Flutter Developer

ตำแหน่งสำคัญที่จะร่วมพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการเรียนแบบตัวต่อตัวที่กำลังจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในอนาคต

  • ทีมขนาดเล็กแต่ผลลัพธ์ขนาดใหญ่
  • ทุกคนเท่ากันไม่มีลำดับขั้น
  • เป็นฟรีแลนทำงานที่ไหนก็ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต (แต่ก็ต้องมีวันมาเจอกันบ้าง)
  • คิดเร็ว ทำไว ตามสไตล์คนรุ่นใหม่
  • อย่ากลัวที่จะผิด เพราะมันคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโต

ร่วมงานกับเรา

HIGHSKILL คือ บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสะดวดสบายในการจับคู่ติวเตอร์และผู้เรียนที่ใช่ เรามุ่งพัฒนามาตรฐานการเรียนแบบตัวต่อตัวให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนของโลกอนาคต

สิ่งที่ควรมีในตัว
สิ่งที่ควรมีในตัว

– ใฝ่ฝันการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยี
– กล้าที่จะแชร์ไอเดียให้ทุกคน โดยไม่กลัวถูกหรือผิด
– ชอบงานที่ท้าทายและอาศัยความอดทน
– ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาระบบงานอยู่เสมอ
– รักในความสมดุลของการทำงานและการใช้ชีวิต
– ไม่กดดันตัวเองจนเกินไป
– เชื่อว่างานที่ทำจะมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม
– มีความรู้ด้านภาษาและการเขียนโค้ดสำหรับการสร้างแอพพิเคชั่นทั้งบน Android และ iOS
– Responsive Web Development: Sass, CSS3, HTML5, Bootstrap
– NodeJS
– Responsive Web Development: Sass, CSS3, HTML5, Bootstrap
– Gitflow
– Docker
– หากสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา React/React Native ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีความรู้ด้าน K8S / CICD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

งานที่เราอยากให้ลุย
งานที่เราอยากให้ลุย

– สร้างเว็บแอพพิเคชั่น หรือ แอพพิเคชั่นสำหรับ Andriod หรือ iOS เพื่อลองรับการใช้งานจำนวนมากได้
– ตรวจสอบและติดตามผลการทำงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
– คิดแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานและวางแผนพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ
– สามารถรับงานจากการดีไซน์เนอร์ UI ให้กลายเป็นจริงได้
– ตรวจสอบและวางแผนความปลอดภัยของระบบให้ดีอยู่เสมอ
– ทดสอบการใช้งานเว็บแอพพิเคชั่นหรือแอพพิเคชั่นให้มีความสมบูรณ์แบบ ค้นหาข้อผิดพลาดและแก้ไขได้