เราคิดและนำเสนอสิ่งใหม่อยู่เสมอและพยายามส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของติวเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น เพราะติวเตอร์คือคนสำคัญสำหรับเรามาโดยตลอด วันนี้เราจึงอยากลบภาพและแนวคิดและการทำงานแบบเดิมให้ใหม่หมดจด

  • ยกเลิกการเก็บเงินค่าแนะนำจากติวเตอร์
  • ฟรี คลังเอกสารประกอบการสอนพร้อมเฉลยละเอียด
  • รับประกันรายได้ 190 บาทต่อชั่วโมง
  • พร้อมรับรองรายได้ของติวเตอร์

เผื่อมีวิชาที่คุณสนใจสมัครอีก

โครงการนี้เปิดรับติวเตอร์ที่สามารถสอนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้า ม.1 โดยเปิดสอนในทั้งหมด 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา ติวเตอร์สามารถเลือกสมัครเฉพาะรายวิชาที่ตนเองต้องการสอนได้ทันที

เรียนตัวต่อตัวที่บ้าน
คณิตศาสตร์

โครงการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะติวเตอร์ที่ผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถทางวิชาการแล้วเท่านั้น โดยติวเตอร์จะต้องทำแบบทดสอบออนไลน์ในขั้นตอนถัดไป

เรียนตัวต่อตัว VDO Call
วิทยาศาสตร์

โครงการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะติวเตอร์ที่ผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถทางวิชาการแล้วเท่านั้น โดยติวเตอร์จะต้องทำแบบทดสอบออนไลน์ในขั้นตอนถัดไป

Marketing
ภาษาอังกฤษ

โครงการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะติวเตอร์ที่ผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถทางวิชาการแล้วเท่านั้น โดยติวเตอร์จะต้องทำแบบทดสอบออนไลน์ในขั้นตอนถัดไป

ภาษาไทย
ภาษาไทย

โครงการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะติวเตอร์ที่ผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถทางวิชาการแล้วเท่านั้น โดยติวเตอร์จะต้องทำแบบทดสอบออนไลน์ในขั้นตอนถัดไป

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

โครงการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะติวเตอร์ที่ผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถทางวิชาการแล้วเท่านั้น โดยติวเตอร์จะต้องทำแบบทดสอบออนไลน์ในขั้นตอนถัดไป

คุณอาจจะมีข้อสงสัยอีกนิด

ฉันต้องเสียเงินใดๆหรือเปล่า

ไม่เลยแม้แต่บาทเดียว ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร รับงานสอน จนกระทั่งการสอนจริง