ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

การยกเลิกหรือเปลี่ยนติวเตอร์​

เรามีเงื่อนไขการยกเลิกการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน โดยกำหนดเงื่อนไขเพื่อรักษา ผลประโยชน์ ของทั้งผู้เรียนและติวเตอร์เป็นสำคัญ

การยกเลิกการเรียนหรือเปลี่ยนติวเตอร์

คุณสามารถยกเลิกการเรียนหรือเปลี่ยนติวเตอร์ได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของเราเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับติวเตอร์ที่ทำการสอน

ฉันสามารถยกเลิกการเรียนหรือเปลี่ยนติวเตอร์ได้ตามเงื่อนไขใดบ้าง?

โดยปกติแล้วคุณจะไม่ได้รับค่ามัดจำการเรียนคืนหากคุณยังเรียนไม่ครบตามจำนวนที่คุณได้ทำการสมัครเรียนเอาไว้ ยกเว้น กรณีดังต่อไปนี้
1. ยกเลิกการเรียนเนื่องจากติวเตอร์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้เรียนหรือผู้ปกครอง เช่น ติวเตอร์พูดจาไม่สุภาพ พูดสอเสียด พูดหยาบคาย ดูหมิ่น ด้อยค่าความเป็นมนุษย์ พูดทำร้ายจิตใจ
2. ยกเลิกการเรียนเนื่องจากติวเตอร์ไม่มีความพร้อมในการสอน เช่น ติวเตอร์ไม่มีการเตรียมเอกสารประกอบการเรียนให้กับผู้เรียน ติวเตอร์ไม่มาสอนหรือมาสอนสายกว่าเวลาที่ตกลงกันไว้เกินกว่า 15 นาที
3. ยกเลิกการเรียนเนื่องจากติวเตอร์เรียกเก็บค่าเรียนล่วงหน้าเป็นรายคอร์สหรือเรียกเก็บค่าเรียนไม่ตรงกับที่ได้ทำการตกลงกับเจ้าหน้าที่
4. ยกเลิกการเรียนเนื่องจากติวเตอร์มีความสามารถในการสอนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ติวเตอร์มีการให้ข้อมูลที่ผิดในการสอน ติวเตอร์ใช้วิธีการสอนโดยการให้ทำแบบฝึกหัดและเฉลยตามหลังโดยไม่มีการสอนบทเรียนใดๆเพิ่มเติม

หากฉันต้องการยกเลิกการเรียนหรือเปลี่ยนติวเตอร์ฉันต้องทำอย่างไร?

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งการยกเลิกการเรียนหรือเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทันที โดยติวเตอร์อาจมีการสอบถามถึงสาเหตุในการยกเลิกการเรียนหรือเปลี่ยนติวเตอร์

ฉันจำเป็นต้องมีหลักฐานประกอบการขอยกเลิกการเรียนหรือเปลี่ยนติวเตอร์หรือไม่?

เราแนะนำให้คุณมีการเก็บและแจ้งหลักฐานดังกล่าวในการขอยกเลิกการเรียนหรือเปลี่ยนติวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันการขอยกเลิกการเรียนกับติวเตอร์ท่านเดิมและเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของเรา เราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาหลักฐานประกอบที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น

ฉันสามารถแจ้งยกเลิกการเรียนหรือเปลี่ยนติวเตอร์ได้ผ่านช่องทางใดบ้าง?

คุณสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการเรียนหรือเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทันทีผ่าน Facebook Messenger หรือ Line Official Account

ฉันต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการเรียนหรือเปลี่ยนติวเตอร์หรือไม่?

คุณไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการยกเลิกการเรียนหรือเปลี่ยนติวเตอร์ หากการยกเลิกการเรียนหรือเปลี่ยนติวเตอร์เป็นไปตามเงื่อนไข

ฉันสามารถรับค่ามัดจำการเรียนคืนได้หรือไม่?

คุณสามารถรับค่ามัดจำการเรียนคืนได้ หากการยกเลิกการเรียนหรือเปลี่ยนติวเตอร์เป็นไปตามเงื่อนไข

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร

ทีมงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ไฮสกิล จำกัด
111/127 ซอยสายไหม 13 ถนนสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทร 020298935

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template

โปรโมชั่นพิเศษลด 63% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดวิชา พร้อมเอกสารการเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที