  • หลักสูตรปริญญาโทและเอก: 1,000,000 วอน (ประมาณ 27,100 บาท)
  • หลักสูตรวิจัย: 1,500,000 วอน (ประมาณ 40,700 บาท)
 • ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
  • Liberal Arts and Social Science majors: 210,000 วอนต่อเทอม (ประมาณ 5,700 บาท)
  • Natural Science and Engineering majors: 240,000 วอนต่อเทอม (ประมาณ 6,500 บาท)
 • คอร์สภาษาเกาหลี 1 ปี
 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าตีพิมพ์วิทยานิพนธ์
 • ประกันสุขภาพ 20,000 วอนต่อเดือน (ประมาณ 550 บาท)
 • ผู้ที่ได้ TOPIK ระดับ 5 หรือ 6 ขึ้นไป จะได้ทุนการศึกษาเพิ่มเติม 100,000 วอนต่อเดือน (ประมาณ 2,700 บาท)
 • ผู้ที่กลับประเทศทันทีหลังเรียนจบ จะได้รับเงินจำนวน 100,000 วอน (ประมาณ 2,700 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครและบิดามารดาต้องไม่มีสัญชาติเกาหลี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2021 (เกิดหลัง 1 กันยายน 1981)
 • ผู้ที่สมัครทุนระดับป.โทจะต้องเรียนจบป.ตรีแล้วหรือเทียบเท่า ส่วนผู้ที่สมัครทุนระดับป.เอกจะต้องเรียนจบป.โทหรือเทียบเท่า (หรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2021)
 • มีเกรดเฉลี่ย 2.64 ขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่ได้เรียนจบมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยจากสถาบันในเกาหลีใต้ (ส่วนนักเรียนแลกเปลี่ยน / นักศึกษาแลกเปลี่ยน สามารถสมัครได้)
 • ผู้ที่เคยได้รับทุน GKS แล้วและอยากสมัครเรียนต่อ จะต้องสมัครในระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น (เช่น ได้รับทุนป.ตรี และสมัครทุนในระดับป.โทต่อ) ทั้งนี้จะต้องได้คะแนน 90% ขึ้นไป และมี TOPIK ระดับ 5 หรือ 6

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร (Form 1)
 • Personal Statement (Form 2)
 • Statement of Purpose (Form 3)
 • จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (Form 5)
 • ใบแสดงสัญญาการรับทุน (Form 7)
 • เอกสารประเมินสุขภาพเบื้องต้น (Form 8)
 • ปริญญาบัตร (ฉบับจริง)
 • ทรานสคริปต์ (ฉบับจริง)
 • เอกสารแสดงสัญชาติของผู้สมัครและของบิดามารดา
 • เอกสารแสดงผลทดสอบทางภาษา เช่น TOPIK , TOEFL , TOEIC, IELTS (ถ้ามี)
 • ผลงานที่เคยตีพิมพ์หรือรางวัลต่างๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร

 • Embassy track: ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดไปที่สถานทูตเกาหลีในประเทศไทยภายในวันที่ 12 มีนาคม 2021 ตามที่อยู่นี้

Korean Education Center, Embassy of the Republic of Korea
23 Thiam-Ruammit Road, Ratchadapisek,Huay-Kwang, Bangkok 10310 Thailand TEL : +66-(0)2-115-1027

 • Universities Track: วันปิดรับสมัครจะแตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัย สามารถเช็กได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้น

2 คอมเมนต์

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น