ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ปัญหาการใช้บริการ

คุณพบปัญหาการใช้บริการจากเราใช่ไหม คุณสามารถค้นหาวิธีการ ช่วยเหลือ จากเราได้ที่นี่

ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน

คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการเรียน เราได้รวบรวมสิ่งที่คุณอาจพบไว้ที่นี่

หากติวเตอร์สอนไม่เข้าใจฉันควรทำอย่างไรได้บ้าง?

ถ้าหากติวเตอร์ไม่สามารถสอนให้คุณเข้าใจได้ ในระหว่างการเรียนเราแนะนำให้คุณสอบถามข้อสงสัยหรือแจ้งความไม่เข้าใจของคุณให้กับติวเตอร์ทราบโดยทันทีในขณะที่กำลังเรียนอยู่ แต่ถ้าหากคุณไม่สามารถหาโอกาสในการแจ้งให้ติวเตอร์ทราบคุณยังสามารถแจ้งกับติวเตอร์เพื่อให้ติวเตอร์ทราบถึงความคิดเห็นของคุณได้ในช่วงภายหลังจากเรียนเสร็จ เรายังคงแนะนำให้คุณแสดงความคิดเห็นของคุณให้ติวเตอร์ทราบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ติวเตอร์ปรับการสอนให้ดียิ่งขึ้นในครั้งถัดไป หรือหากคุณไม่พร้อมในการแสดงความคิดเห็นของคุณกับติวเตอร์โดยตรง คุณยังสามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กับเราผ่านเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน

หากติวเตอร์ไม่มีเอกสารประกอบการเรียนให้ ฉันควรทำอย่างไร?

โดยปกติแล้วติวเตอร์จะดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการเรียนให้กับคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม หากติวเตอร์ไม่มีการเตรียมเอกสารประกอบการเรียนให้กับคุณคุณสามารถปฏิเสธการเรียนในครั้งนั้นได้ทันที โดยคุณยังสามารถแจ้งขอยกเลิกการเรียนหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงติวเตอร์กับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ทันที

หากติวเตอร์สอนไม่เข้าสอนตามวัน เวลาที่กำหนด ฉันควรทำอย่างไร?

โดยปกติแล้วติวเตอร์จะทำการสอนตามวันและเวลาเรียนที่คุณได้ทำการสมัครเรียนไว้ และจะดำเนินการสอนอย่างต่อเนื่องตามวันและเวลาเดิมในทุกๆสัปดาห์ หากติวเตอร์ไม่เข้าสอนตามวัน เวลาที่กำหนด อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การป่วยกระทันหัน ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทั้งนี้ติวเตอร์ของเราจะแจ้งให้คุณทราบโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น แต่ถ้าหากติวเตอร์ไม่ได้ติดต่อกลับหาคุณภายใน 24 ชม.ภายหลังจากวันที่ไม่ได้เข้าสอนตามวัน เวลา คุณสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่เราทราบได้โดยทันที ทางเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือคุณเพื่อเปลี่ยนติวเตอร์หรือยกเลิกการเรียนได้ทันที

หากติวเตอร์สอนไม่ตรงกับหัวข้อหรือบทเรียนที่ได้ตกลงกันไว้ ฉันควรทำอย่างไร?

ถ้าหากติวเตอร์สอนไม่ตรงกับหัวข้อหรือบทเรียนที่ได้ตกลงกับติวเตอร์ ในระหว่างการเรียนเราแนะนำให้คุณแจ้งหัวข้อหรือบทเรียนที่ได้ตกลงกับติวเตอร์ของคุณให้กับติวเตอร์ทราบโดยทันทีในขณะที่กำลังเรียนอยู่ แต่ถ้าหากคุณไม่สามารถหาโอกาสในการแจ้งให้ติวเตอร์ทราบคุณยังสามารถแจ้งกับติวเตอร์เพื่อให้ติวเตอร์ทราบถึงความคิดเห็นของคุณได้ในช่วงภายหลังจากเรียนเสร็จ เรายังคงแนะนำให้คุณแสดงความคิดเห็นของคุณให้ติวเตอร์ทราบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ติวเตอร์ปรับการสอนให้ดียิ่งขึ้นในครั้งถัดไป หรือหากคุณไม่พร้อมในการแสดงความคิดเห็นของคุณกับติวเตอร์โดยตรง คุณยังสามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กับเราผ่านเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน

ติวเตอร์ 1 คนสามารถสอนได้กี่วิชา?

เพื่อความมีประสิทธิภาพในการเรียนและให้ติวเตอร์เตรียมการสอนได้ถูกต้อง เราแนะนำให้ติวเตอร์ 1 คน รับผิดชอบสอนเพียง 1 วิชาเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้เรียนศึกษาอยู่ในระดับชั้นไม่เกินประถมศึกษาปีที่ 3 และมีความต้องการเรียนในรายวิชาที่ไม่มีความซับซ้อนมากและเป็นเนื้อหาตามระดับชั้น ไม่ใช่การเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขันหรือเรียนเนื้อหาเกินระดับชั้น เช่น คณิตศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ภายหลังจากเริ่มต้นเรียนแล้ว ฉันสามารถเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนได้หรือไม่?

เราแนะนำให้คุณปรึกษาการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนของคุณกับเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและพิจารณาความเหมาะสม ค่าเรียนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตร

ปัญหาเกี่ยวกับติวเตอร์

คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับติวเตอร์ เราได้รวบรวมสิ่งที่คุณอาจพบไว้ที่นี่

หากติวเตอร์มีคุณลักษณะที่ไม่เหมาะกับการสอน ฉันควรทำอย่างไร?

หากคุณพบว่าติวเตอร์มีคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมในการสอน เช่น มีการแต่งกายไม่สุภาพ มีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม มีการแสดงกิริยามารยาทไม่เหมาะสม คุณสามารถแจ้งรายงานให้เราทราบผ่านช่องทาง Facebook Messenger หรือ LINE Official Account ได้ทันที คุณสามารยกเลิกการเรียนหรือแจ้งเปลี่ยนติวเตอร์ได้เช่นกัน โดยคุณสามารถแจ้งข้อมูลอย่างตรงไปตรงมากับเราได้ทันที เนื่องจากติวเตอร์จะไม่รับทราบข้อมูลส่วนนี้

หากฉันไม่พึงพอใจติวเตอร์ ฉันควรทำอย่างไร?

เราแนะนำให้คุณปรึกษาและแจ้งรายงานให้เจ้าหน้าที่ของเราทราบผ่านช่องทาง Facebook Messenger หรือ LINE Official Account ได้ทันที คุณสามารยกเลิกการเรียนหรือแจ้งเปลี่ยนติวเตอร์ได้เช่นกัน โดยคุณสามารถแจ้งข้อมูลอย่างตรงไปตรงมากับเราได้ทันที เนื่องจากติวเตอร์จะไม่รับทราบข้อมูลส่วนนี้

หากฉันต้องการติวเตอร์เพิ่มเติมเพื่อสอนในรายวิชาอื่นๆ ฉันควรทำอย่างไร?

หากคุณต้องการสมัครเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาอื่นๆ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่Facebook Messenger หรือ LINE Official Account ได้ทันที

หากฉันต้องการให้ติวเตอร์คนเดิมที่กำลังสอนอยู่ สอนวิชาอื่นๆเพิ่มเติม ฉันควรทำอย่างไร?

เราแนะนำให้คุณปรึกษาและแจ้งความต้องการของคุณกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากติวเตอร์ที่คุณกำลังเรียนอยู่ในปัจจุบันอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสอนเพิ่มเติมในรายวิชาอื่นๆ เรามีความปรารถนาที่จะส่งมอบประสบการณ์เรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดใหเกับคุณในทุกรายวิชา ทั้งนี้คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ผ่าน Facebook Messenger หรือ LINE Official Account ได้ทันที

หากมีเพื่อนหรือผู้อื่นต้องการเรียนกับติวเตอร์ที่กำลังสอนฉันอยู่ ฉันควรทำอย่างไร

เราแนะนำให้คุณแจ้งเพื่อนหรือผู้อื่นที่มีความสนใจเรียนกับติวเตอร์ที่กำลังสอนคุณอยู่ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อวางแผนการเรียนที่เหมาะสมกับพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อนของคุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ผ่าน Facebook Messenger หรือ LINE Official Account หรือ 02 026 8935 ได้ทันที

ปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนการเรียน

คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนการเรียน เราได้รวบรวมสิ่งที่คุณอาจพบไว้ที่นี่

หากฉันไม่สามารถเรียนในวันและเวลาเดิมในทุกๆสัปดาห์ ฉันควรทำอย่างไร?

คุณอาจเริ่มจากการเช็ควันและเวลาว่างของคุณในช่วง 1 เดือนเพื่อดูความเป็นไปได้และวัน เวลาที่มีแนวโน้มตรงกันในทุกๆสัปดาห์ คุณสามารถเลือกเรียนในวันและเวลาที่คุณมีเวลาว่างตรงกันมากที่สุด คุณสามารถรับความช่วยเหลือแบบส่วนตัวได้เช่นกัน

หากฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนที่เหมาะสมกับฉัน ฉันสามารถขอรับความช่วยเหลือได้หรือไม่?

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำและช่วยคุณวางแผนการเรียนที่เหมาะสมกับคุณ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ผ่าน Facebook Messenger หรือ LINE Official Account หรือ 02 026 8935 ได้ทันที

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร

ทีมงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ไฮสกิล จำกัด
111/127 ซอยสายไหม 13 ถนนสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทร 020298935

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template

โปรโมชั่นพิเศษลด 63% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดวิชา พร้อมเอกสารการเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที