ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิชาคณิตศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำงันของเราเป็นอย่างมาก แต่ก็เป็นวิชาที่เด็กๆไม่ชอบและไม่ถนัดมากเช่นกัน!