ติวสอบเข้า ม.1 กับติวเตอร์ตัวต่อตัว

เตรียมสอบเข้า ม.1 กับติวเตอร์ตัวต่อตัวให้ทันสอบครบทุกวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เพื่อเป้าหมาย รร.ชื่อดังในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

หรือเริ่มต้นรับคำแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะฟรีกับทีมวิชาการจาก Highskill

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

การันตีคุณภาพการสอน โดยความร่วมมือติวเตอร์สอบเข้า ม.1 ตัวต่อตัวจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ติวเตอร์ตัวต่อตัวจากเกษตร
ติวเตอร์ตัวต่อตัวจากธรรมศาสตร์
ติวเตอร์ตัวต่อตัวจากมหิดล
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์
ติวเตอร์จุฬา
ติวเตอร์ตัวต่อตัวจาก ม.เชียงใหม่
ติวเตอร์ตัวต่อตัว ติวสอบเข้า ม.1 ติวสอบเข้า ม.4

เตรียมความพร้อม

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบเข้า ม.1

การสอบเข้า ม.1 ของแต่ละโรงเรียนและแต่ละแผนการเรียน มีกำหนดรายวิชาที่ต้องสอบแตกต่างกันออกไปแต่โดยส่วนใหญ่รายวิชาที่ใช้ในการสอบเข้า ม.1 จะประกอบไปด้วยวิชาดังนี้

- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา

บางโรงเรียนอาจจับสอบครบทั้ง 5 วิชา แต่ก็มีบางโรงเรียนที่อาจเน้นสอบเฉพาะวิชาหลัก ๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อต้องมีการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ผู้ปกครองควรศึกษารายละเอียดวิชาที่ต้องใช้ในการสอบจากโรงเรียนด้วย

ตารางสอบเข้า

สอบเข้า ม.1 ช่วงเดือนไหน

การสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพฐ. ส่วนใหญ่จะสอบในวันเดียวกันทั้งหมดในแต่ละโครงการ

โครงการ

วันสอบ

รร.จุฬาภรณ์ฯ (รอบ 1)

ประมาณปลายเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี

รร.ทั่วไป ห้องพิเศษ Gifted

ประมาณต้นเดือน มีนาคม ของทุกปี

รร.ทั่วไป ห้องเรียนปกติ

ประมาณปลายเดือน มีนาคม ของทุกปี

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเข้มพร้อมสอบ

ติวเตอร์สอนอะไรบ้าง?

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ปรับพื้นฐานให้ชัวร์

ทบทวนเนื้อหาบทเรียนสำคัญ

ติวเตอร์จะติวเข้มเนื้อหาสำคัญและทบทวนบทเรียนในระดับชั้น ป.5-6 ให้กับน้องๆเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนพร้อมแทรกโจทย์ปัญหาและแนวข้อสอบเข้าม.1 บ้างเล็กน้อย

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ตะลุยโจทย์ให้แม่น

ฝึกทำข้อสอบเก่า 10 ปี

ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังอย่างน้อย 300 ข้อ พร้อมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้มั่นใจเจอข้อสอบแนวไหนๆก็ทำได้

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

มั่นใจด้วยเทคนิค

วิธีและสูตรลัดในการทำข้อสอบ

ข้อสอบบางข้อใช้เวลาในการคิดนาน หากได้แนวคิดลัดและสูตรลัดในการทำข้อสอบที่ช่วยลดระยะเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อเอาเวลาที่เหลือไปทบทวนก่อนส่งข้อสอบอีกครั้ง

ข้อมูลแต่ละโรงเรียน

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ GATE Program

สอบวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษ English Program

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (การอ่านออกเสียง, การสนทนาโต้ตอบ)

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ คณิต-วิทย์ Gifted

สอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษและมิติสัมพันธ์, สอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง

ห้องเรียนพิเศษ English Program

สอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ (ปรนัย / เขียนเรียงความ), สอบสัมภาษณ์นักเรียนภาษาอังกฤษและผู้ปกครอง

ห้องเรียนพิเศษ ITP

สอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษและมิติสัมพันธ์

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

หอวัง

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Gifted

สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล)

สอบวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทดสอบทางด้านดนตรี

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

ฤทธิยะวรรณาลัย

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Gifted

สอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต-พลศึกษา (เตรียมทหาร)

มีสอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สอบปฏิบัติ

ห้องเรียนพิเศษ English Program

สอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ (ข้อสอบอังกฤษทุกวิชา)

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

สตรีวิทยา 2

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น ISM

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Gifted

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษ English Program

สอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

สอบวิชาคณิตศาสตร์, ด้านจำนวน, ด้านเหตุผล, ด้านมิติสัมพันธ์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง สสวท.

สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ด้านเหตุผล, ด้านมิติสัมพันธ์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ความถนัดคำนวณ, ความถนัดวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษ English Program

สอบวิชาคณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษล้วน), วิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษล้วน), ความถนัดภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ MEP

สอบวิชา คณิตศาสตร์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตร์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT)

สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

เตรียมอุดมศึกษาสุวรรณภูมิ

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Gifted

สอบวิชา วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี GIFTED

สอบวิชา วิทยาศาสตร์, วิจัยและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษ English Program

มีสอบวิชา ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

เนื้อหาวิชาที่สอบ

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อยในการสอบเข้า ม.1

หัวข้อในการสอบเข้า ม.1 ในแต่ละโรงเรียนอาจมีความยากที่แตกต่างกันตามความนิยมของโรงเรียนต่างๆ แต่ส่วนใหญ่มักมีหัวข้อแนวที่ออกสอบดังต่อไปนี้

วิชาหัวข้อแนวข้อสอบ
วิทยาศาสตร์

อาหารและสารอาหาร, ระบบร่างกายมนุษย์, พืช, การดำรงชีวิตของสัตว์, สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, สสารและสาร, วงจรไฟฟ้า, หินและปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา, โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

คณิตศาสตร์

จำนวน ห.ร.ม. และ ค.ร.น., เศษส่วน, ทศนิยม, อัตราส่วน ร้อยละ, สมการ, มุมและส่วนของเส้นตรง, เส้นขนานและมุมภายใน, ทิศ, มาตราส่วนและแผนผัง, พื้นที่สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม, รูปวงกลม, เรขาคณิต 3 มิติ, ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก, การชั่ง ตวง วัด, สถิติและความน่าจะเป็น

ภาษาอังกฤษ

Part of Speech, Tense, Gerund and Infinitive, Passive Sentence, Conversation, Vocabulary, Error Identification, Passage, Cloze Test

ภาษาไทย

การอ่านออกเสียงในภาษาไทย, ชนิดของคำ, การสร้างคำในภาษาไทย, คำ, กลุ่มคำและประโยค, บทร้อยกรอง, สุภาษิตและคำพังเพย, ทักษะการอ่านและการใช้พจนานุกรม, การเขียน, คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม, หลักการใช้ภาษา

สังคมศึกษา

ศาสนา, ศีลธรรม, จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง, วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ภูมิประเทศ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ,ข่าวและเหตุการณ์สำคัญในไทยและต่างประเทศ

แผนการเตรียมสอบ

วางแผนการเตรียมสอบเข้า ม.1

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ภายใน ป.5 เทอม 2
เรียนล่วงหน้าเนื้อหาสำคัญ

วิชาที่ต้องเตรียมตัว

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

ควรเตรียมตัวอย่างไร

ควรเริ่มเรียนพิเศษตั้งแต่ช่วงประมาณ ป.4 เพื่อเก็บเนื้อหา ป.4-ป.6 ทั้งหมดให้ทันภายใน ป.5 เทอม 2 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทบทวนเนื้อหาทั้งหมดอีกครั้งในช่วง ป.6 เทอม 1 และฝึกทำแบบฝึกหัด

รูปแบบการเรียนที่แนะนำ

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (แบ่งเรียนวันละ 1 วิชา) เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง เช่น

- วันจันทร์ : เรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 17.00-18.00
- วันพุธ : เรียนคณิตศาสตร์ 17.00-18.00
- วันศุกร์ : เรียนวิทยาศาสตร์ 17.00-18.00

ทั้งนี้การเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์สามารถเลือกจัดสรรวันและเวลาเรียนได้อย่างอิสระตามความต้องการและไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษครบทุกวิชา ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและเป้าหมายของผู้เรียนเป็นหลัก

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ภายใน ป.6 เทอม 1
ทบทวนบทเรียนทั้งหมด

วิชาที่ต้องเตรียมตัว

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

ควรเตรียมตัวอย่างไร

ควรสะสมการอ่านหนังสือโดยเฉพาะเนื้อหาตั้งแต่ ป.4 เทอม 2 ขึ้นมา เพื่อให้มีพื้นฐานในการเริ่มทำโจทย์และข้อสอบเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง ป.6 เทอม 2 ซึ่งโจทย์จะมีความยากและซับซ้อน

รูปแบบการเรียนที่แนะนำ

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (แบ่งเรียนวันละ 1 วิชา) เรียนครั้งละ 1.5 ชั่วโมง เช่น

- วันจันทร์ : เรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 17.00-18.30
- วันพุธ : เรียนคณิตศาสตร์ 17.00-18.30
- วันศุกร์ : เรียนวิทยาศาสตร์ 17.00-18.30

ทั้งนี้การเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์สามารถเลือกจัดสรรวันและเวลาเรียนได้อย่างอิสระตามความต้องการและไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษครบทุกวิชา ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและเป้าหมายของผู้เรียนเป็นหลัก

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ภายใน ป.6 เทอม 2
ตะลุยโจทย์ฝึกทำข้อสอบ

วิชาที่ต้องเตรียมตัว

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ​ ภาษาไทย

ควรเตรียมตัวอย่างไร

หาข้อสอบเก่า หรือ แนวข้อสอบสำหรับการสอบเข้า ม.1 โดยเริ่มจากวิชาที่มีความมั่นใจและถนัดก่อน หาข้อบกพร้องของตนเองให้เจอและพยายามแก้ไขจุดผิดพลาดให้ได้โดยการทำข้อสอบเก่าซ้ำๆ

รูปแบบการเรียนที่แนะนำ

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (แบ่งเรียนวันละ 1 วิชา) เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง เช่น

- วันจันทร์ : เรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 17.00-19.00
- วันพุธ : เรียนคณิตศาสตร์ 17.00-19.00
- วันศุกร์ : เรียนวิทยาศาสตร์ 17.00-19.00

ทั้งนี้การเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์สามารถเลือกจัดสรรวันและเวลาเรียนได้อย่างอิสระตามความต้องการและไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษครบทุกวิชา ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและเป้าหมายของผู้เรียนเป็นหลัก

ติวเตอร์ตัวต่อตัว พร้อมให้บริการทันที

การสมัครเรียน

สมัครเรียนติวเตอร์ตัวต่อตัวติวเข้มสอบเข้า ม.1

คุยผ่านแชทหรือผ่านทางโทรศัพท์ได้ตามสะดวก

ทีมวิชาการวางแผนและแนะนำการเรียนที่เหมาะกับคุณ

เราคัดสรรติวเตอร์ที่เหมาะสมให้กับคุณโดยเฉพาะ

เรียนเรียนกับติวเตอร์ได้ตามวันเวลาที่นัดหมายได้เลย

เริ่มเรียนกับติวเตอร์ได้เลยฟรี!

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template

โปรโมชั่นพิเศษลด 63% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดวิชา พร้อมเอกสารการเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที