เราคิดและนำเสนอสิ่งใหม่อยู่เสมอและพยายามส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของติวเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น เพราะติวเตอร์คือคนสำคัญสำหรับเรามาโดยตลอด วันนี้เราจึงอยากลบภาพและแนวคิดและการทำงานแบบเดิมให้ใหม่หมดจด

  • ยกเลิกการเก็บเงินค่าแนะนำจากติวเตอร์
  • ฟรี คลังเอกสารประกอบการสอนพร้อมเฉลยละเอียด
  • รับประกันรายได้ 190 บาทต่อชั่วโมง
  • พร้อมรับรองรายได้ของติวเตอร์

HIGHSKILL ZERO คืออะไร

HIGHSKILL ZERO เป็นโครงการทดลองยกเว้นการเก็บค่าแนะนำการรับงานสอนจากติวเตอร์พร้อมมอบสวัสดิการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับติวเตอร์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเป็นโครงการที่ติวเตอร์สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ลักษณะการสอนของติวเตอร์จะเป็นรูปแบบการสอนตัวต่อตัวผ่านช่องทางออนไลน์

ต้องสอนวิชาอะไรบ้าง
ต้องสอนวิชาอะไรบ้าง

ติวเตอร์สามารถเลือกรับสอนเฉพาะวิชาที่ตนเองถนัดและต้องการสอนได้ สำหรับในโครงการนี้เปิดรับติวเตอร์ที่สามารถสอนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้า ม.1 โดยเปิดสอนในทั้งหมด 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา

วิธีการรับรายได้
วิธีการรับรายได้

ติวเตอร์จะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 190 บาทต่อชั่วโมงสำหรับการสอนออนไลน์แบบตัวต่อตัว โดย HIGHSKILL จะเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าสอนให้กับติวเตอร์เป็นรายวันผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของติวเตอร์โดยตรง ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆ

เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน

ติวเตอร์สามารถใช้เอกสารประกอบการสอนของทางสถาบันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเข้าถึงเฉลยละเอียดเพื่อใช้ประกอบการสอนได้อย่างไม่จำกัดตามรายวิชาที่ติวเตอร์ได้ทำการสมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ

การสอนและการรับงาน
การสอนและการรับงาน

ติวเตอร์สามารถเลือกรับงานสอนได้ตามที่ตนเองสะดวก โดยติวเตอร์จะถูกคัดเลือกและพิจารณาประวัติโดยผู้ปกครอง เมื่อติวเตอร์ได้รับคัดเลือกให้รับงานสอนติวเตอร์สามารถสอนผ่าน Google Meet

เลือกสมัครสอนวิชาที่คุณสนใจ

โครงการนี้เปิดรับติวเตอร์ที่สามารถสอนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้า ม.1 โดยเปิดสอนในทั้งหมด 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา ติวเตอร์สามารถเลือกสมัครเฉพาะรายวิชาที่ตนเองต้องการสอนได้ทันที

เรียนตัวต่อตัวที่บ้าน
คณิตศาสตร์

โครงการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะติวเตอร์ที่ผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถทางวิชาการแล้วเท่านั้น โดยติวเตอร์จะต้องทำแบบทดสอบออนไลน์ในขั้นตอนถัดไป

เรียนตัวต่อตัว VDO Call
วิทยาศาสตร์

โครงการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะติวเตอร์ที่ผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถทางวิชาการแล้วเท่านั้น โดยติวเตอร์จะต้องทำแบบทดสอบออนไลน์ในขั้นตอนถัดไป

Marketing
ภาษาอังกฤษ

โครงการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะติวเตอร์ที่ผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถทางวิชาการแล้วเท่านั้น โดยติวเตอร์จะต้องทำแบบทดสอบออนไลน์ในขั้นตอนถัดไป

ภาษาไทย
ภาษาไทย

โครงการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะติวเตอร์ที่ผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถทางวิชาการแล้วเท่านั้น โดยติวเตอร์จะต้องทำแบบทดสอบออนไลน์ในขั้นตอนถัดไป

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

โครงการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะติวเตอร์ที่ผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถทางวิชาการแล้วเท่านั้น โดยติวเตอร์จะต้องทำแบบทดสอบออนไลน์ในขั้นตอนถัดไป

คุณอาจจะมีข้อสงสัยอีกนิด

ฉันต้องเสียเงินใดๆหรือเปล่า

ไม่เลยแม้แต่บาทเดียว ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร รับงานสอน จนกระทั่งการสอนจริง