ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ค่าเรียนและการชำระเงินค่าเรียน

เรามีวิธีชำระค่าเรียนโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมให้กับติวเตอร์และผู้ปกครองทุกคนอย่าง เท่าเทียม เราเชื่อว่าวิธีนี้จะสร้างความสบายใจให้ได้ทั้งติวเตอร์ผู้สอนและผู้เรียน

การชำระค่าเรียนรายครั้ง

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยทางการเงินของผู้เรียน เราจึงกำหนดให้ผู้เรียนเป็นผู้ชำระค่าเรียนโดยตรงให้กับติวเตอร์ โดยเป็นการชำระผ่านวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของติวเตอร์เป็นรายครั้งภายหลังจากเรียนเสร็จ

ฉันจะต้องชำระค่าเรียนรายครั้งเท่าไร?​

อัตราค่าเรียนที่คุณต้องชำระขึ้นอยู่กับระดับชั้นและหลักสูตรที่คุณเลือกเรียน โดยคุณสามารถตรวจสอบอัตราค่าเรียน ได้ที่นี่ และคุณสามารถตรวจสอบวิชาและหลักสูตรที่เราพร้อมให้บริการ ได้ที่นี่

ฉันจะต้องชำระค่าเรียนรายครั้งให้กับใคร?

คุณสามารถชำระค่าเรียนรายครั้งให้กับติวเตอร์ได้โดยตรง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของติวเตอร์ได้ทันที

ฉันจะต้องชำระค่าเรียนรายครั้งเมื่อไร?

คุณจะต้องชำระค่าเรียนรายครั้งให้กับติวเตอร์ภายหลังจากเรียนเสร็จโดยทันที หรือไม่เกิน 15 นาทีภายหลังจากเรียนเสร็จ โดยคุณจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับติวเตอร์เพื่อใช้ในการยืนยันการชำระเงิน

หากฉันไม่ชำระค่าเรียนรายครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดจะเป็นอย่างไร?

หากคุณไม่ได้ทำการชำระค่าเรียนรายครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด คุณอาจถูกหักมูลค่าค่ามัดจำการเรียนให้กับติวเตอร์ตามอัตราค่าเรียนในครั้งนั้นๆ

หากติวเตอร์ไม่เข้าสอนตามเวลาที่กำหนดฉันต้องชำระค่าเรียนรายครั้งหรือไม่?

หากติวเตอร์ไม่ได้ทำการเข้าสอนท่านตามเวลาที่กำหนด หรือเข้าสอนสายเกินกว่า 15 นาที คุณสามารถยกเลิกการเรียนในครั้งนั้นและไม่ต้องชำระค่าเรียนรายครั้งให้กับติวเตอร์

การชำระค่าเรียนรูปแบบคอร์ส

การชำระค่าเรียนรูปแบบคอร์สเป็นรูปแบบการชำระเงินสำหรับผู้ที่มีความต้องการเรียนในระยะยาวและรับความคุ้มค่าการเรียนในอัตราค่าเรียนต่อชั่วโมงที่ถูกลง โดยจะชำระล่วงหน้าให้กับบริษัท

ฉันจะต้องชำระค่าเรียนรูปแบบคอร์สเมื่อไร?

คุณจะต้องชำระค่าเรียนรูปแบบคอร์สก่อนการเริ่มเรียนในครั้งแรก ซึ่งจะชำระภายหลังจากคุณได้ทำการคัดเลือกติวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฉันจะต้องชำระค่าเรียนรูปแบบคอร์สเป็นจำนวนเท่าไร?

คุณจะต้องชำระค่าเรียนตามจำนวนคอร์ส หลักสูตรที่คุณได้ทำการสมัครเรียนไว้ โดยอัตราค่าเรียนเปลี่ยนแปลงไปตามวิชา ระดับชั้น หลักสูตร จำนวนครั้งที่ตกลงสมัครเรียน

ค่าเรียนที่ชำระแล้วสามารถขอคืนได้หรือไม่?

คุณจะไม่สามารถขอคืนค่าเรียนที่ชำระแล้วได้ ยกเว้นเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดของติวเตอร์ เช่น ติวเตอร์ขาดสอนและไม่สามารถติดต่อได้เกิน 24 ชม. ติวเตอร์มีพฤติกรรมการสอนที่ไม่เหมาะสม พูดไม่สุภาพ ไม่เตรียมการสอน ไม่เตรียมเอกสารประกอบการเรียน รวมทั้งไม่สามารถสอนจนครบตามเวลาที่ได้ทำการตกลงไว้ โดยคุณจะสามารถรับค่าเรียนคืนได้โดยคำนวณตามสัดส่วนที่ยังไม่เกิดการเรียนขึ้น

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร

ทีมงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ไฮสกิล จำกัด
111/127 ซอยสายไหม 13 ถนนสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทร 020298935

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template

โปรโมชั่นพิเศษลด 63% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดวิชา พร้อมเอกสารการเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที