เผยเคล็ดลับ! อยากสอบเข้าคณะภาคอินเตอร์ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง?

         ในการเตรียมตัวสอบเข้าหลักสูตรนานาชาติหรือภาคอินเตอร์ แน่นอนว่าจะต้องใช้คะแนนวัดผลทางด้านภาษาอังกฤษในการยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติและทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ผ่านมาตรฐานของคณะและมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ซึ่งคะแนนสอบที่ใช้ยื่นในภาคอินเตอร์นั้นจะแตกต่างจากภาคไทยแทบทั้งหมด เพราะจะต้องใช้แบบทดสอบวัดผลภาษาอังกฤษระดับสากล โดยผู้สมัครต้องไปศึกษารายละเอียดของสาขาวิชาที่ตนเองต้องการยื่นสมัครก่อน แล้วคะแนนสอบที่นิยมใช้ในการยื่นมีอะไรบ้าง วันนี้ Highskill ก็ได้รวบรวมมาฝากทุกคนแล้ว ไปดูกันเลย!

TOEFL

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) เป็นการสอบวัดผลภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการตามมาตรฐานของอเมริกัน โดยจะวัดจากทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อนำคะแนนแต่ละส่วนมาใช้ยื่นในการเข้ามหาลัย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาในการสอบประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที โดยคะแนน TOEFL จะมีอายุการใช้งานที่ 2 ปี และค่าธรรมเนียมการสมัครสอบประมาณ 6,000 บาทต่อครั้ง หากน้องๆสนใจสมัครสอบ TOEFL สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ets.org

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

IELTS

International English Language Testing System (IELTS) เป็นการทดสอบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ เพราะเป็นแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล สามารถวัดได้ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ซึ่งนิยมใช้ในการสมัครเข้าทำงาน เข้าศึกษาต่อ หรือยื่นสมัครทุน เป็นต้น โดยคะแนนสอบ IELT จะถูกแบ่งออหเป็น 9 ระดับ ซึ่งจะมาจากคะแนนเฉลี่ยของแต่ละทักษะนั้นเอง ซึ่งในประเทศไทยมีศูนย์สอบอยู่ 2 ที่ด้วยกันคือ IDP และ British Council (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สอบดังกล่าว) ค่าสมัครสอบแต่ละครั้งจะอยู่ที่ประมาณ 6 ถึง 7 พันบาท

SAT

SAT ถือเป็นแบบทดสอบที่ได้รับความนิยมทั่วโลก โดยเฉพาะยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการติวสอบ SAT นั้นจะมีความแตกต่างจากแบบทดสอบทางภาษาอื่นๆตรงที่นอกจากจะวัดทักษะการเขียน การอ่านแล้ว ยังมีส่วนที่วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และคณิตศาสตร์อีกด้วย ซึ่งผลวิจัยได้ระบุว่าทักษะเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศไทยนิยมใช้คะแนน SAT ประกอบการเข้าสมัครเรียนระดับปริญญาตรี สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง https://www.collegeboard.org/

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

CU-TEP

Chulalongkorn University Test Of English Proficiency หรือ CU-TEP คือ แบบทดสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาที่จัดสอบโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ รวมไปถึงหลักสูตรนานาชาติของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น โดยคะแนนสอบ CU-TEP มีอายุการใช้งาน 2 ปีนับจากวันที่สอบ การสอบจะจัดขึ้นเรื่อยๆทั้งสนามส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 900 บาท

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html

TU-GET

Thammasat University General English Test หรือTU-GET เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาธรรมศาสตร์บังคับใช้คะแนนนี้ในการยื่นคณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และทันตแพทย์ศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งในการสอบจะมีคะแนนเต็ม 1000 คะแนน มีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง และเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบครั้งละ 500 บาท 

สามารถศึกษารายละเอียกเพิ่มเติมได้ที่ http://tuget.litu.tu.ac.th/

         เรียกได้ว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยสำหรับแบบทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษที่ถือว่าได้มาตรฐานและจำเป็นต้องใช้ยื่นในหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย Highskill ขอแนะนำว่าควรเร่งศึกษารายละเอียดของสาขาหรือคณะที่ตัวเองอยากเข้าว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง เพราะจะได้เริ่มเตรียมตัวและติวสอบตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะติว SAT ติว CU-TEP ติว IELT ก็สามารถทักมาขอคำปรึกษาหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://highskill.me/

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวที่ดีที่สุดจากจุฬา

เราคือบริการติวเตอร์ตัวต่อตัวสอนพิเศษที่บ้านด้วยติวเตอร์คุณภาพสูงกว่า 10000 คนทั่วประเทศและคัดสรรอย่างพิถีพิถัน สอนตามหลักจิตวิทยาผ่านเทคนิคพิเศษ Active Learning+ ที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ​

Edit Template

เรียนพิเศษตัวต่อตัววิชาไหนได้บ้าง?

เราคือบริการติวเตอร์ตัวต่อตัวไม่ว่าจะเป็นวิชาทั่วไปอย่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาเราก็มีติวเตอร์ตัวต่อตัวพร้อมให้บริการ

นอกจากนี้วิชาด้านกลุ่มภาษาเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี การเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัวจะช่วยให้คุณเรียนได้เร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดด

เริ่มเรียนกับติวเตอร์ได้เลยฟรี!

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template

โปรโมชั่นพิเศษลด 63% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดวิชา พร้อมเอกสารการเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที