ติวเตอร์

ติวเตอร์คุณภาพคือสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ

ด้วยวิธีการสอนตามหลักจิตวิทยาและเทคนิคการสอนแบบพิเศษ Active Learning+ ที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ

ติวเตอร์คือคนสำคัญสำหรับเรา ชื่อเสียงของเราก็ล้วนมาจากการสอนที่มีคุณภาพของติวเตอร์ที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบด้านจิตวิทยามาเป็นอย่างดีจากหลักสูตรพิเศษของ HIGHSKILL

%d bloggers like this: