เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

 • โปรโมชั่นอัตราค่าเรียน 150 บาท/ชม. ใช้ได้เฉพาะลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมที่สมัครเรียนวิชาใหม่เท่านั้น
 • โปรโมชั่นอัตราค่าเรียน 150 บาท/ชม. สามารถใช้ได้กับการสมัครเรียนวิชาใหม่ได้ทุกวิชาและทุกระดับชั้น
 • โปรโมชั่นอัตราค่าเรียน 150 บาท/ชม. ใช้ได้เฉพาะการสมัครเรียนในวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน และเรียนพร้อมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หากสมัครเรียนคนเดียวจะได้รับโปรโมชั่นลดอัตราค่าเรียน 70 บาท/ชม.


  ตัวอย่างที่ 1
  สมัครเรียนคณิตศาสตร์ ม.5
  เรียนพร้อมกัน 2 คน (ติวเตอร์คนเดียวกัน) ที่สยาม
  จะได้รับสิทธิ์ค่าเรียน 150 บาท/ชม./คน

  ตัวอย่างที่ 2
  สมัครเรียนคณิตศาสตร์ ป.3 และ คณิตศาสตร์ ป.5
  เรียนพร้อมกัน 2 คน (แยกติวเตอร์กันเนื่องจากคนละระดับชั้น) ที่สยาม
  จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราค่าเรียน 70 บาท/ชม./คน

 • โปรโมชั่นอัตราค่าเรียน 150 บาท/ชม. สามารถรับสิทธิได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.59 น.
 • โปรโมชั่นอัตราค่าเรียน 150 บาท/ชม. เป็นอัตราค่าเรียนใช้ได้ตลอดอายุการเรียนและต้องเริ่มเรียนครั้งแรกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลดทันทีสูงสุด

฿200

บาท/ชม./คน

จำกัด

50

สิทธิ์เท่านั้น