ภาษาไทย

ใครคือผู้สอน?

Highskill คัดเลือกครูผู้สอนมืออาชีพ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น ม.มหิดล ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตร โดยคัดเลือกจากติวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตรงกับสาขาวิชาโดยเฉพาะ จึงทำให้มั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนได้ 100% การันตีความสำเร็จให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น

ใครเรียนได้บ้าง

 • อนุบาล
 • ประถมศึกษา
 • มัธยมศึกษา
 • มหาวิทยาลัย
 • บุคคลทั่วไป

อนุบาล

ภาษาไทยในระดับชั้นอนุบาลจะเน้นฝึกการเขียน ฝึกการอ่าน ฝึกความคิดสร้างสรรค์ โดยมีเนื้อหาในเรื่อง ความรู้ภาษาไทยพื้นฐาน เรียนรู้รูปสระ เสียงสระ พยัญชนะไทย ตลอดจนการนำพยัญชนะและสระมาประสมกันให้เป็นคำอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องท่องจำ รวมทั้งมีภาพประกอบสวยงามจูงใจไม่ให้เด็กเบื่อง่าย

ประถมศึกษา

เรียนรู้หลักภาษาในเบื้องต้นในเรื่อง พยัญชนะไทย ไตรยางศ์ สระ คำเป็น คำตาย วรรณยุกต์และการผันอักษร มาตราตัวสะกด อักษรควบ (คำควบกล้ำ) อักษรนำ ชนิดของคำในภาษาไทย พยางค์และคำ ฝึกหลักการอ่านวิเคราะห์จับใจความเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1

มัธยมศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาวิชาภาษาไทยจะมีความเข้ามข้นมายิ่งขึ้น โดยมีเรื่องการสร้างคำโดยใช้คำมูล คำประสม คำสมาส คำสนธิ คำซ้ำ และคำซ้อน วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคการสร้างคำสมาส ลักษณะของประโยค การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ

มหาวิทยาลัย

การจับใจความสำคัญมีความสำคัญอย่างมากในระดับมหาวิทยาลัยทำให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งมากกว่า ทักษะด้านภาษาไทยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม การเรียนการสอนจะเน้นความเข้าใจหลักภาษาและการอ่านจับใจความเป็นหลัก

บุคคลทั่วไป

เลือกเรียนรู้ได้ตามต้องการ สามารถเลือกเรียนในสาขาที่สนใจเป็นพิเศษใช้เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ทั้งในการทำงานหรือเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นความสำคัญเพื่อการสื่อสารไ้ดอย่างถูกต้องและใช้สำหรับการติดต่อธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

คัดสรรติวเตอร์ตามหลักจิตวิทยาจึงทำให้เราแตกต่างและเข้าใจผู้เรียนกว่าที่อื่นๆ

 • สื่อสารอย่างเข้าใจ
 • ปรับเปลี่ยนตามความสามารถ
 • ยืดหยุ่นอย่างพอเหมาะ
 • ชีทใหม่เฉพาะบุคคล
 • เป็นกันเอง ไม่ดุ
 • เนื้อหาครบ แต่ไม่เครียด
ป.โท จุฬา

พี่ดวง

คณะวิทยาศาสตร์

ป.โท มหิดล

พี่โบนัส

คณะวิทยาศาสตร์

University of bath

พี่มิ้นท์

Economic & Finance

ป.ตรี มหิดล

พี่วอลล์

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

Gifu University

พี่อ้อม

Agricultural Science

ป.ตรี มศว

พี่กุ้ง

คณะแพทย์ศาสตร์

ป.ตรี มหิดล

พี่ปอนด์

คณะแพทยศาสตร์

ป.ตรี จุฬา

พี่ภิญ

คณะอักษรศาสตร์

พร้อมทีมติวเตอร์อีกกว่า 2500 คนจาก จุฬา เกษตร ธรรมศาสตร์ มหิดล ฯลฯ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครอบคลุมหลักสูตรติวสอบเข้า ป.1 / ม.1 / ม.4 / Entrance, อนุบาล ประถม 1-6, ม.ต้น – ม.ปลาย, CU-TEP CU-AAT SAT TU-GET TOEIC IELTS TOEFL

เริ่มต้นด้วยราคาเบาๆ

ประถมศึกษา

฿180

ต่อชม./วิชา

เรียนสดตัวต่อตัวออนไลน์ผ่าน Zoom / Skype / LINE

มัธยมศึกษา

฿200

ต่อชม./วิชา

เรียนสดตัวต่อตัวออนไลน์ผ่าน Zoom / Skype / LINE

มหาวิทยาลัย

฿250

ต่อชม./วิชา

เรียนสดตัวต่อตัวออนไลน์ผ่าน Zoom / Skype / LINE

ประถมศึกษา

฿220

ต่อชม./วิชา

เรียนสดตัวต่อตัวที่บ้านหรือนัดเรียนตามสถานที่ต่างๆ

มัธยมศึกษา

฿250

ต่อชม./วิชา

เรียนสดตัวต่อตัวที่บ้านหรือนัดเรียนตามสถานที่ต่างๆ

มหาวิทยาลัย

฿300

ต่อชม./วิชา

เรียนสดตัวต่อตัวที่บ้านหรือนัดเรียนตามสถานที่ต่างๆ

อัตราค่าเรียนทุกแพคเกจชำระเงินเป็นครั้งที่เรียนและแถมฟรีเอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตร EP / INTER คิดอัตราค่าเรียนเพิ่มอีก 50 บาท/ชม. ทุกระดับชั้น
หลักสูตรภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลีและอื่นๆ 300 บาท/ชม. ทุกระดับชั้น