เจาะลึกแนวข้อสอบ SAT English ออกสอบอะไรบ้าง?

          หลายคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ SAT น่าจะทราบดีว่าข้อสอบ SAT นั้นแบ่งออกเป็นสองพาร์ทหลักๆนั่นคือ พาร์ทภาษาอังกฤษ และ พาร์ทคณิตศาสตร์ ในส่วนของภาษาอังกฤษนั้นจะเรียกชื่อเต็มๆว่า SAT Evidence-Based Reading and Writing ซึ่งจะมุ่งเน้นการวัดทักษะการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ รวมไปถึงการหาจุดผิดพลาด (Errors) ของประโยค โดยข้อสอบพาร์ทภาษาอังกฤษจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Reading Test และ Writing and Language Test นั่นเอง

SAT English ออกสอบอะไรบ้าง

Reading Test (52 ข้อ 65 นาที)

 • บทความวรรณกรรมสากล 1 บทความ
 • บทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือ สังคม 2 บทความ
 • บทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 2 บทความ

รวมเป็นทั้งหมด 4 บทความ โดยแต่ละบทความมีความยาวประมาณ 500-750 คำ ซึ่งจะมีคำถามประมาณ 10-11 ข้อต่อหนึ่งบทความ และบางบทความอาจมีแผนภูมิ หรือตารางมาด้วย แต่จะไม่มีการคำนวณมาเกี่ยวข้อง ข้อสอบในพาร์ทนี้จะวัดเกี่ยวกับหัวใจของการอ่านบทความ 2 ข้อหลักๆ คือ

 1. Commard of Evidence : ในข้อสอบ SAT จะมีการกำหนดเลขบรรทัดมาให้ เพื่อให้เราใช้อ้างอิงคำตอบว่าดูมาจากบรรทัดไหน โดยคำถามจะถามถึงความเข้าใจในการอ่าน ถามถึงประโยคสนับสนุน เป็นต้น
 2. Words of Context : เป็นการวัดทักษะการใช้คำศัพท์เชิงลึกว่า คำนี้ใช้ในบริบทไหน ใช้ต่างกันอย่างไร เช่น คำว่า pen (n.) ที่แปลว่า ปากกา แต่ในบางบริบทอาจแปลได้ว่า เล้าไก่ อีกด้วย เป็นต้น

Writing and Language Test (44 ข้อ 35 นาที)

 • หัวข้อเกี่ยวกับอาชีพ
 • มนุษยศาสตร์
 • สังคมและประวัติศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 4 บทความ โดยแต่ละบทความมีความยาวประมาณ 400-450 คำ ซึ่งจะมีคำถาม 11 ข้อต่อหนึ่งบทความ โดยลักษณะของข้อสอบจะวัดเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

 1. Commard of Evidence :การปรับเปลี่ยนบทความด้วยข้อความหรือประโยคที่มีผลต่อความเข้าใจของบทความนั้น
 2. Words in Context : การเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับบริบทและความหมายในงานเขียน
 3. Analysis in History / Social Studies and Science : ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาในหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์
 4. Expression of Ideas :การนำเสนอแนวคิดต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนให้การนำเสนอเนื้อหามีความเข้าใจและครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 5. Standard English Conventions : การปรับเปลี่ยนคำหรือใจความที่ไม่ถูกต้องตามภาษาอังกฤษมาตรฐาน

ข้อสอบ SAT พาร์ทภาษาอังกฤษเป็นข้อสอบที่เน้นทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก หากเราได้ฝึกทำโจทย์บ่อยๆ หรืออ่านข่าวและบทความภาษาอังกฤษเป็นประจำก็จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ถ้าหากใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี พี่แนะนำว่าลองหาติวเตอร์ตัวต่อตัวสอน SAT สักคนไว้คอยชี้แนะแนวทางและตอบข้อสงสัยก็จะช่วยให้การเตรียมตัวสอบได้ง่ายขึ้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวที่ดีที่สุดจากจุฬา

เราคือบริการติวเตอร์ตัวต่อตัวสอนพิเศษที่บ้านด้วยติวเตอร์คุณภาพสูงกว่า 10000 คนทั่วประเทศและคัดสรรอย่างพิถีพิถัน สอนตามหลักจิตวิทยาผ่านเทคนิคพิเศษ Active Learning+ ที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ​

Edit Template

เรียนพิเศษตัวต่อตัววิชาไหนได้บ้าง?

เราคือบริการติวเตอร์ตัวต่อตัวไม่ว่าจะเป็นวิชาทั่วไปอย่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาเราก็มีติวเตอร์ตัวต่อตัวพร้อมให้บริการ

นอกจากนี้วิชาด้านกลุ่มภาษาเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี การเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัวจะช่วยให้คุณเรียนได้เร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดด

เริ่มเรียนกับติวเตอร์ได้เลยฟรี!

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template

โปรโมชั่นพิเศษลด 63% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดวิชา พร้อมเอกสารการเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที