ติวเตอร์

ติวเตอร์คุณภาพคือสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ

ติวเตอร์ตัวต่อตัวที่บ้านผ่านการคัดสรรด้วยวิธีการสอนตามหลักจิตวิทยาและเทคนิคการสอนแบบพิเศษ Active Learning+

ติวเตอร์คือคนสำคัญสำหรับเรา ชื่อเสียงของเราก็ล้วนมาจากการสอนที่มีคุณภาพของติวเตอร์ที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบด้านจิตวิทยามาเป็นอย่างดีจากหลักสูตรพิเศษของ HIGHSKILL

ติวเตอร์

3487+

คน

จากมหาวิทยาลัย

50+

แห่ง

สอนแล้ว

48725+

ครั้ง