ภาษาอังกฤษ

ใครคือผู้สอน?

Highskill คัดเลือกครูผู้สอนมืออาชีพ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น ม.มหิดล ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตร โดยคัดเลือกจากติวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตรงกับสาขาวิชาโดยเฉพาะ จึงทำให้มั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนได้ 100% การันตีความสำเร็จให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น

ใครเรียนได้บ้าง

 • อนุบาล
 • ประถมศึกษา
 • มัธยมศึกษา
 • มหาวิทยาลัย
 • บุคคลทั่วไป

อนุบาล

ภาษาอังกฤษในวัยอนุบาลจะช่วยเสริมสร้างทักษะ การพูด การเขียนคำศัพท์ง่ายๆ เริ่มรู้จักและแปลความหมายของคำศัพท์ออก มีการออกเสียงที่ถูกต้อง รวมทั้งพื้นฐานโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการปูพื้นฐานทักษะด้านภาษาเพื่อใช้ในการเรียนสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้น

ประถมศึกษา

เริ่มรู้จักรูปแบบประโยค การใช้ Tense ทั้ง 12 tense ต่างๆอย่างถูกต้อง เรียนรู้การพูด การฟัง การอ่าน การเขียนในระดับพื้นฐานที่มีระดับความยากมากขึ้น เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานของสิ่งต่างๆรอบตัว แปลความหมายและเข้าใจรูปประโยคต่างๆมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้า ม.1

มัธยมศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากที่สุดเพราะต้องใช้ในการเรียนศาสตร์ต่างๆ การเรียนจะเน้นในส่วนของหลักแกรมม่าและการวิเคราะห์ Error ของประโยคการอ่านจับใจความจากบทความเพื่อตอบคำถามและหลักการ Conversation ในระดับสูงยิ่งขึ้น เตรียมตัวสำหรับการสอบ Admission

มหาวิทยาลัย

การจับใจความสำคัญและการรู้คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษามีความสำคัญอย่างมากในระดับมหาวิทยาลัยทำให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งมากกว่า ทักษะด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม การเรียนการสอนจะเน้นความเข้าใจหลักภาษาและการ Speaking เป็นหลัก

บุคคลทั่วไป

เลือกเรียนรู้ได้ตามต้องการ สามารถเลือกเรียนในสาขาที่สนใจเป็นพิเศษใช้เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ทั้งในการทำงานหรือเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นความสำคัญเพื่อการสื่อสารไ้ดอย่างถูกต้องและใช้สำหรับการติดต่อธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

คัดสรรติวเตอร์ตามหลักจิตวิทยาจึงทำให้เราแตกต่างและเข้าใจผู้เรียนกว่าที่อื่นๆ

 • สื่อสารอย่างเข้าใจ
 • ปรับเปลี่ยนตามความสามารถ
 • ยืดหยุ่นอย่างพอเหมาะ
 • ชีทใหม่เฉพาะบุคคล
 • เป็นกันเอง ไม่ดุ
 • เนื้อหาครบ แต่ไม่เครียด
ป.โท จุฬา

พี่ดวง

คณะวิทยาศาสตร์

ป.โท มหิดล

พี่โบนัส

คณะวิทยาศาสตร์

University of bath

พี่มิ้นท์

Economic & Finance

ป.ตรี มหิดล

พี่วอลล์

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

Gifu University

พี่อ้อม

Agricultural Science

ป.ตรี มศว

พี่กุ้ง

คณะแพทย์ศาสตร์

ป.ตรี มหิดล

พี่ปอนด์

คณะแพทยศาสตร์

ป.ตรี จุฬา

พี่ภิญ

คณะอักษรศาสตร์

พร้อมทีมติวเตอร์อีกกว่า 2500 คนจาก จุฬา เกษตร ธรรมศาสตร์ มหิดล ฯลฯ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครอบคลุมหลักสูตรติวสอบเข้า ป.1 / ม.1 / ม.4 / Entrance, อนุบาล ประถม 1-6, ม.ต้น – ม.ปลาย, CU-TEP CU-AAT SAT TU-GET TOEIC IELTS TOEFL

เริ่มต้นด้วยราคาเบาๆ

ประถมศึกษา

฿180

ต่อชม./วิชา

เรียนสดตัวต่อตัวออนไลน์ผ่าน Zoom / Skype / LINE

มัธยมศึกษา

฿200

ต่อชม./วิชา

เรียนสดตัวต่อตัวออนไลน์ผ่าน Zoom / Skype / LINE

มหาวิทยาลัย

฿250

ต่อชม./วิชา

เรียนสดตัวต่อตัวออนไลน์ผ่าน Zoom / Skype / LINE

ประถมศึกษา

฿220

ต่อชม./วิชา

เรียนสดตัวต่อตัวที่บ้านหรือนัดเรียนตามสถานที่ต่างๆ

มัธยมศึกษา

฿250

ต่อชม./วิชา

เรียนสดตัวต่อตัวที่บ้านหรือนัดเรียนตามสถานที่ต่างๆ

มหาวิทยาลัย

฿300

ต่อชม./วิชา

เรียนสดตัวต่อตัวที่บ้านหรือนัดเรียนตามสถานที่ต่างๆ

อัตราค่าเรียนทุกแพคเกจชำระเงินเป็นครั้งที่เรียนและแถมฟรีเอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตร EP / INTER คิดอัตราค่าเรียนเพิ่มอีก 50 บาท/ชม. ทุกระดับชั้น
หลักสูตรภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลีและอื่นๆ 300 บาท/ชม. ทุกระดับชั้น