สมัครงาน Academic Officer

Academic Officer

เอกสารและการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบคือสิ่งที่เราอยากพัฒนาถ้าคุณคือผู้ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหา เราต้องการคุณ

  • ทีมขนาดเล็กแต่ผลลัพธ์ขนาดใหญ่
  • ทุกคนเท่ากันไม่มีลำดับขั้น
  • เป็นฟรีแลนทำงานที่ไหนก็ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต (แต่ก็ต้องมีวันมาเจอกันบ้าง)
  • คิดเร็ว ทำไว ตามสไตล์คนรุ่นใหม่
  • อย่ากลัวที่จะผิด เพราะมันคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโต

ร่วมงานกับเรา

HIGHSKILL คือ บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสะดวดสบายในการจับคู่ติวเตอร์และผู้เรียนที่ใช่ เรามุ่งพัฒนามาตรฐานการเรียนแบบตัวต่อตัวให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนของโลกอนาคต

สิ่งที่ควรมีในตัว
สิ่งที่ควรมีในตัว

– ชอบอ่านชอบค้นคว้าเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการอยู่เสมอ
– ชอบคิด วิเคราะห์ข้อมูลที่ดูยากให้เข้าใจง่าย
– มีทักาะในการอธิบายสิ่งต่างๆให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน
– มีคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุคที่สามารถพกพาได้
– พิมพ์เอกสารต่างๆได้คล่อง
– ใช้ Word ได้อย่างเชี่ยวชาญ
– มีทักษะการคิดสังเคราะห์ข้อมูลใหม่จากสิ่งที่มีอยู่

งานที่เราอยากให้ลุย
งานที่เราอยากให้ลุย

– ออกแบบเอกสารประกอบการเรียนสำหรับระดับชั้นต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลาย
– รวบรวมแนวข้อสอบ คิดข้อสอบพร้อมเฉลยที่ถูกต้อง
– วางแผนหลักสูตรการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น
– ทำสรุปหรือบทความที่สอดแทรกเนื้อหาความรู้สำหรับระดับชั้นต่างๆได้