ค่าเรียน

อัตราค่าเรียน

เราได้กำหนดอัตราค่าเรียนตามความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน โดยอัตราค่าเรียนจะเป็นอัตราค่าเรียนเดิมจนกว่าผู้เรียนจะมีการเปลี่ยนระดับชั้นตามที่เรากำหนดไว้