การที่น้องๆจะสามารถเข้าเรียนเป็นหมอได้จะต้องผ่านการรับตรงร่วมกันของ กสพท.หรือ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเสียก่อนดังนี้