ค่าเรียน

อัตราค่าเรียน

เราได้กำหนดอัตราค่าเรียนตามความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน โดยอัตราค่าเรียนจะเป็นอัตราค่าเรียนเดิมจนกว่าผู้เรียนจะมีการเปลี่ยนระดับชั้นตามที่เรากำหนดไว้

เรียนตัวต่อตัวที่บ้าน

อัตราค่าเรียนสามารถใช้ได้กับทุกวิชา กรณีเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามเพิ่มอัตราค่าเรียน 50 บาท/ชม./คน

เรียนตัวต่อตัวผ่าน VDO Call

อัตราค่าเรียนสามารถใช้ได้กับทุกวิชา กรณีเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามเพิ่มอัตราค่าเรียน 50 บาท/ชม./คน