ติวเตอร์แบบตัวต่อตัวในแบบที่คุณเลือกได้

เราคือบริการติวเตอร์ตัวต่อตัวด้วยติวเตอร์คุณภาพสูงกว่า 10000 คนทั่วประเทศและคัดสรรอย่างพิถีพิถัน สอนตามหลักจิตวิทยาผ่านเทคนิคพิเศษ Active Learning+ ที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ​

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

หรือเริ่มต้นรับคำแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะผ่านทางโทรศัพท์ฟรีกับทีมวิชาการจาก Highskill

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ปลดล็อคทุกข้อจำกัดการเรียนพิเศษ

ปรับเปลี่ยนใหม่ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณในโลกปัจจุบัน

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ไม่มีข้อผูกมัดในการเรียน

จ่ายเท่าที่เรียน และไม่จำเป็นต้องเรียนเป็นระยะเวลายาวนาน คุณมีสิทธิ์ยกเลิกการเรียนได้ทุกเมื่อ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

เลือกแผนการเรียนได้

จุดประสงค์และเป้าหมายที่แตกต่างกัน คุณสามารถเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสมกับคุณ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

รายงานผลการเรียน​

ทุกครั้งที่เรียนเสร็จสิ้น ติวเตอร์พร้อมรายงานสรุปความคืบหน้า พร้อมวิเคราะห์ผลเป็นรายบุคคล​

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ไม่มีการบ้านเพิ่มเติม

เรารู้ว่าคุณอาจมีภาระอื่นๆที่ต้องใส่ใจและอาจไม่มีเวลาในการทำการบ้านเพิ่มเติม เราจึงไม่มีการบ้าน

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

หยุดเรียนได้ไม่เสียชั่วโมง

ในบางครั้งที่มีการนัดหมาย คุณอาจติดธุระกะทันหันจนไม่สามารถเริ่มเรียนได้ คุณมีสิทธิ์ในการหยุดเรียนในครั้งนั้นๆ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

เลือกติวเตอร์ได้เอง

ติวเตอร์พร้อมให้คุณคัดสรรกว่า 1 หมื่นคนทั่วประเทศ ให้คุณมีอิสระในการคัดเลือกคนที่ใช่

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

เรื่องราวของเรา

ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่นี่

พวกเราเริ่มต้นจากความฝันเล็กๆที่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีจะต้องถูกสร้างสรรค์และเตรียมพร้อมให้เหมาะกับพื้นหลังและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้ผลลัพธ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด จากความเชื่อมั่นของนักเรียนหลัก 10 คนในตอนเริ่มต้น สู่การจดทะเบียนเป็นบริษัทที่มีนักเรียน ผู้ปกครอง และติวเตอร์ไว้วางใจกว่า 30000 คนทั่วประเทศ

40 %
สอบติด
500 +
จำนวนนักเรียน
1000 +
ติวเตอร์

เชื่อไหมว่านี่คือการเรียน
ที่เหมาะมากที่สุด
สำหรับคุณ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

แค่บอกความต้องการให้เรารู้แล้วที่เหลือปล่อยให้เราจัดการ

ทุกเป้าหมายทางการเรียนถูกวิเคราะห์และวางแผนให้เป็นรายบุคคลโดยพิจารณาจากข้อมูลแรกเริ่มที่คุณมอบให้กับเรา

พิจารณาประวัติติวเตอร์ก่อนตัดสินใจเริ่มเรียน

ก่อนการตกลงเริ่มเรียนจริงคุณจะได้อ่านประวัติของติวเตอร์ที่ผ่านคัดสรรมาอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับคุณแล้วโดยหากไม่มีการตกลงเริ่มเรียนคุณก็ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เลือกติวเตอร์ตัวต่อตัวของคุณได้ด้วยตนเอง
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

เปลี่ยนติวเตอร์ได้เสมอทุกกรณี

การตัดสินใจจากประวัติในครั้งแรกอาจมีความไม่แน่นอน คุณมีโอกาสเปลี่ยนติวเตอร์ได้อย่างไม่จำกัดจนกว่าจะเจอกับติวเตอร์ที่คุณถูกใจ

40 %
ได้ติวเตอร์ที่ถูกใจ

0 บาทค่าเอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทางและอื่นๆ

เราขอยืนยันว่าทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามอัตราที่ท่านรับทราบในครั้งแรกก่อนสมัครเรียนและจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าหากเราไม่ได้แจ้งคุณตั้งแต่ครั้งแรก

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์กว่า 1 หมื่นคนพร้อมให้บริการคุณทันที

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่จูน

จบการศึกษาปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพอลิเมอร์

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่โฟน

จบการศึกษาปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่เอย

จบการศึกษาปริญญาตรี ม.ศิลปากร วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (เอกภาษาอังกฤษ)

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่ไวท์

กำลังศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ)

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่วุฒิ

จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่แป้ง

จบการศึกษาปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่กานต์

กำลังศึกษาปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่นก

จบการศึกษาปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ติวเตอร์พี่ไข่มุก

กำลังศึกษาปริญญาตรี ม.รังสิต คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

คุณยังสามารถเลือกติวเตอร์ได้อีกเพียบเมื่อเริ่มต้นเรียนกับเรา

ติวเตอร์กว่า 1 หมื่นคนพร้อมให้คุณทดลองเรียนแล้วทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เริ่มเรียนกับติวเตอร์ได้เลยฟรี!

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template

โปรโมชั่นพิเศษลด 63% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดวิชา พร้อมเอกสารการเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที