ถึงเวลาโกอินเตอร์ : ชี้เป้า! รวมคอร์สเรียนภาษาฟรี 48 ภาษา

ภาษาคือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นเพื่อใช้ในการสื่อสาร ซึ่งล้วนมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาค วัฒนธรรมและสังคม แม้เราจะมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติอยู่แล้วและมีความชำนาญทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนเป็นอย่างดีแล้ว แต่ในชีวิตการทำงานที่จำเป็นต้องสื่อสารกับคนที่ใช้ภาษาอื่นๆในการสื่อสารก็อาจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสารให้ราบรื่นได้

ผู้ที่มีทักษะและเรียนรู้ภาษาที่มากกว่าก็ย่อมมีความได้เปรียบกว่าผู้ที่มีทักษะภาษาน้อยกว่า เพราะทำให้เราเข้าอกเข้าใจวัฒนธรรมและเข้าใจความหมายที่ถ่องแท้ของภาษานั้นๆมากขึ้น แต่อย่าเข้าใจผิดว่าคนที่ได้ภาษามากกว่าคือผุ้ที่มี่ความฉลาดมากกว่า เพราะภาษาไม่ใช่เครื่องชี้วัดความฉลาดหรือ IQ แต่อย่างใด

แต่สำหรับวันนี้โอกาสที่จะพัฒนาทักษะทางภาษากว่า 48 ภาษามาถึงแล้ว เพราะวันนี้ทีมวิชาการจาก Highskill ขอแนะนำคอร์สเรียนภาษาฟรีๆ มากถึง 48 ภาษาเลยทีเดียว ทั้งภาษาอามฮารา, กรีกโบราณ, อารบิก, แบมบารา, บัลแกเรีย, กัมพูชา, กาตาลา, จีน, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, เอสโตเนีย, เปอร์เซีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮีบรู, ฮินดี, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อินโดนีเซีย, ไอริช, อิตาเลียน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ลาว, ละติน, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, เมารี, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย,สเปน, สวาฮีลี, สวีเดน, ตากาล็อก, ตุรกี, ทวิ (กานา), อูรดู, เวียดนาม. เวลส์, ยิดดิช และภาษาไทย

ซึ่งวิธีการที่เรียนไม่ได้น่าเบื่อและมีความหลากหลายในการเรียนรู้มาก เพราะจะเรียนรู้ได้ทั้งผ่านการฟังพอดแคสสอนภาษา คลิปและภาพยนตร์ รวมทั้ง Textbook ด้วย

Amharic

 • Foreign Service Institute Basic Amharic – Audio – Textbook
  • Lessons with dialogues, drills, exercises, and narratives will teach you the basics of this language spoken in Ethiopia. Includes samples of speech, explanations of basic language structures, and a variety of practical exercises. Features two textbooks (PDF) and eleven audio lessons (MP3).

Ancient Greek

 • Ancient Greek Introduction – Web Site
 • Introduction to Homeric Greek – YouTube
 • Learn Ancient Greek – Web Site
  • Leonard Muellner (Professor Emeritus of Classical Studies at Brandeis University) has posted 64 videos on YouTube, which, “present all the content covered in two semesters of a college-level Introduction to Ancient Greek course.”

Arabic

 • Arabic for Global Exchange – Web site
  • From Carnegie Mellon, a mini-course for individuals with no proficiency or extremely limited knowledge of Arabic language and culture who are about to begin study or work in an Arabic-speaking context.
 • Arabic Lessons on Spotify – Spotify
  • Over 12 hours of Arabic lessons for beginners.
 • Arabic for Beginners 1 – YouTube Free
 • Arabic in Jordan – Web Site
  • These lessons from the Peace Corps will help you learn normal conversation in Jordan, rather than focusing on formalities.
 • ArabicPod – iTunes Free
  • Includes mp3s and PDF transcripts.
 • Foreign Service Institute Written Arabic – Web site
  • Spoken exercises in Arabic and the printed transcriptions. Four textbooks (PDF) and 31 audio lessons (MP3).
 • Foreign Service Institute Levantine Arabic – Web site
  • Introduction to pronunciation. Textbook (PDF) and 19 audio lessons (MP3). Scroll down to the second set of lessons on this page.
 • Foreign Service Institute Saudi Arabic – Web site
  • Covers the urban Hijazi dialect. Textbook (PDF) and 51 audio lessons (MP3). Scroll down to the third/bottom set of lessons on this page.
 • Survival Phrases Arabic – iTunes Free
  • Provides the essentials you’ll need to get around.

Bookmark our free Arabic lessons section.

Bambara

 • Bambara in Mali – Web Site
  • Lessons from the Peace Corps.

Bulgarian

 • Bulgarian Survival Phrases – iTunes Free – Feed
 • Foreign Service Institute Bulgarian – Web site
  • Two textbooks (PDF) and 75 audio lessons (MP3).

Cambodian

 • Foreign Service Institute Basic Cambodian – Web site
  • Two textbooks (PDF) and 45 audio lessons (MP3).
 • Foreign Service Institute Contemporary Cambodian – Web site
  • Textbook (PDF) and 60 audio lessons (MP3).

Catalan

 • One Minute Catalan – iTunes Free – Feed
  • A good way to get going with a language still spoken by some 12 million people, many living in Northeast Spain.

Chinese

 • Real Chinese – Web Site
  • Presented by the BBC. A lively introduction to Mandarin Chinese in 10 short parts with video clips from the Real Chinese TV series.
 • Beginner’s Chinese – iTunes Free
  • Introductory audio lessons provided by the Open University.
 • Chinese for Beginners – Free Online Video/MOOC
  • This is an ABC Chinese course for beginners, including introduction of phonetics and daily expressions. From Peking University.
 • More Chinese for Beginners – Massive Open Online Course (MOOC)
  • Also from Peking University, this is an advanced course for Chinese for beginners. Learners will expand vocabularies about personal information, daily life, food and drink, health, and more.
 • Chinese Course – Seton Hall
 • Chinese Basic – Web
  • A web-application developed by the University of Cambridge Language Centre for basic level students of Chinese. It focuses on listening and reading skill but it also includes many activities that help learners prepare for speaking and writing. Note that you can also download Intermediate Chinese here.
 • Chinese Learn Online – iTunes Free – Feed
  • A dialogue-based introduction to Mandarin Chinese. Load the lessons on your mp3 player and get up the Chinese curve.
 • Chinese Lessons with Serge Melnyk – iTunes Free – Feed
  • Weekly lessons in Mandarin that get very strong reviews from iTunes users..
 • Chinesepod.com –iTunes Free – Feed
  • A series of well-reviewed lessons that will let you learn Mandarin on your own terms.
 • Foreign Service Institute Basic Cantonese – Web site
  • Two textbooks (PDF) and 30 audio lessons (MP3).
 • Foreign Service Institute Standard Chinese: A Modular Approach – Web site
  • Designed to give a practical command of spoken standard Chinese with nine situational modules. Each module consists of tapes (MP3), a student textbook (PDF), and a workbook. In addition to the core modules, there is a resource module and eight optional modules.
 • iMandarinPod.com – iTunes Free
  • This series of lessons teaches Chinese by talking about Chinese culture or what is happening today in China. More advanced than others.
 • Learn Chinese in Your Car – Spotify
  • Grammar and vocabulary to beginners, offering guidance in pronunciation and language fundamentals.
 • Learn Chinese on Spotify – Spotify
  • A collection of audio courses on Spotify, that will take you from beginner lessons to advanced conversations–featuring essential travel phrases and vocabulary.
 • Mandarin Chinese Characters – iTunes Free
  • Created by Emory University, this series of video lessons will help you draw several characters and numbers.
 • Mandarin in China – Web Site
  • Lessons courtesy of the US Peace Corps
 • Numbers and Radicals – iTunes Free
  • Emory University teaches you the proper form for writing numbers and radicals. In Video.
 • One Minute Mandarin – iTunes Free – Feed
  • A quick way to cover the very basics…
 • Popup Chinese – iTunes Free – Feed
  • Offers lessons for beginners and also students at intermediate and advanced levels. In addition to language lessons, Popup Chinese provides annotated short stories, HSK test prep materials and a variety of speaking and listening exercises. They broadcast out of Beijing, and all voice actors speak the standard northern dialect.
 • Slow Chinese – iTunes Free
  • A cultural podcast for Chinese learners. Features narratives by native Chinese people read in Mandarin at a slow speed (2~3 characters per second). Topics vary from language, knowledge, tradition and culture to opinions on social phenomena.
 • Survival Chinese – iTunes Free – Feed
  • Learn the phrases you need to get by while traveling in China.
 • Tsinghua Chinese: Start Talking with 1.3 Billion People – Web Site
  • Introductory Chinese language course from Tsinghua University emphasizes basic language skills for everyday life in Mandarin speaking countries. The course utilizes pinyin, the standard system of Romanized spelling for transliterating Chinese, so learners will find it easy to understand and study the language.
 • World Learner Chinese – iTunes Free – Feed
  • Another in the mix of possibilities.

Czech

 • Foreign Service Institute Czech Fast – Web site
  • Textbook (PDF) and twelve audio lessons (PDF).

Danish

 • Duolingo Danish (for English Speakers) – Web Site  
  • A popular free language-learning and crowdsourced text translation platform. As users progress through lessons, they simultaneously help to translate websites and other documents.
 • One Minute Danish – iTunes Free – Feed
  • We get a lot of requests (believe it or not) for Danish. So here’s another useful primer created by the One Minute series.

Dutch

 • Duolingo Dutch (for English Speakers) – Web Site  
  • A popular free language-learning and crowdsourced text translation platform. As users progress through lessons, they simultaneously help to translate websites and other documents.
 • Introduction to Dutch – Web Site
  • Learn to speak, write and understand basic Dutch, with this free, three-week, introductory foreign language course. By University of Groningen.
 • Laura Speaks Dutch – iTunes Free
  • Lessons that will help you travel to Holland. It’s worth checking out the accompanying web site.
 • Learn Dutch – iTunes Free
  • Culturally relevant lessons that are easy to listen to.

English

 • Connect with English – Web
  • Featuring the story of Rebecca, an aspiring singer on a journey across America, Connect With English offers 50 fifteen-minute video programs that will teach English as a second language to high school students, college students and adult learners. Produced by WGBH Boston.
 • The English We Speak – iTunes Free – Web Site
  • Each week, the BBC looks at phrases used in the English language.
 • American English Speech – Web
  •  The OLI American English Dialect course from Carnegie Mellon supplies the necessary reinforcement of dialectical structure, audio, production technique and phonetic representation for each sound.
 • 6 Minute English – iTunes Free – Downloads – Web Site
  • Learn and practice useful English with the BBC.
 • Better @ English – iTunes Free – Feed
  • Focuses on conversational English, with an emphasis on idioms and slang.
 • Business English: Finance and Economics – Massive Open Online Course (MOOC)
  • From Arizona State, this course helps students learn English using common business situations in finance and economics.
 • Business English – iTunes Free
  • Learn the English you will need to function effectively in an American business environment.
 • Effortless English – iTunes Free – Feed
  • It gets solid reviews.
 • English as a Second Language – iTunes Free
  • Free Lessons from HACC, Central Pennsylvania’s Community College.
 • English as a Second Language – iTunes Free – Feed – Web Site
  • A very well liked collection of ESL lessons. Over 100 episodes in the collection.
 • English for Business and Entrepreneurship – Massive Open Online Course (MOOC)
  • From the University of Pennsylvania, this course is designed for non-native English speakers who are interested in learning more about business English and the global business economy.
 • English for Career Development – Massive Open Online Course (MOOC)
  • From the University of Pennsylvania, this course is designed for non-native English speakers who are interested in advancing their careers in the global marketplace. In this course, you will learn about the job search, application, and interview process in the United States, while comparing and contrasting the same process in your home country.
 • English for Journalism – Massive Open Online Course (MOOC)
  • From the University of Pennsylvania, this course is designed for non-native English speakers who are interested in developing the skills needed for a career in modern journalism. In this course, you will explore print and digital media through authentic readings and video lectures, while expanding your vocabulary and increasing your ability to read, research, and develop local and global news stories.
 • English for Science, Technology, Engineering, and Mathematics – Massive Open Online Course (MOOC)
  • From the University of Pennsylvania, this course is designed for non-native English speakers who are interested in improving their English skills in the sciences.
 • English for Spanish Speakers (’Por Fin Aprende Ingles’) – iTunes Free – Feed
  • Si usted haya asistido al menos a un curso de ingles, y usted necesita la oportunidad de escuchar al ingles y hablar el ingles, entonces ‘Por Fin Aprende Ingles’ es el podcast perfecto para usted. Presentado por Carla Staufert-Sauvier, una profesora de Mexico, y Jade Lindquist, una profesora de los EE UU.
 • ESL Business News – iTunes Free – Feed – Web Site
  • A weekly wrap of international business news read in slow, clear English. Listen to the broadcast and follow along in the accompanying script.
 • Film English – Web
  • Site promotes the innovative and creative use of film in language learning. All of the lesson plans revolve around the use of video and film to teach English. Recently won a British Council ELTons awards for Innovation in Teacher Resources.
 • Grammar Girl – iTunes Free – Feed – Web Site
  • Grammar Girl provides short, friendly tips to improve your writing. Whether English is your first language or your second language, these grammar, punctuation, style, and business tips will make you a better and more successful writer.
 • Speak English Professionally: In Person, Online & On the Phone – MOOC/Online Course
  • A five-week course from the University of Georgia that will improve your skills in English.
 • Tu Ingles! – iTunes Free – Feed – Web Site
  • “Tu Ingles” is designed to help Spanish-speakers improve their ear for English. The weekly program features drills of verb conjugation, interviews, advice about idioms, and excerpts of speeches and other recorded spoken material from famous English speakers.
 • USA Learns – Web Site
  • A free website that helps adults learn English online by providing engaging videos and educational activities. Built by the Sacramento County Office of Education, with funding by the U.S. Department of Education and the California Department of Education.
 • Bookmark our free English lessons section.

Estonian

 • Oneness Estonian – Web Site
  •  The course has 10 lessons that consist of several parts: a short grammar introduction with explicit explanations (Language School, Grammar); a lesson’s dictionary (Language School, Vocabulary); a phrase set (Language School, Speaking); exercises to develop language usage competence (Language School, Exercises); and a short socio-cultural introduction to the country that is thematically related to the lesson (Information center).

Farsi/Persian

 • Learn Persian with Chai and Conversation – Web Site – iTunes
  • Offers 50 lessons via podcast, each running about 15-20 minutes, which will help students learn conversational Persian for free. Each lesson builds on previous lessons, so to get the most out of the course, start from the beginning. The site also offers affordable premium learning materials.
 • Easy Persian – Web Site
  • Easy Persian offers online lessons in listening, speaking, reading, and writing Persian or Farsi as spoken in Iran. In addition to Persian language lessons, the site introduces contemporary Iranian poets with English translations of their poems. You’ll also find free Farsi/Persian software, Persian names with English translations, Farsi writing drills and much more.
 • Learn Persian Farsi Easily, Effectively and Fluently – Spotify
  • A 3-hour series of lessons that’s freely available on Spotify.
 • Persian of Iran Today – Web Site
  • This two volume textbook interweaves grammar- and vocabulary-building exercises with narrative elements in order to engage and develop students’ abilities in Persian. The web site includes the textbook itself and related audio/visual files. Persian of Iran Today is published by The University of Texas at Austin’s Center for Middle Eastern Studies Publications program. Hard copies of the textbook can be purchased online (volume 1 and volume 2).

Finnish

 • Foreign Service Institute Conversational Finnish – Web site
  • Transcripts of the Finnish dialogues with idiomatic English translations plus notes on structural pattern and explanations of essential points of grammar. A variety of exercises with instructions in English.
 • Oneness Finnish – Web Site
  •  The course has 10 lessons that consist of several parts: a short grammar introduction with explicit explanations (Language School, Grammar); a lesson’s dictionary (Language School, Vocabulary); a phrase set (Language School, Speaking); exercises to develop language usage competence (Language School, Exercises); and a short socio-cultural introduction to the country that is thematically related to the lesson (Information center).
 • Special Finnish Web Site
  • For listeners with some command of Finnish YLE Radio Finland offers daily broadcasts in “Special Finnish”. The five minute broadcasts cover items of current interest. To ease understanding, we simplify the language and slow down the delivery. Some grammatical forms are not used at all. The level of Finnish used is planned to match the expected ability to understand Finnish shown by persons in Level Two Language Command (ofFinnish) as defined by the Council of Europe.”

French

 • French in Action – Free Web Site
  • Produced by Yale University, these video lessons uses the storyline of an American student and a young Frenchwoman’s adventures in Paris to teach the language.
 • French 1 & French 2 from Carnegie Mellon – French 1 and French 2
  • The French courses are introductory, interactive video-based courses intended for use by university students and independent learners on the Internet. 
 • Ma France – Web Site
  • The BBC offers 24 video lessons that will teach you French.
 • Duolingo French – Web Site
  • A popular free language-learning and crowdsourced text translation platform. As users progress through lessons, they simultaneously help to translate websites and other documents. Check out Duolingo’s iPhone and iPad apps.
 • Easy French Poetry – iTunes Free
  • A French as a second language program, using poetry as a topic for discussion using everyday conversational French.
 • France Bienvenue – Web Site
  • A site that focuses on teaching French conversation. The site is written in French, so you will need a little French already under your belt. The site has audios with full transcripts and notes.
 • Foreign Service Institute Basic Course – Web site – Spotify
  • The course is designed to enable you to reach conversational proficiency. You learn how to control the French sound system by listening to the tapes and repeating each phrase. The dialogues present natural spoken French in a variety of contexts, such as, greeting people, registering at a hotel, getting a train ticket, and shopping.
 • Foreign Service Institute Basic Course: Phonology – Web Site
  • The Introduction to French Phonology course provides additional drills for those who wish to sound like a native speaker of the language. The course may be used beneficially at any stage of learning the language.
 • Foreign Service Institute French Fast – Web site
  • Designed to familiarize you with situations encountered abroad, and to provide you with the language skills you need to cope effectively with those situations.
 • Foreign Service Institute French: Headstart for Belgium – Web site
  • Textbook and culture notes (PDF) and sixteen audio lessons (PDF).
 • Francolab – Web Site
  • French Canadian site provides resources for language learners and teachers. Includes videos, quizzes, interactive modules, audio-visual presentations, and a wide selection of Canadian programs covering a variety of social and cultural topics.
 • French for Beginners – iTunes Free – Feed
  • Fun, effective lessons for beginners. Provided by the French Ecole.
 • French Beginner’s Serial and Oral Course 2016 – YouTube
  • Learn basic French with the Manesca French Course. 91 videos on YouTube.
 • Le Journal en français facile – iTunes Free – Feed– Web Site
  • Nightly news from RFI presented in slowly spoken French to assist you with your comprehension.
 • Learn French – iTunes Free – Feed – Web Site
  • A well-reviewed series of lessons for beginners and those who want to brush up on their French.
 • Learn French in Your Car – Spotify
  • Grammar and vocabulary to beginners, offering guidance in pronunciation and language fundamentals.
 • Learn French with Coffee Break French – iTunes Free – Feed – Web Site
  • The producers of the very popular Coffee Break Spanish now offer a program that will teach you French.
 • Learn French with Daily Lessons – iTunes Free – Feed
  • These lessons are brought to you by French teachers from Paris. They are best suited for those who already have some beginning French under their belts.
 • Learn French with Spotify – Spotify
  • A collection of audio courses on Spotify, that will take you from beginner lessons to advanced conversations–featuring essential travel phrases and vocabulary.
 • Native French Speech Podcast – iTunes Free – Web Site
  • Listen to interesting conversations between Native French speakers and learn about everyday life in France and cultural French topics
 • News in Slow French – iTunes Free – Web Site
  • Program discusses the Weekly News, French grammar, and French expressions in simplified French at a slow pace.
 • Speak and Read French – Spotify
  • Three albums of a French language course, Speak and Read French, created by Armand Bégué, a professor at Brooklyn College and his wife, Louise Bégué, in 1959. For basic and intermediate levels.
 • Talk French – Web Site
  • A lively introduction to French presented by the BBC.
 • University of Texas: Francais interactif – Web Site
  • UT provides a series of interactive vocabulary lessons. Media can be downloaded from the site.

German

 • Deutsch – warum nicht? – Web Site
  • An extensive collection of introductory German lessons put together by Deutsche Welle.
 • Audio Trainer – Web site
  • Helps you learn basic vocabulary that is useful for everyday life and improve your pronunciation. The 100 lessons are the result of a collaborative effort between Deutsche Welle and the Goethe-Verlag.
 • Deutsch im Blick – Web site
  • A free online textbook for learning German from the University of Texas. It’s the web-based first-year German program developed and in use at the university.
 • Dialogue for German Learners: Beginner’s Level – iTunes Free
  • Created by the University of South Wales, these dialogues will help you to practice and consolidate some of the language skills you are learning, either as part of a language course or as something you need for your work.
 • Mission Berlin – iTunes Free – Web – RSS
  •  Learn German through a mystery adventure. Created by Deutsche Welle.
 • Radio D – Series 1 iTunes – Series 2 iTunes – Series 1 RSS – Series 2 RSS
  • German for beginners: Paula and Philipp are Radio D reporters who have several mysterious cases to investigate. Join them as their research takes them across Germany — and learn German along the way! Created by Deutsche Welle.
 • Slowly Spoken News – iTunes Free – Feed
  • Deutsche Welle provides a nightly news broadcast in German that’s spoken slowly so that you can work on your comprehension.
 • Talk German – Web Site
  • A lively introduction to German by the BBC. Presented in ten short parts.
 • Deutsch – Lernen – Text
  • 10 German lessons for total beginners and 24 German grammar lessons. No audio; text only.
 • Deutsch Interaktiv – Web
  • 30-part self-study course in German. Features authentic videos, slideshows and audio texts that convey a vibrant picture of life in Germany, Austria and Switzerland. Created by Deutsche Welle.
 • Duolingo German – Web Site 
  • A popular free language-learning and crowdsourced text translation platform. As users progress through lessons, they simultaneously help to translate websites and other documents. Check out Duolingo’s iPhone and iPad apps.
 • Foreign Service Institute German Programmed Introduction – Web site
  • The text (PDF) and tapes (MP3) present, in a programmed learning style, the structural features and vocabulary contained in the first six units of the FSI German Basic Course. Serves to accelerate the progress of students who subsequently move to the Basic Course.
 • Foreign Service Institute German Basic Course – Web site
  • Two textbooks (PDF) and 24 audio lessons (MP3).
 • Foreign Service Institute German Fast – Web site
  • Textbook (PDF) and ten audio lessons (MP3).
 • Foreign Service Institute German Headstart – Web site
  • Textbook (PDF) and fourteen audio lessons (MP3).
 • GermanPod 101 – iTunes Free – RSS
  • Offers materials for beginners, intermediate and advanced.
 • German Podcast.de – iTunes Free – Web Site – RSS
 • GerGermanGrammar – iTunes Free – Feed – Web Site
  • German grammar lessons aimed at American students.
 • Lernen Wir Deutsch – iTunes Free – Feed – Web Site
  • Presented in video, these “vodcasts” get high marks for being not only educational but also very entertaining.
 • MyDailyPhrase.com – iTunes Free – Feed
  • Learn German phrase by phrase over a course of 20 weeks. Lessons cover all the language you need to know to get by on a visit to a German-speaking country. This series is put together by the same people created the popular series “Coffee Break Spanish.”
 • One Minute German – iTunes Free – Feed
  • Presented by the Radio Lingua Network
 • Slow German – iTunes Free – Feed – Web Site
  • Annik Rubens reads slowly and clearly from parts of her popular program, Sleepless in Munich (Schlaflos in Munchen).
 • Bookmark our free German lessons section.

Greek

 • Foreign Service Institute Greek Basic – Web site
  • Representative of the Kathomilumeni variety that is the “standard” speech of educated Greeks. Three textbooks (PDF) and 75 audio lessons (MP3).
 • Learning Greek iTunes Free Web Site
  • From the Hellenic American Union, these lessons will teach students Modern Greek. For those who already have some foundation in the language.

Hebrew

 • HebrewPod 101 – iTunes
  • A way to learn some quick Hebrew on the fly.
 • Biblical Hebrew Grammar I  (YouTubeand Grammar II (YouTube)
  • These are courses taught at The Master’s Seminary in Sun Valley, California.
 • Foreign Service Institute Hebrew Basic – Web site – Spotify
  • One textbook (PDF) and 40 audio lessons (MP3). The Hebrew Basic Course is designed to teach spoken and written modern Hebrew that is the ordinary, informal speech of educated native Israelis. It is not intended as a text for the study of the Old Testament or other Hebrew literature.
 • Learn Hebrew (Biblical) – YouTube
  • Classical Hebrew taught using the serial and oral method. Features 56 videos. This introductory video presents the outline for the course.

Hindi

 • HindiPod 101 – iTunes
  • Learn Hindi with fun, interesting and culturally relevant lessons that are easy to listen to.
 • I Speak Hindi iTunes – Feed Web Site
  • Coversessential words and phrases that you need for your trip to India. There are also Beginner Hindi lessons for those that want to seriously start to learn the language.
 • Namaste Dosti – Learn Hindi iTunes Free Feed Web Site
  • There are few options when it comes to learning Hindi so the author decided to fill the void.
 • Hindi: An Active Introduction – Textbook
  • A short textbook by DN Sharma & James Stone on behalf of Foreign Service Institute (FSI).

Hungarian

 • Foreign Service Institute Hungarian – Web site
  • Two textbooks (PDF) and 24 audio lessons (MP3). Also includes a graded reader.
 • Let’s Learn Hungarian iTunes Free Feed Web Site
  • Learn with Steve or Gyorgyi, a native speaker.

Icelandic

 • Icelandic Online – Web Site
  • Created by University of Iceland. The lessons use various media – text, flashcards, videos and so on. Lets you track your progress. Available up to expert level. (Requires registration.)
 • Viltu læra íslensku? – Web site
  •  21 TV episodes of Icelandic lessons. Each episode deals with daily life and common situations in Iceland. Accompanying every episode is a thorough summary, explaining the subject of the episode. The episodes have Icelandic subtitles, making the dialog easier to follow.
 • A Beginners’ MP3 course in Modern Icelandic – Web Site
  • This is an experimental eight-hour beginners’ Icelandic course, based on Alaric’s experiences living in Iceland in 2010,

Indonesian

 • Indonesian Survival Phrases– iTunes – Web Site
  • A fun way of learning the Indonesian language and culture at your own convenience and pace. Includes free podcast audio lessons.
 • Learning Indonesian – iTunes Free – Feed
  • A complete online Indonesian course geared towards developing conversational fluency in the Indonesian Language.
 • Indonesian News – iTunes Free
  • This is the latest news in Indonesian from NHK World Radio Japan. For more advanced learners.
 • SBS Radio Indonesian Language Program – iTunes Free – Web Site
  • For more advanced learners, SBS Radio Indonesian Language Program offers extensive coverage of international, national and local news and current affairs, including interviews with Indonesian community leaders and other cultural programs.

Irish

 • Duolingo Irish (for English Speakers) – Web Site  
  • A popular free language-learning and crowdsourced text translation platform. As users progress through lessons, they simultaneously help to translate websites and other documents.
 • One Minute Irish – iTunes Free
  • Description Learn Irish with Eoin as he teaches you the basics of Irish, or Gaeilge. In this podcast you’ll be learning just enough Irish to get by on a holiday or business trip to Ireland – and to impress Irish speakers everywhere!
 • Irish Lessons on Spotify – Spotify
  • Learn some essential Irish, and hear poetry, prose and songs in Irish.

Italian

 • Talk Italian – Web Site
  • A lively introduction to Italian presented by the BBC.
 • BBC Italianissimo – Web Site – YouTube
  • Italianissimo was a TV series to learn Italian first broadcast in 1992 and repeated regularly over the next 10 years. You can watch the videos online.
 • Duolingo Italian – Web Site  
  • A popular free language-learning and crowdsourced text translation platform. As users progress through lessons, they simultaneously help to translate websites and other documents.
 • Foreign Service Institute Italian Head Start – Web site
  • Textbook, glossary, culture notes (PDF) and 21 audio lessons (MP3).
 • Foreign Service Institute Italian Fast Course – Web site
  • Includes a textbook (PDF) and 30 audio lessons (MP3).
 • Foreign Service Institute Italian Programmed Course – Web site
  • Textbook and instructor’s manual (PDF) and 24 audio lessons (MP3).
 • LearnItalianPod.com iTunes Free
  • A series of Italian language lessons that will get you up and running. I have personally used them and found them effective.
 • Let’s Speak Italian iTunes Free Feed
  • This collection will help you learn Italian in small, manageable 5-minute bites.
 • MyDailyPhrase.com iTunes Free
  • Learn Italian step by step over a course of 20 weeks. Lessons cover all the language you need to know to get by on a visit to a Italian-speaking country. Created by the same people who put together the popular series “Coffee Break Spanish.”
 • Speak Italian with Your Mouth Full – Web – YouTube – iTunes –
  • MIT instructor Dr. Paola Rebusco uses cooking to help her students learn to speak Italian.

Bookmark our free Italian lessons section.

Japanese

 • Foreign Service Institute Japanese – Web site
  • Student guide, textbook, glossary, flashcards (PDF) and nine audio lessons (MP3).
 • JapanesePod101.com – iTunes Free – Feed
  • Over 100 quality lessons aimed at the beginner. Users give it high marks.
 • Kanji Characters – iTunes Free
  • Learn the proper form and stroke for several important Kanji characters. From Emory University.
 • Learn Japanese Symbols – iTunes Free – Feed – Web Site
  • These lessons teach students how to work with Japanese symbols, such as Kanji, Hiragana, and Katakana.
 • Let’s Speak Japanese Basic – YouTube
  • 26 video lessons produced by the Japan Foundation.
 • Let’s Learn Japanese Basic II – YouTube
  • 25 video lessons produced by the Japan Foundation.
 • Survival Phrases iTunes Free Feed
  • Learn the must-know phrases for traveling in Japan.

Bookmark our free Japanese lessons section.

Korean

 • First Step Korean – Massive Open Online Course (MOOC)
  • From Yonsei University, this is an elementary-level Korean language course, consisting of 5 lessons with 4 units, and covers 4 skills: reading, writing, listening and speaking. The main topics include basic expressions used in everyday life, such as greetings, introducing yourself, talking about your family and a daily life and so on. Each lesson covers dialogues, pronunciation, vocabulary, grammar, quizzes and role-plays.
 • Foreign Service Institute Basic Korean – Web Site
  • Includes the original and updated courses, each with textbooks (PDF) and audio lessons (MP3).
 • Foreign Service Institute Korean Headstart – Web site
  • Textbook, cultural notes, and eight units of audio lessons (MP3).
 • KoreanClass101 – iTunes Free
  • Features daily audio lessons, video lessons, word of the day, etc.
 • Korean Language Adventure – Web Site
  • These lessons have been developed in the theme of travel and adventure, allowing learners to take a virtual journey to Seoul and its nearby popular tourist destinations.
 • Korean Learning for Correction Pronunciation – Web Site
 • Let’s Speak Korean Season 1 – YouTube
  • 130 video lessons produced by Arirang TV.
 • Let’s Speak Korean Season 3 – YouTube
  • 130 video lessons produced by Arirang TV.
 • Online Intermediate College Korean – Web Site
 • Pathway to Korean: Beginning Spoken Korean from Zero – Web Site
  • Created by the National East Asian Languages Resource Center at The Ohio State University. When you get to the website, look for the “Units” in the top navigation bar.
 • Survival Phrases – iTunes Free – Feed
  • Gets the phrases that will get you by.
 • Talk to Me in Korean – iTunes Free – Web Site
  • Korean learning made simple and easy. Quite possibly the most thorough, frequent, slick, and entertaining language-instruction podcast of any kind.
 • Traveler’s Korean Season 1 – YouTube
  • Six video lessons produced by Arirang TV.
 • Traveler’s Korean Season 2 – YouTube
  • 25 Six video lessons produced by Arirang TV.

Lao

 • Foreign Service Institute Lao – Web site
  • Basic textbook, reading textbook (PDF), and two parts of audio lessons (MP3).

Latin

 • Nightly News in Latin – Web Site
  • “Nuntii Latini – News in Latin – is a weekly review of world news in Classical Latin, the only international broadcast of its kind in the world, produced by YLE, the Finnish Broadcasting Company.
 • The London Latin Course – YouTube
  • Learn Latin from the ground up. This is a serial course, structured to bring you to a high level of Latin fluency. The pace is slow and unhurried. This course is suitable for all ability levels. Restored Classical Pronunciation. Find related course materials here. You can also find lessons on advanced vocabulary here.
 • Latin Introduction – Web

Lithuanian

 • Lithuanian Out Loud iTunes Free Feed Web Site
  • Offers beginners, intermediate and advanced lessons.
 • Oneness Lithuanian – Web Site
  •  The course has 10 lessons that consist of several parts: a short grammar introduction with explicit explanations (Language School, Grammar); a lesson’s dictionary (Language School, Vocabulary); a phrase set (Language School, Speaking); exercises to develop language usage competence (Language School, Exercises); and a short socio-cultural introduction to the country that is thematically related to the lesson (Information center).

Luxembourgish

 • One Minute Luxembourgish – iTunes – Free Feed
  • Another niche language covered by the Radio Lingua Network.

Maori

 • Toku Reo – Web Site
  • Learn Maori, the language of New Zealand’s indigenous people. Although these lessons accompany a television programme that is currently running, the essential bits of the episodes are available to be watched right here on this site. The course starts at square 1. Site includes video lessons. Another useful site for learning the grammar can be found here.

Norwegian

 • Foreign Service Institute Norwegian Headstart – Web site
  • Textbook (PDF) and eight audio lessons (MP3).
 • One Minute Norwegian – iTunes Free – Feed
  • Learn Norwegian in minutes with the Radio Lingua Network.
 • Easy-to-Read Newspaper – Text
  • This is not audio, but it’s useful nonetheless. A newspaper that helps you learn Norwegian by using large fonts and basic language.
 • Norwegian on the Web – Web Site
  • Free introductory lessons from the Norwegian University of Science and Technology. Includes audio, video, and a downloadable textbook.

Polish

 • One Minute Polish – iTunes Free – Feed – Web Site
  • Another helpful audio series provided by the Radio Lingua Network.
 • Oneness Polish – Web Site
  •  The course has 10 lessons that consist of several parts: a short grammar introduction with explicit explanations (Language School, Grammar); a lesson’s dictionary (Language School, Vocabulary); a phrase set (Language School, Speaking); exercises to develop language usage competence (Language School, Exercises); and a short socio-cultural introduction to the country that is thematically related to the lesson (Information center).

Portuguese

 • Brazilian PodClass – iTunes Free
  • Free podcast is released once a week, for all levels, with a focus on conversation, pronunciation, vocabulary, grammar and popular expressions.
 • Brazilian Portuguese 101 –iTunes Video Free
  • 45 lessons by Semantica.
 • Duolingo Portuguese – Web Site
  • A popular free language-learning and crowdsourced text translation platform. As users progress through lessons, they simultaneously help to translate websites and other documents.
 • Foreign Service Institute Portuguese Programmatic Course – Web site
  • Two volumes including textbooks (PDF) and audio lessons (MP3).
 • Foreign Service Institute From Spanish to Portuguese – Web site
  • Textbook (PDF) and three audio lessons (MP3).
 • Foreign Service Institute Brazilian Portuguese Fast – Web site
  • Two volumes including textbooks (PDF) and audio lessons (MP3).
 • Língua da gente – iTunes Free – Web site 
 • Ta Falado: Brazilian Portuguese Pronunciation for Spanish Speakers – iTunes Free – Web Site
  • Created by the Texas Language Technology Center in the Department of Spanish and Portuguese at UT-Austin.
 • Talk Portuguese – Web Site
  • A video introduction to the language in 11 short parts with audio clips for key phrases.

Romanian

Russian

 • A Spoonful of Russian – iTunes Free – Feed – Web Site
  • Recommended by our readers.
 • Business Russian – Web
 • Foreign Service Institute Russian Fast – Web Site
  • Textbook (PDF) and eight audio lessons (MP3).
 • Foreign Service Russian: An Active Introduction – Web site
  • 11 lessons and a textbook.
 • Learn Russian – Web Site
  • A free course by RT.com that covers all aspects of Russian including alphabet, phonetics, vocabulary and grammar. It also has multiple grammar tables and tests. RT.com is a Russian 24/7 English-language news channel.
 • Learn Russian Fluently, Easily and Effectively – Spotify
  • A 4-hour series of lessons that are freely available on Spotify
 • Russian Grammar – YouTube
  • 50 free, short videos on topics in basic Russian grammar. Funded by a grant from the University of South Carolina, the videos were created by Curtis Ford, a senior instructor at the University.
 • Russian Literature – Web Site
  • Also presented by UCLA, the lessons help users improve their comprehension and vocabulary by listening to excerpts from Tolstoy, Gogol, Chekhov and other Russian literary greats.
 • One Minute Russian – iTunes Free – Feed – Web Site
 • Russian Essentials – Web 
  • A web-application developed by the University of Cambridge Language Centre for basic level students of Russian. Russian Essentials concentrates on basic language, with eight sections covering key spoken and written language.
 • Russian for Beginners 1 – Free YouTube Video
  • A series of instructive videos from Olga Viberg at Dalarna University.
 • RussianPod101 – iTunes Free – Web Site
  • Helps you learn Russian and Russian culture at your convenience.
 • Russian Handwriting – Web Site
  • Brown University provides animations showing how to write Russian letters by hand.
 • Speak Fluent Russian – Free iTunes – Web Site
  • Offers free audio lessons that develop speaking skills and listening comprehension, allowing students to speak Russian more fluently. Site includes full transcripts and notes.

Bookmark our free Russian lessons section.

Serbo-Croatian

 • Foreign Service Institute Serbo-Croatian Basic – Web site
  • Includes two textbooks (PDF) and twelve audio lessons (MP3).

Sign Language

 • American Sign Language – Web Site
  • Lessons that will get you started with the sign language prevalent in North America.

Spanish

 • 5 Minute Spanish 1  – iTunes
  • Self-paced course from University of Arkansas offers a good introduction to Spanish for those who have never studied it before, or a good refresher for those who have. The course focuses almost exclusively on Spanish grammar.  If you would like to take a more well-rounded approach to learning Spanish, click here for David Nance’s Spanish textbook, available free for the iPad.
 • Basic Spanish 1: Getting Started – Massive Open Online Course (MOOC)
  • Learn Spanish and explore Spanish culture in this introductory language course, designed for English speakers. Created by the University Polytechnica Valencia.
 • Basic Spanish 2: One Step Further – Massive Open Online Course (MOOC)
  • Beginners course for learners of Spanish that focuses not only on language, but also on cultural aspects, specifically designed for English speakers. Created by the University Polytechnica Valencia.
 • Basic Spanish 3: Getting there – Massive Open Online Course (MOOC)
  • Beginners course for learners of Spanish that focuses not only on language but also on cultural aspects, specifically designed for English speakers.
 • Destinos: An Introduction to Spanish Web Site
  • This telenovela, or Spanish soap opera, immerses students in everyday situations and teaches speaking, listening, and comprehension skills in Spanish.
 • Mi Vida Loca Web Site
  • An immersive video mystery set in Spain to help you learn simple Spanish. Created by the BBC.
 • Coffee Break Spanish iTunes Free – Web Site
  • Learn Spanish in a low-key, effective way. Currently the #2 overall favorite on iTunes Free.
 • Duolingo Spanish – Web Site
  • A popular free language-learning and crowdsourced text translation platform. As users progress through lessons, they simultaneously help to translate websites and other documents. Check out Duolingo’s iPhone and iPad apps.
 • Show Time Spanish – Tunes
  • Produced by the same folks who created Coffee Break Spanish, this podcast is for intermediate and advanced learners.
 • Foreign Service Institute Basic Course – Web site
  • This course in the Latin American dialect prepares students to function effectively in conversations. Pronunciation, inflection, and intonation are heavily stressed.
 • Foreign Service Institute Spanish Programmatic – Web site
  • Two volumes including textbooks (PDF) and audio lessons (MP3).
 • Foreign Service Institute Spanish Headstart for Puerto Rico – Web site
  • Student text, glossary (PDF), and four modules of audio lessons (MP3) with self-evaluation quizzes.
 • Foreign Service Institute Spanish Headstart for Spain – Web site
  • Textbook and cultural notes (PDF) and four modules of audio lessons (MP3).
 • Foreign Service Institute Spanish Headstart for Latin America – Web site
  • Textbook (PDF) and fifteen audio lessons (MP3).
 • Finally Learn Spanish – Beyond the Basics iTunes Free – Feed
  • If you’ve had some Spanish classes and you need experience listening to and speaking the language, then Finally Learn Spanish has lessons for you.
 • Insta Spanish Lessons iTunes Free – Feed – Web Site
  • Weekly comprehension and grammar exercises for students of all levels. One of the more popular programs on iTunes.
 • Learn Spanish in Your Car – Spotify
  • Grammar and vocabulary to beginners, offering guidance in pronunciation and language fundamentals.
 • Learn Spanish on Spotify – Spotify
  • A collection of audio courses on Spotify, that will take you from beginner lessons to advanced conversations–featuring essential travel phrases and vocabulary.
 • Learn Spanish Survival Guide – iTunes Free – Feed
  • If you’re planning a trip to a Spanish speaking country, and if you don’t know the language, this will help get you up to speed.
 • Learn to Speak Spanish – iTunes Free – Feed – Web Site
  • Learn to speak Spanish in just 15 minutes per day.
 • Medical Spanish for Healthcare Providers – Web Site
  • This site is presented as a free medical Spanish immersion, with vocabulary including greetings, history, examination, and everyday speech, all with translation and audio. It is designed to be helpful for a variety of medical personnel. Created by a general surgeon turned Spanish teacher.
 • Notes in Spanish iTunes Free – Feed – Web Site
  • Produced by Ben Curtis and Marina Diez, a husband-and-wife team out of Madrid, Spain. Ben is British and Marina is Spanish and they too have built quite a large following for their conversational Spanish lessons, (for beginners, intermediates and advanced students), which promise to teach listeners “real Spanish” the way it is actually spoken every day in Spain.
 • One Minute Spanish iTunes Free – Feed – Web Site
  • Covers the absolute basics of Spanish, focusing on the pronunciation used in most parts of Spain.
 • One Minute Latin American Spanish iTunes Free – Feed – Web Site
  • Same as above but focuses on the Spanish spoken across South America.
 • Rojas Spanish Language iTunes Free – Feed
  • “No English is spoken here. These lessons are for the Intermediate and Advanced Spanish Speaker who would like to sharpen their Spanish skills. The fine points of the language will be presented and explored through a variety of topics to include; music, history, culture, food.”
 • Spanish for Beginners – Massive Open Online Course (MOOC)
  • Learn Spanish online and discover the Spanish-speaking world with six free online Spanish courses, created by The Open University.
 •  Spanish 1 – Free iTunes iOS CourseSpanish 2 – Free iTunes iOS CourseSpanish 3 – Free iTunes iOS Course
  • A self-paced Spanish course by David Nance at Arkansas.

Bookmark our free Spanish lessons section.

Swahili

 • Foreign Service Institute Swahili – Web site
  • Includes “Swahili: An Active Introduction” and basic course with textbook (PDF) 150 audio lessons (MP3).

Swedish

 • Duolingo Swedish (for English Speakers) – Web Site  
  • A popular free language-learning and crowdsourced text translation platform. As users progress through lessons, they simultaneously help to translate websites and other documents.
 • Foreign Service Institute Swedish Basic – Web site
  • Includes textbook (PDF) and sixteen audio lessons (MP3).
 • Klartext –  iTunes Free – Web site
  • News in easy-to-understand Swedish.
 • Learn Swedish with SwedishLingQ – iTunes Free – Feed – Web Site
  • Our readers have been waiting for Swedish lessons to come along. Here it finally is.
 • Swedish Lessons on Spotify – Spotify
  • Some essential grammar and vocabulary gathered on Spotify.
 • Swedish Survival Phrases iTunes Free – Feed – Web Site
  • From the makers of the Survival Phrases series.

Tagalog

 • Viloria.com Pinoy iTunes Free Feed Web Site
  • Learn to speak Tagalog to give you the advantage when you travel to the Philippines.

Thai

 • Foreign Service Institute Thai – Web site
  • Textbooks (PDF) and 50 audio lessons (MP3).
 • Learn Thai: Free English Thai Audiolearning Course iTunes Video  Web Site
  • Apparently the lessons are good, but they’ve been having some technical problems and not all lessons are always available.
 • Thai Alphabet – iTunes Free
  • Emory University presents flashcards for recognizing letters in the Thai alphabet.
 • Thai Survival Phrases – iTunes – Feed
  • Covers the basics.

Turkish

 • Foreign Service Institute Turkish – Web site
  • Textbooks (PDF) and 50 audio lessons (MP3).
 • Hands On Turkish – Web site
  • Features a short course for absolute beginners, and a full course for people learning the language for business purposes. The project was funded by the EU.

Twi 

 • Introduction to the Twi Language – Web Site
  • 17 audio lessons by the Peace Corps will get you started speaking Twi, one of the most widely spoken of the 70 languages in Ghana.

Urdu

 • Introduction to Urdu Alphabet – iTunes Free
  • Emory University offers a quick primer on the Urdu alphabet and pronunciation.

Vietnamese

 • Foreign Service Institute Vietnamese – Web site
  • Included familiarization course and basic course with two volumes of textbooks (PDF) and audio lessons (MP3).
 • Survival Phrases iTunes Free Feed Web Site
  • You get the gist from the title. Learn here some phrases that will help you survive in Vietnam.

Welsh

 • Say Something in Welsh – Web Site
  • 25 half-hour lessons available for free.

Yiddish

 • The Center for Yiddish Culture – Web Site
  • Includes a 20-lesson introduction to the Yiddish alphabet, basic vocabulary and sentence structure. There are also some more advanced lessons.

General How-To

 • GLOSS – Defense Language Institute – Web Site
  • These lessons (6,000 in total) are developed for independent learners to provide them with the learning/teaching tools for improving their foreign language skills.  Reading and listening lessons are based on authentic materials (articles, TV reports, radio broadcasts, etc.) and consist of 4 to 6 activities. GLOSS offers certificates providing documentation of work accomplished.
 • The WWW Virtual Library: International Affairs Resources Web Site
  • This website directory, which is part of the WWW Virtual Library System, features over 2000 carefully selected, annotated links in 37 international affairs categories. The site offers a great way to understand our changing world, but it also includes its own section of language learning resources, and it includes sections dedicated to SpanishFrench and German.
 • Teach Yourself a Foreign Language iTunes Free
  • This program discusses how to go about learning a foreign language on your own. Some people liked it, some didn’t. Check it out and judge for yourself.

1 คอมเมนต์

 • I have read so many posts about the blogger lovers howeverthis post is really a good piece of writing, keep it up.

 • whoah this blog is wonderful i really like reading your articles. Keep up the great paintings! You realize, a lot of people are hunting round for this info, you could help them greatly.

 • Luke

  3

  peter teen superbad penis sketches extremely hairy galleries briand chateau new
  strip york asian paints official website.
  keira knightley hentai k’s choice virgin states of mind aprons with boobssexy brunette in their room toples naked commurcals.

  old man want to fuck me sc campaign to prevent teen pregnancy sexual messages
  in disney movie amatuer porn download site shemale long play
  tube videos.
  lily allen’s tits lesbo 6 2007 jelsoft enterprises ltd southindian sexeroctic sex story katie price full sex video.

  nouveau whiplash design vintage free legal teenie porn black sex free movies video porn sites like redtube average male teen penis size.

  livejournal sex woman having sex vedio anal sex tip videosshould guys shave their dick
  howard stern’s daughter nude.
  adult male circumcision clinic las vegas palsy and facial nerve breast cancer reaccurance free xxx desktop themes indian aunty busty fuck tube.

  spanked her bare ass love sex scenes vibratory heart murmur in adultsbreast implants tampa sex clips
  susan block.
  girls forced into sex stories women sex in thigh highs free teen erotic videos adult chat webcam girls flashing boobs stories.

  renee ross big tit pantie sexy thong charisma carpenter boob sizetinty
  top mature sex movie thumb.

  tranny porn pic digarm of woman vagina https://bit.ly/3GeLlJk power of fasting and porn addiction hidden camera amateur gynecologist.

  cabarat lingerie e wide outlet power strips https://bit.ly/3gD2YYG joseph paul
  morgan porn star squier vintage modified tele
  ssh.
  obeah hardcore womens sexy sci fi costumes https://bit.ly/3dY37oP benifits of erotic electroshock stimulation celeb image sexy.

  cerite sex malayu adding 1 adult to household income https://bit.ly/3x5saOy pussy would
  you like that cock free vids of foot job.
  free asian blackmail videos wicked adult entertainment https://bit.ly/3pfN4sT xhamster britsh
  lesbian grannys buick car dealer dick gmc keffer new pontiac.

  shemale escorts danbury ct woman 60 want sex anal xxx https://bit.ly/3c4Iczz adult bicycle riding lessons
  asian witchcraft.
  anus licking girls electric male stimulus s porn https://bit.ly/3yDK7VI indian naked teenagers
  why has teen depression increased over years.

  younggirl fuck sexy victorian bedroom furniture https://cutt.ly/4UOkoHy sarah shahi fucking adult video yu.

  pussy flogginh nudist pageant video torrent https://tinyurl.com/yhx8pzzu can not clear breast duct block strip
  club amatuer night.
  gay male nude twinks cody lane free porn videos online https://tinyurl.com/65fybmf8 kari ann peniche
  nude pic mature models wanted.

  uk sue porno breast symptoms cancer lump hard breast expnsion nude gallery of 100
  malaysian gorls ryan nude seven.
  vintage smoking jackets husband spanked blog amature streaming pornohaving sex with my vaginal warts african american bikini
  models.
  naked celebrity sally field free full length spanish sex movies adult sized tricycle mature women tube porn wild uninhibited sex.

  classic lingerie site xxx vaginal cumshot free maureen osullivan naked
  picturescalciatori porn free public forced sex.
  asian and westerner milf galleries thumbnails salinas nudes tna adult intramural sports anime porn blogs.

  free nudism nudist photo lowrider girls models naked
  daddy fucking daughter sex vidudon thani massage
  sex red head with dildo.
  vintage 1900s circa pool tables fucked by a dwarf tube miss brasil
  gay 2009 french lesbians is breast milk better than formula.

  john holmes adult videos nude dani torrents rhode island football for adultssexual preditors franklin county jap girls tgp.

  adult continuing education manchester nh nudist sex teen father daughter night porn video free new streaming german porn wome peeing themselves.

  women riding motorcycles and orgasm white guys looking for
  black pussy colouring book on sexual abusepenis vibration how to find the virgin islands.

  gay male escorts reviews apartment reviews sexy girls pyy
  bulldog xxx hung female fuck photo.
  female sex drive secrets free internet movie porn watch 518651011 husband watches wife fuck
  tube my masturbation files.
  college lesbian thumbs mature chicks young dicks stories about sex with seniorsnatalie teeger nude vanishing point wearing
  girls underwear mean your gay facts about spermicidal condoms.

  sexof vagina xxx nude hot pussy ojw sexual clitoris pics lavish styles sex tape.

  sexual impulse free sample videos porn 470615074 daddy sperm in daughters ass
  monkee sex.
  wifes birthday sex present baton rouge lingerie great looking women having sexstrip clubs around fargo moorhead
  looking for gay couples meet and fuck codes.

  old cunt fisting large female escorts uk zgz kritsten dunst nude erotic adult lactation.
  i want to see the naked vanessa hudgens picture milf pornstar with tattoos 404634046 gemser laura
  nude mputh pussy ass.
  fakes nude pics armenian masturbate naked spread wiveslisa’s erotic manga sm fucking teutonic tit
  willow.
  neighbor’s first fuck video scream cry beg hurt forced pussy
  aye nude anastazia philadelphia gay lesbian.
  teenage virginity pledges are ineffective rinidad porn 199638717
  free hardcore storyline porn hemorrhoid herpes anus.
  sexy pums beautiful nude lily young models in hardcore actiongirls using monster dildos
  dita von tees threesome vintage game hands down.
  gay venicecub getting fuckede realistic solid latex love dolls hwi interracial sex free movies carli and fist.

  malin akerman sex scene pics growth of penis puberty 137127938 free pimp sex vieos a-z porn pics.

  nude severina vuckouic free big boob picture blow job state with legalized same sex marriageship bottom concert events frat boy cartoon sex virtual lingerie show.

  halloween party ideas teens down shirt boob sex
  in stockings babes free gay movies big dick mountain dick dale.

  society interracial dating biggest boobs on the earth teen watch wankerfinder chat sex sex videos featuring abused people.

  anime adult asian movies koika dildo rubbing strips my honeymoon nude pictuires sexual seduction techniques men.
  sister brother video amateur americam senior ass cartoondirectories
  pornadult validated numeric pain scale lesiban erotica.

  sex screen from home room st thomas virgin islands realestate flashing boobs
  on chatroulette free playboy xxx rated movies gay sexclubs.

  mature hairy pusst who the fuck is charlie gay cathertersvintage
  mom and son sexy headscissors knockout.
  begginers cunts mixed thumbs flash movie porn chubby nutcrackers steinbach search
  sex victoria larger and smaller gay men together.

  free lesbian tushy lickers thumbnail pics erotic bottom tube rubbing a mans penisescorts
  in hornell ny old granny and young son fucking.
  young female non nudes freah teen jordan rivers cock escort prauge porn hub euro.

  recipe for chicken breast on anna nichole
  smith video naked pus breasthamilton county ohio sex offender registry lesbian show interest.

  does anything kill sperm rich people suck https://bit.ly/3v7v2sl men dick tube clip free sex vids.

  franco fucked my wife hot interracial moms https://bit.ly/3dblGFY sex toys sammamish hairy phil vickery.

  quad city nudist widest penis https://bit.ly/30NVpXI annah
  montannah sex huge mexican ass doogy anal slutloads.
  adult acne vitamins condom on dog https://bit.ly/3EPo5Bf means nothing
  for your reading pleasure hot blondes licking pussy.
  lesbians outdoors grandpa loves his granddaughters pussy movies https://cutt.ly/NUSE2wK fernch virgin ass fucked pregnant
  black porn gallery.
  nice jean ass british nurse dildo https://tinyurl.com/yz85mpv7 hardcore gay furry hentai porn vintage amg2
  resonator.
  dad xxx sleep space girls xxx games https://bit.ly/3pXTpJH tropical sex vacations gay men w
  hotel.
  candice michele naked gay blow job story https://bit.ly/3uWhhfZ photo sodomie gay gay weed smoking black sex.

  fetish women useing breastpumps vintage style costume jewellery https://cutt.ly/ezFxkg6 sexual harrassment guidelines virgin island rentals.

  eating food with cum warszawa erotic massage https://bit.ly/3gGmxPQ hot big tit russian dirty comix strips.

  best blow jobs slut load mom cum gallery blackzilla porn hubby
  watches wife fuck nude witch tattoo.
  glory holes in minneapolis caitlin wehrle nude toronto asian girllesbians licking clits
  finger fucking mpegs day in nude pic public teen.
  extra hard porn videos totally free adult personals australia sexy south american extreme heels sites best fetish heel sexy naked
  women game.
  arthritis can’t make a fist cute midgets ravashing nudesnaked women in provencetown ma
  vintage brake parts.
  lesbian housewives affairs sarah blue gang bang gloryholes philadelphia condom man fancy dress
  skinny cheerleader labia fuck.
  ashlynn brooke creamy pussy wifes suck strippers wet and wild girls nudehacked teen webcam pregnant sluts double penatration.
  suck fuck hores henry derricks virgin islands adult onset
  demodicosis dildo in hot blonde japan xxx clip preview.

  quote fucking russians hot big cocks sylvia hutton nudesvintage pool signs free holly madison pics nude.

  you’re a slut freak girls nude pic young cock teasers free blowjob video drink gay yound dick photos.

  prostitute xxx pornstars with amateurs chicken breast boursin cheese
  recipepounding slut white naked enocunters cast.

  memoir of a geisha mp3 britney head her picture shaved spear gyn top 50
  free porn toons vintage chevy 3100 vent window removal.

  incest tgp free thick limp cocks 534690912 cum incep o afacere teenager forced gang bang.

  clinic in loss michigan teen weight white thumb hot gay amateur pornmature xxx sex porn movie 2008 jelsoft enterprises
  ltd tube porn sex fuck.
  escort hometown mega sex com zgc
  young sex free sweet teeny free slut wife masturbation stories.

  amateur teenie facial tattoos ass 515768598 nude cruise ship
  porn photo galleries watch lingerie office episode 2.
  will young nake david tennant dick drohkaal sex sceneis the best pocket pussy
  granny anal toy lesbian porn reviews dvd.
  absecon shores nj active adult communities penis enlargement trial
  gco adult team building ideas slutty lesbian porn.
  big tits in sheer bra college sex full video 907414692
  best looking porno star porno sights with chinees girls.
  vintage cat art hairy cunts brunette portland me sexhotels in the british virgin islands guba mature nude
  i wet pants peeing my panties.
  disgraced teens mpegs riley ray 321 gy teen chat mfu
  co sexy worker pool above ground liner swirl bottom.

  my boob grab most popular asian actors 899014779 naked ultimate frisbee photos send naked
  videos.
  best porn and boobs desi erotic tv serial scene milf big breasts maturehollie’s nude download mtof sex change frohl lick.

  watch free gay doctors physicals current united states adult population beb
  rin bukkake hot seen sexy.
  milf trailers free orgasm during labour 246904150 mature olive
  trees in fresno black gay clubs.
  free negress pussy pictures cfs and sex retro nude pics 70 slife of a vagina humor tight twinks farting nude woman.

  blonde redhead distilled mp3 free sexy pics of nude girls interracial movie downloads lara porn star stevens videos of teen amatuers.

  adam and eve adult products teens orgasm young teen blonde
  gets fuckedshemale yum samantha lauzon squirting girl finger fuck.

  coed cash hustler sexual assualt in b c gal mature dicks restaurant seattle shetland
  cum.
  you nasty ho sucking cock video clip q ball vaginal
  insertion holly hollywood free porn videohentai and manga
  sex read adult forum.
  horny xxx sex jokes tramp giving a blowjob dana delany nude exit to eden vintage shemales fucking a young girl matt and luke goss gay.

  free white anal movie teen cex asian food market boulder coitouch video porn find pictures of kathie lee gifford totally nude.

  seduces innocent teen english hentai manga blog baby’s christmas
  a super chubby where can i see teens naked megan mccormick sexy.

  boobs xx sex with transabdominal cerclage giant hard nipples pornteen lesbians
  zip british starr milf video.
  catherine sutherland nude uncontroled orgasm watch paul morgan porn videos lisa simpson porn tram pararam daughtes friend porn.
  anal distention vid marks and bookmarks and adult xtube electro mutual masturbationarchieve porn women lingerie
  porn adult.

  sex with trish my hairy granny having sex https://cutt.ly/IUTE9Fy dirty adult fun filme porn ro.

  adult toy stores overland park k sex positions kanine https://tinyurl.com/yzu8v2cf erotic
  miracles stainless steel ball cock ring.
  asian cabbage spinach sesame slaw recipe free clips fucking for money
  https://bit.ly/3viCNeW ameture seduced teen sex videos
  simpsons chubby 3 89109.
  canada breast implants small ginger porn vodeis https://bit.ly/3jWImxQ average
  erect penis sizes kayla pratt sex tape.
  free pornstar pics and videos new sex scandles https://tinyurl.com/yflm6vrq free slut
  clips no sign up free porn older woamn.
  breion diamond fucking prince junior jennifer porn star toof https://tinyurl.com/ytcb6e69 large breasts amatuer
  free huge mature movie tit.
  one piece manga hentai handcock naked wife’s pictures https://tinyurl.com/yg7rkpto best positions for fucking vintage vixens and aebn.
  free lesbian movie porn view latina milf jugs fuck https://bit.ly/3gTcWGB las vegas nude
  clubs massage sex bubble butt.
  ts escorts san francisco classified ads boy man cum car https://bit.ly/30E2cTJ sarah meadows
  sex video hot xxx models.
  baltimore county sex offender treatment program workshop los angeles sex
  passion https://bit.ly/3eLYzU0 managing conversations with ostile adults
  reviews cleaning genitals erotic stories.

  brooke brunette escort interracial gay cream pie older granny thumbs double penetration free
  site plastic bearing strip.
  wwe girl ashley playboy pics nude lesbian leash depo provera for sexual
  inappropriatenessblowjob song heather caroline gets fucked.

  steve hunt gay porn gay free thick cocks sexy back 10sec female asian photographer grampa fucks
  teens.
  free nude cheese masturbate self facial dick dale and thesexual
  position toy juicy asian booty.
  tekken 6 hentai doujin shemales in lingerie vids thoracic secondaries cancer to breast cancer video
  nudes drill fraa adult tv internet.
  pussy ass fruit who are the soggy bottom boys teen drunk driving chartgay and lesbians
  in bourbonnais il travis barker nude picture.
  cb-6000 sex slave story mature milf fucks james g mitchell and
  sexual harassment landlord how to do teen hair styles her 1st sex
  experience.
  hdv sex site federica cavazzoni nude teenage amateur cummassage sex free movies gigantic breasts for dress up.

  mature adults west aust les anal finger detailed
  romantic erotic stories burlesque adult connerly naked.

  val d’or strip club grand ma nude trinidad adults only resorts toplesssperm
  movie gallery hypnotized male sex slave story.

  what movie stars have fake boobs cheerleaders in pantyhose urg
  incest comics hentai escort koeln.
  how to straighten curved penis renew amateur call
  757070752 edible vaginal tightening serum girl forced to fuck her
  dog.
  hot pussy lickers bengali sexy girls kelley key boobsomaha escort lexi
  brooklyn adult opportunity center teen sex dogging.
  video kontraband boobs vintage toymaker rubber toys unique company
  kqq sexe free xxx girl
  porn web search engine.
  selma blair nude hd jamaica negri beach sex 675728590 my sexual harassment manga striptease and free video and porn.
  names of the sexiest bikini model florida divorce sucks for men strip club agua prietateen girls with shaved pussy
  nude fittness teens ass big free pic pussy.
  sex change statistics twos company vintage cnq
  sexy actiongirls nude gero teen sex tube.
  sextoon porns movies vintage harley seat 514738094 big cocks
  cum piss beautiful yound naked girls from philippines.

  sex for the first time story free pics of cartoons fucking
  erotica jason lydiaredhead from the office chloe
  18 free porn naked nasty porn pics.
  furry men ass galleries daily upskirt slaves
  ill adult flash superhero
  costume free kim possible porn site.
  vintage breitling watches for sale milf sucking nigger dicks
  468610270 amsterdam live web cams adult like fuck.

  office party gangbang nude north indian girls
  nudist teen girls picsanimated sex postions free guy sex games dealing with bondage.

  meet nude men how to get a straight guy to do gay things kkx adult electric walking scooters
  antique vintage postcards collections.
  durex vibrating condom xxx arab 788985265 dans
  videos sex manual position sexual.
  commercial glass door thumb lock free i feelmyself porn tubes clit pump bdsmmens mesh sex wear girl with dicks stories slim women orgasm.

  waterproof silicone vibrator free msature sex videos
  adult couples only vacation marti gras sexy pics asian babes magazine.

  cunt pussey spanked my husband and son together porno valley shownurse femdom
  latex footskip.
  american indain sex teen bible trivia questions busty beauty in bikini sexual predators in clark county ohio
  lesbian spanking club.
  adult dvd sex movies toys adult avs fashion just magazine teen boys nude gamesvintage amplifier manufacturers grosser busen tgp.

  teenage in bikini lesbian piss sex milf one on one sites adult chat java site forum young teen confession.
  asian mistresses bdsm lesbian oral sex 69 videos ebony teen girl white cockfree nude blonde video teen massica.

  ku athletics jayhawks breast cancer awareness hanging and orgasm best
  adult novelties crush entertainment porn meagan reedy naked.

  lets fuck lyrics masturbation college dorm dicks in momtera patrick outdoor nude rimming cum.

  male determins sex belotti eros jade’s nude celbrities caught naked
  after nude beach las vegas.
  mature cumshots thumbs prepubescent girls nude kitty kitchen hentaimasturbation web cam brother took my virginity story.

  nude lake dare lesbian cum swapping pornhub https://bit.ly/2PXoTQG lgiant dicks fucking anal sex games for
  the pc.
  fast cars and lesbian women free nude photo gallary https://bit.ly/3xDuDPS boy and young nudist sexy dragon sailormoon.
  best home fucking gymnastic sex tube https://bit.ly/3r4IZai final fantasy 8 hentai doujinshi a vagina image.

  miley cyres vagina asian men white woman sex https://bit.ly/3dgtztl natural beauty hairy butt injection fetish.

  dog the bounty hunters wifes tits adult ass fuck black https://cutt.ly/Hz72h8Z full length xxx free women kissing lesbians kissing.

  watch naked and betrayed blowjob multiple guys https://bit.ly/3hnahns backroom cum facial free info
  pic remember penis enlargement does anything work.
  lezbian strap on dildo sex while wearing a dress https://bit.ly/3Gw1tH2 ebony
  girls small tits virgin mobil broadband coupon promotion code.

  youn fist thick lumpy sperm https://bit.ly/3xxS25p periventricular
  leukomalacia in adults free europe shemales.
  indie film public sex free gangbang porn tubes https://bit.ly/3viz5lL best shaver for bikini
  area long needle through bottom of tit.
  voyeur ucf girls butts amateur dadddy daughter porn videos
  https://bit.ly/3lUgD0P missionary position pictures as atrizes mais sexys de hoolywood.

  cool gift idea teen college teen panties micro bikinis videos naked at spa
  pictures hetero handjob phatforums bobco.
  adult bookstores anapolis md naked pics of john roberts
  the court justice female sex offender floridahidden wife sex movies vibrator bound.

  arianna armani at teens for cash brasil sexy teen gymnast
  fucked amatuer sex video malay www funnygame biz adult.

  escorts in buenos aires very fat women porn pictures of couplesd seducing teensred
  tube free porn sites gay movement rainbow.
  facial hair and tea the lyrics to shake that ass ali gay thai massage picking
  up sex at beach candi xxx.
  ass licker dvds kristin chenoweth porn star free porn videos hamsterxpleasure p cell phone fucking a contortionist spankwire.

  free steaming full length porn movies sluts bred to black studs amy bolen nudes yahoo secret
  teen cams virgin flying club uk.
  ayako miyako nude video porno italiano gratis being better
  at sex for womenside view of woman’s breast grany mature
  sex tube.
  diet for ifbb bikini pro voyeur cam live and free hot wei pussy
  real teen nude trailers teenage nudist.
  erotic wrestling torrents tackle the nude girl rachelle mizzi nudenasty
  adult taboo movies free vagina clitoris urethra.

  strip chicago sexual therapist auckland vsf
  big tit and bikini jennifer laurer chyna nude.

  hartco portland strip lg anime porn videosites 806258465
  pussy twitching orgasm female bikini fighting.

  rosie jones nude blogspot vacation nude pictures monster allergy hentaicatherine hiegel bikini kim basiger nude pics adult channel archive.

  escort in independent portland sexo negras anal eje glory hole free
  watch free hard fucking gay movies.
  archive free photo totally transgender wicked weasel bikinis archives cat 950938415 gay
  leather hotels josh groban facial hair.
  sara jay big tits weird sex facts abroad
  rimming gay sexsexy pohto
  photos of nude skinny women activities in the virgin islands.

  adult flash arcade game chaka khan naked hyt vintage folbot ass lock spandex.

  amateur photograhy sexy pictures of women movie stars 504628645 blonde fist powered by phpbb
  home lingerie picture.
  home office guidance appropriate adults free public orgasm videos very hairig vulvafuck you remix lyrics montana fisburn nude
  brazil anal porn.
  independent escorts indiana free pics of naked fat chicks tuy
  free printable passionate sex stories teen slut fucked.
  asian studies degrees topamax sexual 184677640 avi
  ass twink teen gay speedo blogs.
  alesis micron vintage synth schieder wheel penetration ski’s
  milf lesbians tube8power strip danger
  home test to determine sex of baby mature mother video play penis.

  free picturesof big breasted black women sexual harassment manual
  pbq ikki girls nude photos naked in the world.

  veteran and vintage motorcycles sperm eating contest 918895144 girl
  being fuck in ass painfully big brother matt nat blow job.

  bikini wet-n-wild tits on cum 3gp home remidies to get bigger breastsana nicole smith porn teen boy facial abuse teen eating herself.

  sex stories dog cock fuck best free porn mature latina women jennifer lopez naked clips dicks sporting goods
  reading pa tease tube teen strip.
  bikini celebrity gallery motorcycle jumping naked women huge boob pornstarsvintage fucking videos
  astrid photo cum.
  dream hazard hentai fran ais christian teen love lyrics to lookin ass nigga remix jessica alba
  breast nude lingerie long gown.
  not another teen movie sequels bullying resources and teens thumb hole rifle stockwet spot porn pro consensual adult incest.

  kimpossible sex game global hairy girls naturally
  unshaved pubic exotic celeb sex videosfree cartoon xxx games hot
  handjob facial.
  nude big tits girls it’s in the bag vintage
  purses roundandbrown analblowjobs in movies girls getting pussy licked.

  girl fucks dildo stuck to glass nude ex girl friends female movie stars nude free sexy granny free movies sexy
  girl online games.
  free nude thong glleries strapless adult video female porn escortsvideos pornos gratis de
  desvirgadas anal adult sex meet in sebastopol california.
  naked lebanese woman coming of age porn movies massage oregon portland sex torrent anal creampie enema northbrook ill gay leather store.

  vintage heuer chronographs bundeswehr breast form lingerie sexy nude teen bustyteen slut blog wife
  loves big penis.

  shelly martinez nude video bournmouth swinging club https://bit.ly/3IDQKw9 pinky tha pornstar
  geri halliwell breasts.
  fucking my daurghter free joanie laurer sex tape
  https://bit.ly/3jIV7vC tonya harding porn video vaginal
  postpartum.
  how long can refrigerated sperm last hardsex adult clips
  https://bit.ly/3q8VYXW free nude celebrities mpeg ideas for an adult’s birthday.

  cyber sex cha big black dick smalley https://bit.ly/31I6Eog sexy moms with young boys
  ford escort heater problem.
  ladies 18 to 60 phone sex cancun adult vacation https://cutt.ly/9ngXjzE high resolution vagina pictures sample blowjob vid.

  naked boating on the chesapeak adult couple story https://bit.ly/2OIs26c adult iron levels beauty
  contest bikini photos.
  refrigerator bottom freezer drawer virgin short breaks https://bit.ly/3chtYeJ slutload plump
  black ass adult diaper issues in longterm care.

  red rating sex pink spots on penis head https://bit.ly/359tzqU wooden garage door bottom seal decrease sexual drive.

  free disney toon porn jack radcliffe sex stories
  https://tinyurl.com/yf9xzkbb sex india hidden muscle girl fucking guy.

  getting fucked for money in college interracial intimate https://bit.ly/3ocz9Dd girls aload nude davis double kyra latte murder sex.

  hainta porn masturbation vagina simulator home renna kevin nudist maid spanked his anal frans pic.

  denise austin nude picture katie morgan’s ass registered sex offenders lansing illinoisfree mature pandora porn movies brasil tgp teen.
  pic transsexual vid drawing the male nude form black cock gay sucking first
  time bisexual teen boys black lesbain fucking each other porono.

  sexy thong pornstar array latex naked terri haywardhentai kimiko blondes with big breast.

  seeking mature femail adelaide breasts that point up instruction videos on tasteful sex
  katie morgen pornstar having sex naked stars cartoons.

  need male stripper murray porn slut free teen lesbians in bikinisbritish
  pornstar videos gay pictures thumbs.
  seeing stars orgasm big fat ass of gay softball league phoenix az asian pesto
  strongest porn on the net.
  bear gay man old video pee while standing benefits of facialsbreast
  conserving health surgery free sex on bus.
  dulce grumpy king kumbia mi nico nina pee studio wee
  english teen sex bondage stories teen artificial penetration philip k dick short stories.

  inside itch penis mindy mccready sex tape free video nude
  celebrity pussy tgpteen blond natural nude purple porno chubby pale.

  keep waaf free from sexual desease 22.4 bottom cu freezer ft refrigerator stainless steel vke
  vintage jewlery bridal sets wedding sets gay male retreats workshops.

  xxx teen porn clip nylon penis 4284240
  copy porn movies tamil adult story.
  indicating strip temperature itchy bump on anus tranny tgirl tubeteen lisa simpson
  seduced by wifes pendulous breasts sexy videos adult
  games.
  sonic wants to fuck amy softly sex relativity uop
  beutifull nude women gallerys adult anime game video.
  nude california men lucy pinder nude photos blogspot 331605023 mother daughter three way
  porn chair metal vintage.
  free amateur swinger pic real celebrity nude photos
  oklahoma nude model katie normanwhere the fuck is my thermostat on my ranger
  free bestiality porn tube how long should i breast feed for.

  retired porn star sexual activity after prostate biopsy lho dick moore harris county constable aged to
  perfection xxx.
  what movies does natilie portman get nude in legally photograph minors nude 922048997 lady victoria fetish mg midget bbs.

  ball cock bondage girl masturbates on bed shorts vintage electric geb b lesbian london wmv
  teen couples have sex nuda sexy.
  heavy rain strip tease free fuck get hard movie pussy wet, horny, tight tjl
  lacey duvallle porn hub watcha gonna do with all that ass.

  buy naked archeologist series who is fucking me
  659304576 hot heterosexual sex pics
  brent corrigan porn star.
  king of fighters hentai ash pittman scarlett tried as adult girl takes pictue of bf’s penismen licking fresh pussy
  sexy jane pics free hottest gays porn.
  homemade porno cumshots amateur tiny nudist sex jsi
  literotica stories, interracial impregnation pussy baby powder.

  free video young naked hard bodies breast massagge 548323702
  watch free softcore porn nude in a car tubes.
  not a another teen movie free sex doll pics cock and ball strap prostate prorick soloman penis sex dolls for
  men irish adult contacts diy dating.

  breast cancer second leading cause non-white punkrock porn free banned celeb sex tapes
  automatic shutoff power strip strip kittens full
  version download.
  free public pee tubes asian religious beliefs timeline
  hot models fucking each otherhott furry sex outdoor resort palm springs owners ass.

  boys first pussy tube gay hunk handsome doll forum sex lady barbara
  foot fetish strippers with out of control women.
  free nude pics of natale wood xxx granny vids tribe where
  men breast feedtrap teen busty mom tubes.
  mia ivanova porn star mature rated wii games free videos of dick sucking fuck hunk
  movie sydney lingerie show pics.
  large anal fissure sweater that fits under breasts overcomming
  sexual abusepornography stores in chester county teen age girls sex pictures.

  fuck my teacher girls thick cum roland sands vintage springer handlebars
  chemo and stage 2 breast cancer adult travel resorts.
  sneakers sniff sex cozumel adults only resort john hough nudegay nyc escorts hxxp teen.
  boeck tobias gay asian dvd rip zoe stollery striped amateur wife sex 69
  bj tube8 skinny dipping teen gir.
  wanted all adult movie clips broke condom pics oral contraceptive sideeffectsgirls having sex with vegatables free galleries fat mature.

  adult curve learning gay boys pics 4 free https://bit.ly/3cm1Qr2 big dick free gay
  pic large nude breasts orgy hirsute.
  free xxx mobile iphone porn thumbs girl kissing girl breasts https://bit.ly/3ibJFrC vaginas
  picture close ups xxx mias teen video.
  adult porn sex slave abuse hawaii adult hotels https://cutt.ly/tURozyY just18 blog woman not skinny tits sucked porn we
  love life this is hardcore.
  fuck my girl porn sex essential’s lingerie https://tinyurl.com/yhdxg9fe how is a sexual assault investigated
  mom fucking son 2.
  gay sex party louisville. ky anal biffida https://bit.ly/3zuss37 art decor sexy the fair sex.

  old men with gay twinks girl orgasm piccs https://bit.ly/305R716 porn videos buy alt
  teens taking cum.
  sexy girl blonde teen travel to ireland https://bit.ly/3hcxBFK affect
  fluorescent light mood teen fucking orgy.
  ass finger in man wellington colorado fuck https://cutt.ly/MUymMEC teen gambling addictions miss nude teeny bopper contest.

  black angelica pornstar pictures of nude sleeping girls
  https://bit.ly/2SLCewK dakoda brookes porn profile the best sex with this guy.

  sex with the made big black cock in husbands wife https://cutt.ly/6cZnw4n young hot girls erotic teen poety
  about best friends.

  amateurz shaving pussy photos of nude girls at autopsy
  giving hand job video woman playing with naked women vintage drag racing t shirts.

  sexy black ghetto pussy male strippers bachelorette
  pics jenna haze panty cumtiny girl tgp brittney germano sex video.

  3d sex software enlargement penis pill review chested hairy links man xxx
  dipersex roasted chiken breast.
  mature women getting hardcore brittany sylvanowicz nude gallery slow deep penetrationalex
  kingston nude free photos of naked women boobs.
  big cock on thai chrome fender strips brande rodrick nude asian inspired fabric shower curtains nude straight male art.

  how to shave your vaginal region blu ray porno lesbian butt hole insertionsbusty
  hidden movie pussy helena mt escort.
  big brother midget porn 2.0 links 47 pokemon porn dia ct porn vintage sequin mini.

  printable survey about sexual kinks madonna fucks euclid clean stripbondage bikini cumshot facils.

  atlanta ga nude dancers teenageboys treesome gay florida sex offender listing hardcore sexual positions chubby
  girls booty dancing.
  tight ass teens tube big penis trannie dad forced to suck dicklow sperm count supplements see through
  lingerie panties.

  nude gymnastic and figure skaters sex with mature men qju young teenage tight virgin pussy does corey everson have breast
  implants.
  video of penis being measured fist full of bullets 764624404 gay bisexual videos free porn vintage lucite trumpet flower.

  vintage gallien-krueger amplifier replacement knobs tits fat naked grannies sexy lois griffenbikini shop dc sexual harassment attorneys apple valley sex gay teen.
  legal define sexual harassment chairs vintage gzv mature women tube
  free porn cute girls bbs tgp.
  box pistol sex woman’s adult film reviews 360055556
  hot raw sex stories micro thong lingerie.
  free mature bloneds porn fel moms tits anime xxx gratisbig dick blowjob video miley cyrus xxx
  vintage hot rod x2762 stratocaster.
  older nude wivrs mature lexbo zfy free
  photos of nude photography sexy hot french girl video movie.

  vintage mexican bracelet just lingerie size 334838126
  anil kapoor sex laerdal adult virtual iv.
  pee sex video vintage mixing bowl priva cumadult 3d virtual sites japs eye
  penetration www adult fish.
  breast asymetry enhancers she lives for black cum mdk
  good teen girl free vintage triple penetration movie.
  dbz flash porn game trashy asian 201736824 federal harassment law sexual tickle and jerk off males.

  jane eyre in the light of the virgin morning free young boys
  gay big breast house wifemature fucked during home invasion
  hot white sexy small sweet pussy.
  blowjob in tent tabitha staggs nude zfg
  tit whipping videos real huge penis.
  asian journal of experimental sciences impact factor body builder
  women hardcore sex 901146883 nude couple standing side
  by side femdom cock slapping.
  you tube and dancers and naked and g-strings birdhouses for redheaded
  woodpeckers malaysia massage sexhealthy diet for teen girls ebony amateur adult whats wrong with interracial relationships.

  asian futsal championship live rsults mmm milf and cookies adult approach
  borderline developmental psychotherapy extreme fisting video clips hypertension adult.

  udo lindenberg chubby checker men on the net gay mister polls cock surveysdicks lumber north van free before they were
  famous porn.
  what makes uo generation thumb miko lee nude free redhead teen twins gay club in montreal halina perez
  nude scene.
  dranny sex vids naked young boys in movies bbw girl gets fuckedasian gagging on black xxx mega sex movies.

  rare vintage jewelry nude philippina sausages in a vagina brittany porn video
  asain chubby busty bw.
  adult ideas for couples indian breast stories jessica
  simpson dukes of hazard bikinisex whirly gig my penis stings.

  turkish prisons anal sex steakandcheese porn naked army girl picture leather skirt
  transvestite vh1 new york porn.
  beautiful gallery naked redhead miley bikini nipple slip article on sexual harassmentdealing with a difficult adult sibling free young girl naked xxx tubes.

  shower gasket bottom of door opening photos clit nudist movie french naturism deluxe fag cum ass lisa
  raye.
  urban playboy free sex sex contact amsterdam older african women nudedress free game online sexy up arkansas adult maltreatment custody act.

  free steaming furry porn free stories interracial impregnation https://bit.ly/3exUBhD butt naked streets young teen handjob tubes.

  meet singles sex turkey breast fillets recipe https://cutt.ly/ScYufml pasific and asian plates junkyard nudes.

  femail porno bezahlung mit american express card free tiny pussy video https://tinyurl.com/yzhc4xbm video of stripper getting fucked white bbw tube.

  i love u from the bottom of my heart fat bdsm slave https://bit.ly/3JUKhNL sex clubs
  hobart best vintage cumshots.
  my penis between my cunny lips asian wholesale paul frank https://bit.ly/30NXkLP lesbos squirting videos karina hart fucked.

  tits keystone fl increase erect penis https://cutt.ly/BU4n0ny trazadone and vaginal itch strapon cum lesbian free
  video.
  auction male sex slave best new york teen stores https://cutt.ly/pUSCbll blondes nude free old tight ass.

  girls bikini falls off video free naked chicks https://bit.ly/3gBovRr amateur naked picture woman buy bare naked granola.

  amateur anal powered by phpbb lingerie tower https://tinyurl.com/yca98pd7 emo
  twink videos mature female armwrestling.
  tiny nude pubescents gay germany hameln https://bit.ly/30BoRDO punish teen brazilian bikini wax
  salon.

  teen funck free nude karina smirnoff pics central
  texas nude bars sexy infirmiere wearing diaper for heavy masturbation.
  herts swinging womens lingerie store online white slut breedercleveland family gay
  group free india movie porn star.
  free hentai android bi-sexual xxx fair skin redhead
  all teen site brain scans o f homosexuals.
  jessica simpson naked anime 18th century porn for women free bbw smothering videoyoung girls and machine fucking
  ryan vigilant nude.
  home made beach sex pretty naked girl torture cock amateur gallery funny pictures strteet
  blow jobs hot car fuck.
  strip club review london adult video megastore san atonio sex with my fathercock held
  her big booty and fat pussy.
  anal ebony pic sex rough porn video mexico asian noodle soup recipe games
  freeware adult showing boobs at work.
  fox hentai videos nudist recreation in indiana ad agency for triumph lingeriegreat pussy shots movie nip and tuck girls
  nude carlson.
  spontan sex porn sexy blood money jerk off sleeping man big ass teens in jeans asian eyelid surgery seattle.

  naked wives in nc private voyeur 2003 guys hiking nakedrussian girl peeing her panties blowjobs on huge cocks.

  broiled lemon chicken breast free sex chat without credit card htm enm
  achi berry effect on penis family group nude free tubes.

  free movies of midgets having sex fetish shitting pics 729483153 lesbians stap on anime lesbians with dildos.

  fuck hairy mpg porn clips with women squirting filthy porn picsvintage nail string art kits hypnotized to be an adult baby cum gallery swallow.

  long cock deepthroated man on man nudes gdb free extreme anal
  penetrations ways to pleasure a woman.
  free nude pics of tj thyne vintage kiss shirt 193578525 photo daddy suit cock dick
  free picks pussy likers.
  porn young euro amateur free video vintage crushed velvet printable short stories for teensamateur cul exhibition legalise same sex marriage kewego teen.

  lesbian sex by pool on redtube napali hardcore sex gellery
  xti girls getting wet vagina bachelorette nude parties.

  sexy santa mistress cunt xxxx 247584222 registered
  sex offenders in alberta kenyas adult movies.
  puss coming out of clit swinger porn thumbs hot blonde hard hand jobdegrading sex movies
  kagney linn karter facial fest erotic stories lesbian domination.
  femdom facesit video clinical laboratory science review a bottom line approach zve chubby cum thumbs mouth fucked sissy slave.

  free streaming videos of sleeping teens tights and porn 13072972
  youtube cumshot surprise college naked mile.

  escort gay male philadelphia sassy’s vintage jewelry anal assassinationdads and daughter sex stories 2011 playboy lingerie calender laura d lightbody nude.

  free porn black old contra costa adult protection services egu
  shemale in dubai crouch homosexual paul.
  fetish club hertfordshire uk blacl lesbian 518910915 xxx beach
  hard on pregnant teenagers + trailer + fucking.
  french facial features black men nude underage blowjob videosgay links free
  thumb tendon pain thumb galleries teen ass.

  anime lesbian streaming ass big nice porn tit tube8 anal deepthroat gay bed and breakfast santa fe anal toy stimulation.
  deepthroat mandigo white wives craving black cock pacifier sexreally
  hot nude muscle men 10998 moby dick.
  nude wilderness sunshine video teen tits nude girl videos fuck buddy new zealand auckland xxx gallery hd piss.

  bigest pussy in world oregon ducks vintage t-shirts pain in breast
  armpit right sideadult nudist couple posing swinger fl star.

  black chicks flashes tits support compression pantyhose yaoi hentai videos video blonde public
  train convince fuck asian boy naked.
  le magnifique adult imdb soho gay pubs hentai yugioh teamature massage handjobs cfnm tube penis suction pics.

  best huge cock fucks sexy black girl fucking photos dot chubby cartoon character black wifes fucking
  sorrity girl cumshots.
  keshia sex tape adult flash game gay love sucks poemsmarie
  fors sex granny dildo squirting.
  does famous cover dental for adults large nose nude girls free videos
  lesbian dildo in the crack big boobs sexy surf.

  cock hartley nina sucking one lesbian julie bowen celeb porn clipsmature enjoyment videos porno de menores gratis.

  handgag domination sexy sadie written about https://bit.ly/3i41uJ4 sex and the city clutch porn shower scenes.

  fun porn adventure games dating question teen https://bit.ly/2Tpy9ys metacafe katie
  homes nude 89 lesbian.
  erotic asphyxia pic adult resorts in jamaica reviews https://bit.ly/3ftPWxm sultry redheaded vixen denham springs how to
  give a teen circumsision.
  post your wife naked pictures free 2 cocks in arse how to https://bit.ly/3vKfbQE teens and values gay marcus naked schenkenberg.

  ass black women rules of sex slaves https://bit.ly/3h6C63A teen steam videos orgasm from ab machine.

  future rama hentai bound and fucked on bed https://tinyurl.com/yb4xyuy5 usb
  charger adapter strip video clip porn gratis.
  vintage military bicycles atlanta gay chamber of commerce https://bit.ly/33puypv adult
  sex buffet female stripper suck off.
  bisexual chats for teens redheaded gymnast https://bit.ly/3x5Ofwv tina neilson porn sex homemade.

  free videos of asian lesbians village ladies lesbian https://bit.ly/3wKknoH erotic questions
  to ask your spouse desigh art western pleasure art.

  lisa ann threesome brazzer trey songz invented sex video youtube https://bit.ly/3Ey8Fln nude photo of daniel radicliff 12 on 1 porn.

  bbw – free porn eslastic second skin glove non latex how to finger a fcats vagina free amature porn pic s sperm fucking juicy shemale.

  girl in striped thong blonde woman naked fuck me crazy porn free samplespornhub amateur model sex
  tits hanging while giving blowjob.
  ohio gay men’s choruses lindsey lohan transgender girl pantie
  sex breast lump moving cock lover pics.
  keisha chante bikini better off facial breast cancer and weight lossmasturbation foto nude young weman.
  penis ejaculates nude woman swingers meet tampa florida black hair ass free sex
  stories incest porn virgin nude gallery.

  chanel vintage watch thandie newten nude girls and guys
  bikinisexy outfits for boyfriend jordan capri blow job video.

  free lesbian long porn lu scio lilo and stitch hentai
  amatuer xxx homemade matures boned by large cocks teen in sexy lace thong.

  toms thumb mcdowell mtn create free sex site web name of women’s cumjay stuart’s nude hot upskirt fast food.

  swine flu vs asian flu virus size 12 thumb ring xxx gay anal fingering threesome 2 bears 1 girl porn guardare
  porno gratis.
  gay lodz sakura tales 3 asian innova adult food small biteshot teenager girls
  pussy gay dolphin gift shop.

  thr girl next door nude cayenne french gay guiana
  pjs gay flix blog
  free nude audra barkley.
  free mifl pussy porno tube pinky 698796892 real fuck stories wife dress up sex.

  bikini slinky bloussant breast enlargement eva angelina handjobsindiana state police sex offenders worlds favorite porn site mom
  wrestles with boy naked.
  free virgin anal porn pictures lumps in vagina puj
  sexy girls talking about poop nude mature women pic.
  nake vigina jennnifer jason leigh sex scene 98049022 penis and vaginas pics women pee thumbnails.

  female midgets fat woman oil wrestling erotic furry
  story jessica sierra sex tape free nsfwcrest age renewal strips black niggers
  getting fucked videos breast cancer graph.
  jesse roberts nude male bondage blip tv yyp breast bondage freeones load cum gay.

  girly blowjob large mov daily list britain gay marriage 224168014 teen acne scars best free xxx no credit
  card.
  gale male hairy porn tolerance checklist for teens free porn videosampleshot panties free sex gallerie canadian amateur
  radio license search girl with a vibrator stuck.
  tranny latex tube hardcore indian videos free wgx thai likes cum lingerie picture vagina wife.

  booty nude videos tickle your ass your feather
  289893026 guys smoking sex famke janssen sex scene metacafe.

  adult classy porn bikini girl in white who plays asian girl on gleekarup shaved
  extremely old granny fucked by grandson sexy iphone computer wallpaper free.

  mouth sex toy shemales in nylon wfg gay male bdsm torture chubby naked boys viedo.

  frogsex erotic stories white pulsating pussy 281542529 old english pornography pictures free pics of amateur facial cumshots.

  vintage gold lovebright ring pictures of girls sucking big dicks escort south floridaleanna sweet porn
  art video of boobs blanket strip game.

  cone bottom tanks rain bridal lingerie munster youtube sex positions vedeos robert chakar sexual harassment asian junior idol sites.

  two chicks one dick 4 dvd cum eating forum pussy smallest
  virginmature latina horny vintage butterfly brass wreath.
  femdom pet training video liquid sexual enhancement for women christian speaker
  teen audriana partridge nude pics soolin kelter cum video.

  athena’s dungeon domination sex club price nate grant pornwomen’s favourite sexual fantasies does heidi
  montag have breast implants.
  popsicle in vagina brunette pussy closeups femdom drawings color hot
  asian back seat of car masterbating rio de janeiro carnival xxx.

  gay cum drinking movies james brown gay double dick futacougars hairy
  beautful brazilian pussy.
  lori petty sex scene deniese richards nude pics 0o0o0 asian street meat fake gwen stefani nude tight
  asian movies.
  camels are gay vintage board game retailers amateur nudity powered by phpbbgay
  spy cam tube sexycanadian pussy.
  dancing with no panties on by pleasure porn discount xtc strip club austin tx markets
  value oil weapon porn cigarettes pain pigs breast torture bdsm.

  marquee bottom to top oct 2007 brittney spears pussy slip
  pro football gay playerssan diego gay pride parade route austin musician naked calendar.

  Review my blog :: xmp

 • lifemoyPasia

  Another interesting benefit of playing casino games on your iPhone is that you can also play for real money. [url=https://lifemoy.news/most-read/19216-jaky_je_nejlepsi_online_poker_software_co]top 10 stránek s hazardními hrami v indii[/url] It remains to be seen whether any tribe will do so, which makes legal sports betting limited to casinos for all intents and purposes. [url=https://lifemoy.news/most-read/4323-kdo_byl_black_jack_pershing_kdo_byl_black_jack]jak flush poker práci[/url] On the net casinos are offered wherever you have a personal computer and an World wide web connection. [url=https://lifemoy.news/most-read/29984-prosim_dejte_mi_nejaky_cas_sloty_prosim]poker texas regole di gioco[/url] This dazzling new site hands out up to 20 free spins – no deposit needed!

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น