ติวสอบเข้า ม.4 กับติวเตอร์ตัวต่อตัว

เตรียมสอบเข้า ม.4 กับติวเตอร์ตัวต่อตัวให้ทันสอบครบทุกวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เพื่อเป้าหมาย รร.ชื่อดังในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

หรือเริ่มต้นรับคำแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะฟรีกับทีมวิชาการจาก Highskill

เตรียมสอบเข้า ม.4 รร.ชื่อดัง กับติวเตอร์ตัวต่อตัว ติวสอบเข้า ม.4 ติวสอบ

การันตีคุณภาพการสอน โดยความร่วมมือติวเตอร์สอบเข้า ม.4 ตัวต่อตัวจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ติวเตอร์ตัวต่อตัวจากเกษตร
ติวเตอร์ตัวต่อตัวจากธรรมศาสตร์
ติวเตอร์ตัวต่อตัวจากมหิดล
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์
ติวเตอร์จุฬา
ติวเตอร์ตัวต่อตัวจาก ม.เชียงใหม่
ติวเตอร์ตัวต่อตัว ติวสอบเข้า ม.1 ติวสอบเข้า ม.4

เตรียมความพร้อม

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบเข้า ม.4

การสอบเข้า ม.4 ของแต่ละโรงเรียนและแต่ละแผนการเรียน มีกำหนดรายวิชาที่ต้องสอบแตกต่างกันออกไปแต่โดยส่วนใหญ่รายวิชาที่ใช้ในการสอบเข้า ม.4 จะประกอบไปด้วยวิชาดังนี้

- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา

บางโรงเรียนอาจจับสอบครบทั้ง 5 วิชา แต่ก็มีบางโรงเรียนที่อาจเน้นสอบเฉพาะวิชาหลัก ๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อต้องมีการเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 ผู้ปกครองควรศึกษารายละเอียดวิชาที่ต้องใช้ในการสอบจากโรงเรียนด้วย

ตารางสอบเข้า

สอบเข้า ม.4 ช่วงเดือนไหน

การสอบเข้า ม.4 ของโรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพฐ. ส่วนใหญ่จะสอบในวันเดียวกันทั้งหมดในแต่ละโครงการ

โครงการ

วันสอบ

รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ (รอบ 1)

ประมาณปลายเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี

รร.เตรียมอุดมศึกษา

ประมาณต้นเดือน มีนาคม ของทุกปี

รร.ทั่วไป ห้องพิเศษ Gifted

ประมาณต้นเดือน มีนาคม ของทุกปี

รร.ทั่วไป ห้องเรียนปกติ

ประมาณปลายเดือน มีนาคม ของทุกปี

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ข้อมูลแผนการเรียน ม.4

ม.4 มีห้องเรียนหรือแผนการเรียนแบบไหนบ้าง

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ติวเข้มสอบเข้า ม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัว

ห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนที่เข้มข้นกว่าห้องปกติเป็นพิเศษในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์จะถูกแบ่งออกเป็น 3 รายวิชาย่อย คือ ฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา

นอกจากนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ยังถูกแบ่งออกเป็น 2 รายวิชาย่อยคือ คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม โดยวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจะมีเนื้อหาที่ยากและลงลึกมากกว่า

แผนการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์

ติวตัวต่อตัว ติวสอบเข้า ม.4

ห้องเรียนที่เน้นการเรียนด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์โดยทั่วไป ซึ่งในวิชาคณิตศาสตร์จะมีความเข้มข้นคล้ายกับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รวมทั้งได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นครบทั้ง 4 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

แผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษา

สอบเข้า ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

ห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนด้านภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะเช่นเดียวกับแผนการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ แต่จะไม่เน้นการเรียนคณิตศาสตร์หนักเท่า

โดยในแผนการเรียนนี้จะเพิ่มการเรียนภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน เป็นภาษาเพิ่มเติมเข้ามาด้วย

แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศาสตร์

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ห้องเรียนพิเศษที่เน้นการเรียนวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาอย่างเข้มข้น โดยในรายวิชาสังคมศึกษาจะมีการเรียนลงลึกรายละเอียดทั้งในด้าน ศาสนา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ กฎหมายและการเมืองเป็นหลัก

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

เตรียมสอบเข้า ม.4 ตัวต่อตัวกับติวเตอร์จากจุฬา

ห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นความสามารถทางคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโค้ด การสร้างโปรแกรมเป็นต้น

นอกจากนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ยังมีการเรียนแยกย่อยเหมือนกันกับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-วิศวกรรมศาสตร์

เตรียมสอบเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา

ห้องเรียนที่เน้นการเรียนเนื้อหาเฉพาะทางสำหรับการเตรียมตัวเพื่อการเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจมีวิชาเรียนเพิ่มเติม เช่น คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ การเขียนแบบ

โดยในแผนการเรียนนี้ยังคงเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เหมือนกันกับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ วิชาคณิตศาสตร์ คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ติวเข้มพร้อมสอบ

ติวเตอร์สอนอะไรบ้าง?

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ปรับพื้นฐานให้ชัวร์

ทบทวนเนื้อหาบทเรียนสำคัญ

ติวเตอร์จะติวเข้มเนื้อหาสำคัญและทบทวนบทเรียนในระดับชั้น ม.2-3 ให้กับน้องๆเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนพร้อมแทรกโจทย์ปัญหาและแนวข้อสอบเข้าม.4 บ้างเล็กน้อย

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ตะลุยโจทย์ให้แม่น

ฝึกทำข้อสอบเก่า 10 ปี

ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังอย่างน้อย 300 ข้อ พร้อมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้มั่นใจเจอข้อสอบแนวไหนๆก็ทำได้

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

มั่นใจด้วยเทคนิค

วิธีและสูตรลัดในการทำข้อสอบ

ข้อสอบบางข้อใช้เวลาในการคิดนาน หากได้แนวคิดลัดและสูตรลัดในการทำข้อสอบที่ช่วยลดระยะเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อเอาเวลาที่เหลือไปทบทวนก่อนส่งข้อสอบอีกครั้ง

ข้อมูลแต่ละโรงเรียน

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.4 ของโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.4

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

สอบวิชาคณิตศาสตร์,  วิทยาศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษ International Program

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.4

หอวัง

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สสวท.

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี Gifted

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล)

สอบวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทดสอบทางด้านดนตรี

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.4

สวนกุหลาบ รังสิตและนนทบุรี

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ English Program

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทักษะทางการฟังและการเขียนภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. Gifted Education Program (GEP)

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

แผนการเรียนวิทย์ – คณิต / คณิต – อังกฤษ / ภาษา (ญี่ปุ่น จีน)

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.4

สามเสนวิทยาลัย

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษโครงการ พสวท.สู่ความเป็นเลิศ

ใช้การสัมภาษณ์เพื่อรับเข้าเรียน

ห้องเรียนพิเศษ ESMTE และ MSEP

สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียน EP คณิตศาสตร์

สอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ห้องเรียน EP วิทยาศาสตร์

สอบวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ห้องเรียน EP ภาษาต่างประเทศ(ฝรั่งเศส/เยอรมัน)

สอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์

สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์

สอบวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ

สอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.4

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม Gifted

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (การอ่านออกเสียง, การสนทนาโต้ตอบ)

ห้องเรียนปกติ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษา จีน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น)

สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.4

สตรีวิทยา

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พสวท.

สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษ English Program

สอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.4

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สอบสัมภาษณ์

ห้องเรียนปกติ

จะเลือกใช้เกณฑ์คะแนนจากสถานศึกษาเดิมเป็นตัววัดตามประเภทแผนการเรียนที่เลือกเอาไว้

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.4

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Gifted

สอบวิชา วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษ English Program

สอบวิชา ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.4

เทพศิรินทร์

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP)

สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทย์-คณิต

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน

สอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.4

สายปัญญา รังสิต

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ทั้งกลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ และกลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (MEP)

สอบวิชา วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคมศึกษา

สอบวิชาภาษอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

สอบวิชาภาษอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น

สอบวิชาภาษอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.4

บางปะกอก

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) Talent Enrichment Program (TEP )

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.4

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาตร์ Gifted

สอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษและมิติสัมพันธ์, สอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง

ห้องเรียนพิเศษ ICI

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ (ปรนัย / เขียนเรียงความ), สอบสัมภาษณ์นักเรียนภาษาอังกฤษและผู้ปกครอง

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา

เนื้อหาวิชาที่สอบ

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อยในการสอบเข้า ม.4

หัวข้อในการสอบเข้า ม.4 ในแต่ละโรงเรียนอาจมีความยากที่แตกต่างกันตามความนิยมของโรงเรียนต่างๆ แต่ส่วนใหญ่มักมีหัวข้อแนวที่ออกสอบดังต่อไปนี้

วิชาหัวข้อแนวข้อสอบ
วิทยาศาสตร์

กลศาสตร์และคลื่น, สมบัติสาร, ไฟฟ้า, ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา, พื้นฐานชีววิทยา, อาหาร, เซลล์, พืช, ระบบนิเวศ, กลไกในร่างกายมนุษย์, พันธุศาสตร์, ความหลากหลายทางชีวภาพ, สารรอบตัว, การจำแนกสาร, สารละลาย, ปฏิกริริยาเคมี, พอลิเมอร์, เซรามิกส์ โลหะ วัสดุผสม

คณิตศาสตร์

จำนวนและตัวเลข, เลขยกกําลังโจทย์ประยุกต์, เรขาคณิตเบื้องต้น, ทฤษฎีบทสามเหลี่ยม, ระบบสมการ, อสมการ, พหุนามและการแยกตัวประกอบ, จำนวนจริง, พิธาโกรัส, อัตราส่วนตรีโกณมิติ, ทฤษฎีบทเส้นขนาน, วงกลม, พาราโบลา, สถิติและความน่าจะเป็น

ภาษาอังกฤษ

Part of Speech, Tense, Gerund and Infinitive, Passive Sentence, Conversation, Vocabulary, Error Identification, Passage, Cloze Test

ภาษาไทย

การอ่านออกเสียงในภาษาไทย, ชนิดของคำ, การสร้างคำในภาษาไทย, คำ กลุ่มคำและประโยค, บทร้อยกรอง สุภาษิต และคำพังเพย, ทักษะการอ่านและการใช้พจนานุกรม, การเขียน,คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม,หลักการใช้ภาษา

สังคมศึกษา

ศาสนา, ศีลธรรม, จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง, วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ภูมิประเทศ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ,ข่าวและเหตุการณ์สำคัญในไทยและต่างประเทศ

แผนการเตรียมสอบ

วางแผนการเตรียมสอบเข้า ม.4

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ภายใน ม.2 เทอม 2
เรียนล่วงหน้าเนื้อหาสำคัญ

วิชาที่ต้องเตรียมตัว

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

ควรเตรียมตัวอย่างไร

ควรเริ่มเรียนพิเศษตั้งแต่ช่วงประมาณ ม.2 เพื่อเก็บเนื้อหา ม.1-ม.3 ทั้งหมดให้ทันภายในม.2 เทอม 2 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทบทวนเนื้อหาทั้งหมดอีกครั้งในช่วง ม.3 เทอม 1 และฝึกทำแบบฝึกหัด

รูปแบบการเรียนที่แนะนำ

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวสัปดาห์ละ 4 ครั้ง (แบ่งเรียนวันละ 1 วิชา) เรียนวิชาละ 2 ชั่วโมง/ครั้ง เช่น

- วันจันทร์ : เรียนภาษาไทยและสังคมศึกษา 17.00-19.00
- วันพุธ : เรียนวิทยาศาสตร์ 17.00-19.00
- วันศุกร์ : เรียนภาษาอังกฤษ 17.00-19.00
- วันเสาร์ : เรียนคณิตศาสตร์ 11.00-13.00

ทั้งนี้การเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์สามารถเลือกจัดสรรวันและเวลาเรียนได้อย่างอิสระตามความต้องการและไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษครบทุกวิชา ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและเป้าหมายของผู้เรียนเป็นหลัก

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ภายใน ม.3 เทอม 1
ทบทวนบทเรียนทั้งหมด

วิชาที่ต้องเตรียมตัว

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

ควรเตรียมตัวอย่างไร

ควรสะสมการอ่านหนังสือโดยเฉพาะเนื้อหาตั้งแต่ ม.1 เทอม 2 ขึ้นมา เพื่อให้มีพื้นฐานในการเริ่มทำโจทย์และข้อสอบเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง ม.3 เทอม 2 ซึ่งโจทย์จะมีความยากและซับซ้อน

รูปแบบการเรียนที่แนะนำ

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวสัปดาห์ละ 4 ครั้ง (แบ่งเรียนวันละ 1 วิชา) เรียนวิชาละ 2 ชั่วโมง/ครั้ง เช่น

- วันจันทร์ : เรียนภาษาไทยและสังคมศึกษา 17.00-19.00
- วันพุธ : เรียนวิทยาศาสตร์ 17.00-19.00
- วันศุกร์ : เรียนภาษาอังกฤษ 17.00-19.00
- วันเสาร์ : เรียนคณิตศาสตร์ 11.00-13.00

ทั้งนี้การเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์สามารถเลือกจัดสรรวันและเวลาเรียนได้อย่างอิสระตามความต้องการและไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษครบทุกวิชา ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและเป้าหมายของผู้เรียนเป็นหลัก

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ภายใน ม.3 เทอม 2
ตะลุยโจทย์ฝึกทำข้อสอบ

วิชาที่ต้องเตรียมตัว

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

ควรเตรียมตัวอย่างไร

หาข้อสอบเก่า หรือ แนวข้อสอบสำหรับการสอบเข้า ม.4 โดยเริ่มจากวิชาที่มีความมั่นใจและถนัดก่อน หาข้อบกพร้องของตนเองให้เจอและพยายามแก้ไขจุดผิดพลาดให้ได้โดยการทำข้อสอบเก่าซ้ำๆ

รูปแบบการเรียนที่แนะนำ

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวสัปดาห์ละ 4 ครั้ง (แบ่งเรียนวันละ 1 วิชา) เรียนวิชาละ 3 ชั่วโมง/ครั้ง เช่น

- วันจันทร์ : เรียนภาษาไทยและสังคมศึกษา 17.00-20.00
- วันพุธ : เรียนวิทยาศาสตร์ 17.00-20.00
- วันศุกร์ : เรียนภาษาอังกฤษ 17.00-20.00
- วันเสาร์ : เรียนคณิตศาสตร์ 13.00-16.00

ทั้งนี้การเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์สามารถเลือกจัดสรรวันและเวลาเรียนได้อย่างอิสระตามความต้องการและไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษครบทุกวิชา ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและเป้าหมายของผู้เรียนเป็นหลัก

ติวเตอร์ตัวต่อตัว พร้อมให้บริการทันที

การสมัครเรียน

สมัครเรียนติวเตอร์ตัวต่อตัวติวเข้มสอบเข้า ม.4

คุยผ่านแชทหรือผ่านทางโทรศัพท์ได้ตามสะดวก

ทีมวิชาการวางแผนและแนะนำการเรียนที่เหมาะกับคุณ

เราคัดสรรติวเตอร์ที่เหมาะสมให้กับคุณโดยเฉพาะ

เรียนเรียนกับติวเตอร์ได้ตามวันเวลาที่นัดหมายได้เลย

เริ่มเรียนกับติวเตอร์ได้เลยฟรี!

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template

โปรโมชั่นพิเศษลด 63% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดวิชา พร้อมเอกสารการเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที