สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนหอวัง ต้องรู้อะไรบ้าง?

โรงเรียนหอวัง กรุงเทพก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนยอดฮิตที่น้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาหลายคนสนใจอยากเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 มากที่สุด โดยเฉพาะห้องเรียนพิเศษที่มีให้เลือกมากถึง 3 ห้องเรียนด้วยกัน วันนี้ Highskill จึงได้รวบรวมรายละเอียดสำคัญที่น้อง ๆ ควรรู้เอาไว้เพื่อจะได้เตรียมตัวสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ของโรงเรียนหอวังล่วงหน้ากัน!

การรับสมัคร

โดยปกติแล้วโรงเรียนหอวังเปิดรับสมัครเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ตามประเภทของห้องเรียนต่างๆ

 1. ห้องเรียนพิเศษ จะเปิดรับสมัครในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยห้องเรียนพิเศษที่เปิดรับได้แก่ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted), ห้องเรียนพิเศษดนตรี(ดนตรีสากล และดนตรีไทยร่วมสมัย), ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)
 2. ห้องเรียนปกติ จะเปิดรับสมัครในช่วงปลายเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติของผู้สมัครห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชั้นประถมศึกษาปีที่4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล และดนตรีไทยร่วมสมัย)

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดระดับชาติและนานาชาติ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป
 • สามารถอ่านโน้ตดนตรีสากลขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถปฏิบัติดนตรีสากลและดนตรีร่วมสมัยได้อย่างน้อย 1 เครื่องมือ


ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา2564
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)

 • วิชาที่ต้องสอบได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ)

ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล และดนตรีไทยร่วมสมัย)

 • คะแนนสอบที่ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนทดสอบความพร้อมพื้นฐานทางการเรียนจำนวน 4 วิชาได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 20 %
 • คะแนนทดสอบการฟัง การอ่านโน้ตดนตรี และการทดสอบปฏิบัติด้านดนตรีสากล (สอบปฏิบัติเครื่องมือ อย่างน้อย 1 เครื่องมือ ตามแผนสาขาดนตรีที่เปิดสอน) 80 %


ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)

 • วิชาที่ต้องสอบได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (หากคะแนนเท่ากันพิจารณาจากคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ)

สำหรับน้องป.6 คนไหนที่สนใจอยากติวสอบเข้าหอวังกับ Highskill ก็สามารถทักมาปรึกษา และพูดคุยกับ พี่ๆจาก Highskill ได้เลย เพราะสถาบันของเรามีติวเตอร์ตัวต่อตัวมากมายหลายวิชา ซึ่งติวเตอร์ทุกคนมีเทคนิคเฉพาะตัวและพร้อมช่วยเหลือน้อง ๆ ทุกคนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายคะแนนที่ต้องการได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ล้วนแล้วก็มีผลต่อการสอบติดโรงเรียนในฝันของน้อง ๆ ทั้งนั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวที่ดีที่สุดจากจุฬา

เราคือบริการติวเตอร์ตัวต่อตัวสอนพิเศษที่บ้านด้วยติวเตอร์คุณภาพสูงกว่า 10000 คนทั่วประเทศและคัดสรรอย่างพิถีพิถัน สอนตามหลักจิตวิทยาผ่านเทคนิคพิเศษ Active Learning+ ที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ​

Edit Template

เรียนพิเศษตัวต่อตัววิชาไหนได้บ้าง?

เราคือบริการติวเตอร์ตัวต่อตัวไม่ว่าจะเป็นวิชาทั่วไปอย่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาเราก็มีติวเตอร์ตัวต่อตัวพร้อมให้บริการ

นอกจากนี้วิชาด้านกลุ่มภาษาเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี การเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัวจะช่วยให้คุณเรียนได้เร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดด

เริ่มเรียนกับติวเตอร์ได้เลยฟรี!

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template

โปรโมชั่นพิเศษลด 63% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดวิชา พร้อมเอกสารการเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที