นี่และคือตัวเรา

วิสันทัศน์และพันธกิจ

เราปรารถนาที่จะเห็นการศึกษาเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศทุกวัย พร้อมกับความสะดวกสบายและราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้ประเทศก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล เราจึงพัฒนาระบบการค้นหาติวเตอร์สำหรับกลุ่มผู้ที่มีความสนใจที่เรียนได้ทุกเพศทุกวัย

การศึกษาที่เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพคือสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาเยาวชนไทยที่มีคุณภาพในอนาคต

พิสิฐพงศ์ ชูพินิจ – CEO

พวกเขามั่นใจ

และประสบความสำเร็จทางการเรียน

น้องๆและเหล่าผู้ปกครองที่ไว้วางใจเรามาเสมอ

เหล่าครูผู้ให้

ติวเตอร์ดีเด่นของเรา

ติวเตอร์แคนม.ศรีนครินทรวิโรฒ

การเรียนรู้ที่ดีคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใฝ่หาความรู้และประสบการ์ณให้ตัวเองอยู่เสมอ

ติวเตอร์ขวัญ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสำเร็จมาจากความขยันและความตั้งใจของน้องๆ ที่เดินตามความฝันของตัวเอง

ติวเตอร์กานต์ม.มหิดล

ไม่มีอะไรที่ยากไปกว่าความสามารถของตัวเอง ขอแค่ลุกขึ้นสู้อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ