Edit Template
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ค่าเรียนและค่ามัดจำการเรียนคืออะไร?

เรามีวิธีชำระค่าเรียนโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมให้กับติวเตอร์และผู้ปกครองทุกคนอย่าง เท่าเทียม เราเชื่อว่าวิธีนี้จะสร้างความสบายใจให้ได้ทั้งติวเตอร์ผู้สอนและผู้เรียน

การชำระค่าเรียนรายครั้ง

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยทางการเงินของผู้เรียน เราจึงกำหนดให้ผู้เรียนเป็นผู้ชำระค่าเรียนโดยตรงให้กับติวเตอร์ โดยเป็นการชำระผ่านวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของติวเตอร์เป็นรายครั้งภายหลังจากเรียนเสร็จ

ฉันจะต้องชำระค่าเรียนรายครั้งเท่าไร?​

อัตราค่าเรียนที่คุณต้องชำระขึ้นอยู่กับระดับชั้นและหลักสูตรที่คุณเลือกเรียน โดยคุณสามารถตรวจสอบอัตราค่าเรียน ได้ที่นี่ และคุณสามารถตรวจสอบวิชาและหลักสูตรที่เราพร้อมให้บริการ ได้ที่นี่

ฉันจะต้องชำระค่าเรียนรายครั้งให้กับใคร?

คุณสามารถชำระค่าเรียนรายครั้งให้กับติวเตอร์ได้โดยตรง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของติวเตอร์ได้ทันที

ฉันจะต้องชำระค่าเรียนรายครั้งเมื่อไร?

คุณจะต้องชำระค่าเรียนรายครั้งให้กับติวเตอร์ภายหลังจากเรียนเสร็จโดยทันที หรือไม่เกิน 15 นาทีภายหลังจากเรียนเสร็จ โดยคุณจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับติวเตอร์เพื่อใช้ในการยืนยันการชำระเงิน

หากฉันไม่ชำระค่าเรียนรายครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดจะเป็นอย่างไร?

หากคุณไม่ได้ทำการชำระค่าเรียนรายครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด คุณอาจถูกหักมูลค่าค่ามัดจำการเรียนให้กับติวเตอร์ตามอัตราค่าเรียนในครั้งนั้นๆ

หากติวเตอร์ไม่เข้าสอนตามเวลาที่กำหนดฉันต้องชำระค่าเรียนรายครั้งหรือไม่?

หากติวเตอร์ไม่ได้ทำการเข้าสอนท่านตามเวลาที่กำหนด หรือเข้าสอนสายเกินกว่า 15 นาที คุณสามารถยกเลิกการเรียนในครั้งนั้นและไม่ต้องชำระค่าเรียนรายครั้งให้กับติวเตอร์

การชำระค่ามัดจำการเรียน

ค่ามัดจำการเรียนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเรียนรายครั้งที่ทางผู้เรียนต้องชำระล่วงหน้าเพื่อเป็นการยืนยันการเริ่มเรียนและเพื่อให้ผู้เรียนเรียนครบตามจำนวนครั้งที่สมัครเรียน โดยค่ามัดจำการเรียนจะถูกใช้เป็นค่าเรียนรายครั้งใน 2 ครั้งสุดท้าย

ฉันจะต้องชำระค่ามัดจำการเรียนเมื่อไร?​

คุณจะต้องชำระค่ามัดจำการเรียนก่อนการเริ่มเรียนในครั้งแรก ซึ่งจะชำระภายหลังจากคุณได้ทำการคัดเลือกติวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฉันจะต้องชำระค่ามัดจำการเรียนเป็นจำนวนเท่าไร?

คุณจะต้องชำระค่ามัดจำการเรียนเป็นจำนวนเท่ากับอัตราค่าเรียน 2 ครั้ง เช่น หากอัตราค่าเรียนของคุณเท่ากับ 100 บาทต่อครั้ง คุณจะต้องชำระค่ามัดจำการเรียนเป็นจำนวน 200 บาท

ค่ามัดจำการเรียนจะถูกใช้เมื่อไหร่?​

การชำระค่ามัดจำการเรียนนี้จะถูกใช้เป็นค่าเรียนใน 2 ครั้งสุดท้ายของการเรียนตามจำนวนครั้งที่คุณมีการสมัครเรียนกับเรา หมายความว่าในการเรียน 2 ครั้งสุดท้ายคุณจะไม่ต้องชำระค่าเรียนรายครั้งให้กับติวเตอร์อีกต่อไป เช่น หากคุณสมัครเรียนกับเราเป็นจำนวน 8 ครั้ง ในการเรียนครั้งที่ 7 และ 8 คุณจะไม่ต้องชำระค่าเรียนรายครั้งให้กับติวเตอร์

ค่ามัดจำการเรียนสามารถขอคืนได้หรือไม่?

คุณจะไม่สามารถขอคืนค่ามัดจำการเรียนได้หากคุณไม่ได้ทำการเรียนครบตามจำนวนครั้งที่สมัครเรียน รวมทั้งหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเรียนแบบตัวต่อตัวกับเรา เช่น หากคุณขาดเรียนโดยไม่แจ้งติวเตอร์ล่วงหน้า หรือ หากคุณเข้าเรียนสายเกินกว่า 15 นาที คุณอาจถูกหักมูลค่าค่ามัดจำการเรียนให้กับติวเตอร์ตามอัตราค่าเรียนในครั้งนั้นๆ

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร

ทีมงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ไฮสกิล จำกัด
111/127 ซอยสายไหม 13 ถนนสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทร 020298935

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template