รู้หรือไม่? ผู้ที่ประสบความเสร็จในการเรียนกว่า 90% มีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อทำติดต่อกัน 1 เดือนเป็นต้นไป เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างรวดเร็วภายใน 1 เดือนง่ายสุดๆเพียงทำตามเทคนิค 6 ข้อ