Education Consultant

การตอบคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนให้กับลูกค้า พร้อมส่งมอบและวิเคราะห์ผู้สอนที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนคือพระเอกของงานนี้

  • ทีมขนาดเล็กแต่ผลลัพธ์ขนาดใหญ่
  • ทุกคนเท่ากันไม่มีลำดับขั้น
  • เป็นฟรีแลนทำงานที่ไหนก็ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต
  • คิดเร็ว ทำไว ตามสไตล์คนรุ่นใหม่
  • อย่ากลัวที่จะผิด เพราะมันคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโต

ร่วมงานกับเรา

HIGHSKILL คือ บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสะดวดสบายในการจับคู่ติวเตอร์และผู้เรียนที่ใช่ เรามุ่งพัฒนามาตรฐานการเรียนแบบตัวต่อตัวให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนของโลกอนาคต

สวัสดิการสำหรับตำแหน่งนี้
– ค่าคอมมิชชั้นตามผลงาน
– ประกันสังคม
– Work From Home 100%
– ลาพักร้อน 6 วันต่อปี
– ลากิจ 6 วันต่อปี
– Birthday Leave
– โบนัสประจำปี (ตาม Performance และผลประกอบการบริษัทฯ)

สิ่งที่ควรมีในตัว
สิ่งที่ควรมีในตัว

– ไม่จำกัดเพศ และ อายุ
– จบหรือกำลังการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดก็ได้
– มีคอมพิวเตอร์หรือโนตบุคที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
– มีโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS
– มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวทางการศึกษา
– อัธยาศรัยดี ชอบพูดคุยกับผู้คน
– จัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
– ทำงาน 4-5 วัน/สป. (เลือกทำงาน 4-6 ชม. ต่อวัน เลือกวันทำงานได้) ตั้งแต่ 08.00-00.00
– มีทักษะการพูดคุยผ่านตัวอักษรอย่างสุภาพและเรียบร้อย
– มีความรู้ด้านการเรียนต่อทั้งในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย
– เข้าใจกระบวนการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย
– สามารถให้คำแนะนำและวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้

งานที่เราอยากให้ลุย
งานที่เราอยากให้ลุย

– ตอบคำถาม ให้ข้อมูล ลูกค้าผ่านทางแชท
ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าผ่านทางแชท
– ลงข้อมูลการสมัครเรียนหรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องลงในฐานข้อมูล
– คัดสรร วิเคราะห์ติวเตอร์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล
– ติดตามกระบวนการทำงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การทำงานที่ดี