แจ้งข้อมูลผู้รับจ้างทำข้อสอบ

ทุจริต หมายถึง ประพฤติชั่ว ประพฤติไม่ดี ไม่ซื่อตรง โกง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ. เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ปปช.) สามารถเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นไปยังวุฒิสภา เพื่อถอดถอนข้าราชการที่คอร์รัปชันให้พ้นจากตำแหน่งได้.

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ผู้ว่าจ้างมีความผิด

ไม่ว่าคุณจะว่าจ้างเพียง 1 ข้อหรือว่าจ้างทำข้อสอบแทนทั้งฉบับก็ถือเป็นการทุจริตและมีความผิด

ผู้รับจ้างมีความผิด

คุณกำลังสร้างค่านิยมที่ผิดให้กับเยาวชนและกำลังส่งเสริมให้เกิดการกระทำความผิดโดยเจตนา

คนกลางมีความผิด

การประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทำข้อสอบถือเป็นการส่งเสริมการกระทำความผิดโดยเจตนา

การรับจ้างทำข้อสอบถือเป็นการทุจริตร้ายแรงที่มีผลต่อระบบการศึกษาในไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีพฤติกรรมคดโกงทุจริตตั้งแต่อายุยังน้อย และมีโทษทางวินัยกับทั้งตัวผู้รับจ้างทำข้อสอบและผู้ว่าจ้างทำข้อสอบ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ว่าจ้างทำข้อสอบได้รับโทษถึงขั้นพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาได้ เราสนับสนุนให้นักศึกษาทำข้อสอบด้วยความสามารถของตนเองอย่างสุจริต ไม่คิดคดโกงด้วยวิธีการใดๆ

จำนวนการทุจริต

21

เคส

กำลังตรวจสอบ

12

เคส

ได้รับรายงาน

58

เคส

คุณทำอะไรได้บ้าง

  • หากคุณเป็นติวเตอร์ต้องไม่รับจ้างทำข้อสอบทุกกรณี
  • หากคุณเป็นนักศึกษาต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และสุจริตในการทำข้อสอบ
  • หากคุณเป็นนายหน้าหรือผู้รับจ้างทำข้อสอบขอให้พึงระลึกไว้ว่าตนเองกำลังเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการทุจริตในสังคมไทยยังคงเกิดขึ้นอย่างไม่จบสิ้นซึ่งเป็ยสาเหตุสำคัญในการขัดขวางความเจริญของประเทศ
  • หากพบเห็นการกระทำว่าจ้างทำข้อสอบสามารถแจ้งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ทันที

[elfsight_form_builder id=”11″]

มีเรื่องราวร้องเรียนอื่นๆ

แชทกับเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันที สามารถปรึกษาและร้องเรียนเรื่องอื่นๆได้ทุกวันทำการ (จ.-ศ.) ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.