Digital Marketing

ขายเก่งเป็นที่หนึ่ง โปรโมชั่นอะไรอะไรก็คิดได้หมด ชอบการสร้างกลยุทธ์การค้าขายให้กับผลิตภัณฑ์มองมาที่นี่เลย

  • ทีมขนาดเล็กแต่ผลลัพธ์ขนาดใหญ่
  • ทุกคนเท่ากันไม่มีลำดับขั้น
  • เป็นฟรีแลนทำงานที่ไหนก็ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต
  • คิดเร็ว ทำไว ตามสไตล์คนรุ่นใหม่
  • อย่ากลัวที่จะผิด เพราะมันคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโต

ร่วมงานกับเรา

HIGHSKILL คือ บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสะดวดสบายในการจับคู่ติวเตอร์และผู้เรียนที่ใช่ เรามุ่งพัฒนามาตรฐานการเรียนแบบตัวต่อตัวให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนของโลกอนาคต

สวัสดิการสำหรับตำแหน่งนี้
– ประกันสังคม
– Work From Home 100%
– ลาพักร้อน 6 วันต่อปี
– ลากิจ 6 วันต่อปี
– Birthday Leave
– โบนัสประจำปี (ตาม Performance และผลประกอบการบริษัทฯ)

สิ่งที่ควรมีในตัว
สิ่งที่ควรมีในตัว

– จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อออนไลน์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ในเรื่อง Digital Marketing ทั้งในแง่ของการทำการตลาด, การโฆษณา และ trend ของผู้บริโภคในกลุ่ม online
– มีทักษะในการผลิตสื่อ Digital Marketing ตัวอย่างเช่น สื่อภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว หรือ อื่น ๆ (หากมีความสามารถในการทำ LINE Official Account, Line Ads จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียได้
– มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน

งานที่เราอยากให้ลุย
งานที่เราอยากให้ลุย

– กำหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับงบประมาณ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ตรวจสอบ และสรุปแผนทางการตลาด ให้สามารถต่อยอดทางความคิด และพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายยอดขายและกำไรของบริษัทฯ
– สร้างภาพลักษณ์และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักทั้งสื่อทางออนไลน์ ออฟไลน์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
– สำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดในพื้นที่ที่ดูแล เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนทางการตลาด รวมทั้งเพื่อ ปรับปรุงระบบการตลาดและการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
– ส่งเสริมทีมงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
– จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อนำเสนอผู้บริหาร